Ataşehir Gayrimenkul Avukatı

Ataşehir gayrimenkul avukatı denince akla ilk gelen kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve bunlara ilişkin taşınmaz hukuku ile alakalı davalar ve uyuşmazlıklardır. Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mallar üstünden meydana gelebilecek uyuşmazlıkları engellemiş olan ve taşınmaz mallar üstündeki hakları belirleyen hukuka denir. Gayrimenkul hukuku geniş kapsamlı bir hukuk dalı olduğundan ne olursa olsun hususi öğrenim almış avukatlardan bu mevzuda yardım istemek gerekir. Tapu işlemleri, kira sözleşmeleri benzer biçimde mevzular bunlardan doğmuş problemleri gayrimenkul hukukunun kapsamındadır. Eşya hukuku 4. kitabında düzenlenmiştir. Eşya hukukunun en kapsamlı alanını oluşturan, taşınmazların süreçleri ve hakları belirlenmiştir.

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Eşya hukukunun bir alt dalıdır. Eşya hukukuna ilişik bütün uyuşmazlıkları çözümler. Gayrimenkul binaları, apartmanları, arsaları bütün taşınmaz malları içine alır. Ayrıca bütün taşınmaz mevzuları da ele almaktadır. Gayrimenkul alanında olup biten uyuşmazlıkları halletmek ve açıklığa kavuşturmak için işinde uzman bir avukatla Ataşehir gayrimenkul avukatı ile birlikte davranmak gerekir. Hukuk alanın birtakım dallarında avukat tutma zorunluluğu yoktur.

Fakat birtakım davaların çözülmesi zordur. Bu çözülmesi zorluk derecesi yüksek davalardan biri de gayrimenkul davalarıdır. Bu tür davalarda bir avukatla çalışmak sürecin işleyişi ile alakalı malumat sahibi olmak gerekir. Gayrimenkul avukatları gayrimenkul davası açma alanlarının tümüne hâkimdirler.

Ataşehir gayrimenkul avukatı;

  • Kamulaştırma davaları,
  • Tapu ve tescil davaları
  • Kira sözleşmeleri,
  • İnşaat sözleşmesi,
  • Bina idare sözleşmesi,
  • Proje idare sözleşmesi,
  • Genel emlak hukuku,
  • Kat irtifakı sözleşmesi,
  • Ortaklığın iptali davaları,
  • Alışveriş merkezlerinin idare sözleşmeleri

gibi bütün alanlarda geniş bilgi sahibidir.

Gayrimenkul Hukuku Hangi Alanları Kapsar?

Gayrimenkul hukuku birçok hukuk branşının alt dalını kapsamaktadır. İrtifak hakkının kurulmasının yanı sıra ön alım davaları, istimlak ve istihkak davaları da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bunların haricinde gayrimenkul hukuku, el atmanın engellenmesi, izale-i şüyu, ipotek uyuşmazlığı davaları da bu davalar içinde yer almaktadır. Tapu davaları, iptal ya da tescil, kayıt düzeltme benzer biçimde olabilir.

Tapu Davaları

Tapu davası çoğu zaman gayrimenkul hukuk kapsamında ya da alanında yer edinen taşınmazlar ile alakalı konulardan bir tanesidir. En sık mevzu olan davaların başlangıcında tapu davası gelmektedir. Tapu tescili ve tapu iptali şeklindeki davaları kapsar. Hukuka aykırı düzeltilmesi ihtiyaç duyulan şeyler var ise yaşanılan mağduriyetleri ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Tapu davaları Asliye hukuk mahkemelerinin vazife alanında bulunmaktadır. Taşınmazın bulunmuş olduğu yerdeki mahkemeye başvurarak tapu davası tapu avukatı aracılığı ile vekâlet verilerek yürütülebilir.

İnşaat Sözleşmesi

Arsa sahibi ile müteahhit arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibinin kendisine devredeceği belli bir arsa oranı ya da daireye mukabil müteahhidin kendi malzemesiyle arsa üstünde bağımsız bölümler yapmış olup bir bina meydana getirmesini isteyerek icra ettikleri sözleşmeye denir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve gayrimenkul/taşınmaz satış vaadi sözleşmesi karma bir sözleşmedir.

Bu tip sözleşmelerin Ataşehir gayrimenkul avukatı ile yapılmasında yarar var. Yardım alınmaksızın uygulamaya konulan sözleşmelerde inşaat sürecinde birtakım mağduriyetler yaşanmaktadır ve bu durum farklı davalara neden olmaktadır. Bundan ötürü inşaat sözleşmeleri arsa payı karşılığında yapıldığında uzman kişilerden yardım alınarak hazırlanmalı ve detaylı düzenlemeler yapılmalıdır. Sözleşmenin feshi, tazminat davası, adaptasyon davaları benzer biçimde sözleşmeden meydana gelen bütün sıkıntıları işinde uzman avukatla halletmek gerekir.

İzale-i Şuyu Davaları

Birden fazla ortağı bulunan taşınır mallardaki ve aynı şekilde taşınmaz mallardaki ortaklığı bitirmek amacıyla açılan davalardır. Davalar taşınmazın bulunmuş olduğu yerdeki sulh hukuk mahkemelerinde açılır. Genellikle uzun bir süreç gerektiren davalardır. Satış kanalıyla ve bölünmesi gerçekleştirilerek ortaklığın giderilmesi davası sonuçlanmaktadır. Gayrimenkul hukuku hakkındaki davalar daha birçok hukuk dalının kapsamına girmektedir. Ataşehir gayrimenkul avukatı size sayılanlar ve dışındaki daha birçok alanda hizmet vermektedir.

Oretra