Şile Gayrimenkul Avukatı

Şile gayrimenkul avukatı taşınmazlar hukuku ile ilgili olan avukattır. Arsa, arazi, apartman, konut, arsa şeklindeki taşınmaz olarak vasıflandırılan yapılar ile alakalı her türlü düzenlemelerin bulunmuş olduğu ve taraflar içinde çıkan uyuşmazlıklara çözümlerin üretildiği hukuk dalına Gayrimenkul Hukuku denmektedir. Gayrimenkul hukuku, içinde birçok bilgileri ve istisnaları ile beraber çok geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Bu alanda, hukuki danışmanlık almadan hareket edilmesi de ileride karşılaşılması olası bir soruna ve ciddi sıkıntıya yol açabilmektedir. Bu bakımdan hem Türklerin bununla beraber yabancıların gayrimenkul edinme hakkı, Türkiye mevzuatına müsait olarak çözümlenmesi ihtiyaç duyulan mühim bir husustur. Sıklıkla karşılaşmış olduğumuz dava türlerimiz ayrıntılı bir halde aşağıda belirtilmiştir.

Tapu İptal ve Tescil Davası

Türk Medeni Kanunu’nun 1024. Maddesi gereğince bir ayni hak yolsuz olarak tescil edilmiş ise, söz konusu ayni gerçek sahibinin bu tescili korunamayacaktır. Bağlayıcı olmayan bir hukukî işleme dayanan ya da hukukî sebepten mahrum bulunan tescil yolsuzdur. Böyle bir tescil yüzünden ayni hakkı zedelenen kimse bu yolsuz tescili merhametli olmayan 3. kişileri tapu sicilinin düzeltilmesi amacıyla dava edebilir. Şile gayrimenkul avukatı sizi bu konuda bilgilendirecektir.

Türk Medeni Kanunu’na bakılırsa taşınmaz mülkiyeti kaide olarak geçerli ve hukuka uygun bir hukuki işleme dayalı ve tapu kütüğünde yapılacak tescil ile kazanılmakta ise de kanun koyucu tarafınca bir ekip şartlara bağlı olarak istisnai yollarla taşınmaz iktisabı olası kılınmıştır.

Olağan zamanaşımı ile kazanım ise bu yollardan biridir. Geçerli bir hukukî sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üstündeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on sene süreyle ve iyi niyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanıldığı iyelik hakkına itiraz edilemez. Olağan zamanaşımı ile kazanımın şartlarını belirtmek icap eder ise; öncelikle tapuya kayıtlı bir taşınmazın bulunması gerekmektedir. Zira işbu iktisap şeklinin temelinde tapuya kayıt işlemi yatmakta olup tapu kütüğünde kayıtlı olmayan taşınmazların olağan zamanaşımı ile iktisabı olası değildir. Tapuda meydana getirilen yolsuz tescilin aralıksız ve davasız 10 sene sürmesi gerekmektedir. Geçerli bir sebebe dayanmaksızın tapuda malik olarak kaydedilen ferdin, bu taşınmaz üstündeki zilyetliğini 10 sene uzunlukta aralıksız ve davasız olarak sürdürmesi gerekmektedir. Malik sıfatıyla zilyetliğin kesinlikle iyiniyetli olarak sürdürülmesi gerekmektedir. Anlatılan her bir şart, olağan zamanaşımı ile iktisabın zaruri unsuru olup şartlardan birinin somut vakada bulunmaması olağan zamanaşımı ile iktisaba mani teşkil edecektir. Şile gayrimenkul avukatı tapu iptal ve tescil davalarınızda sizin yardımcınız olacaktır.

Zamanaşımı ile kazanım yollarından bir ötekisi ise olağanüstü zamanaşımıdır. KAyıtsızbir taşınmazı davasız ve aralıksız şekilde yirmi yıl iyiniyetli olarak malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran şahıs, taşınmaz üzerinde iyelik hakkının kütüğe tesciline karar verilmesini talep etme hakkına sahiptir. Aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan ya da yirmi sene evvel ile alakalı gaiplik sonucu verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının ya da bölünmesinde mahzur olmayan bir parçasının zilyedi de, mülkiyet hakkının kütüğe tesciline karar verilmesini talep edebilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Şile gayrimenkul avukatı ile görüşmeniz gerekmektedir.

Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre; taşınmaz mülkiyetinin mirasçılar için de zamanaşımı ile kazanılamayacağı vurgulanmaktadır. Söz konusu tescil davaları hazineye ve alakalı kamu tüzel kişilerine ya da var ise tapuda malik görünen ferdin mirasçılarına karşı açılması gerekmektedir. Şile gayrimenkul avukatı bu ve buna benzer davalar hakkında uzmanlaşmış olan avukatınızdır.

Oretra