Hakkımızda

Avukat Alper OTLUOĞLU  tarafından kurulmuş olan ve İstanbul merkezli olarak faaliyet yürüten Otluoğlu Hukuk Bürosu; ulusal ve uluslararası düzeyde müvekkillerine hukuki danışmanlık, dava takibi, süreç yönetimi hususlarında etkili, kapsamlı ve şeffaf çözüm önerileri geliştirmektedir.

Hukuki danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında; ulusal ve uluslararası düzeyde gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimizin hak ve menfaatlerini en geniş ve etkili şekilde korumak amacıyla başta Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku, İş Hukuku,  Fikri Mülkiyet Hukuku, İdare Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Bilişim Hukuku olmak üzere müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şeffaf ve kapsayıcı biçimde hizmet vermekte, hukuki ihtilafların en aza indirgenmesi için önleyici hukuk çerçevesinde gerekli aksiyonları almaktayız.

Dava takibi & uyuşmazlık çözümü hizmetlerimiz kapsamında; doğmuş ve doğacak olan hukuki/cezai/idari ihtilafların yargısal ve yargısal olmayan yollara başvurulmak suretiyle takip edilmesi ve sonuç alınmasını sağlamaktayız. Dava takibi ve uyuşmazlık hizmetlerimiz kapsamında başta Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Tazminat Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Bilişim Hukuku alanlarında müvekkillerimizin yaşamış olduğu uyuşmazlıkları yargısal ve idari merciler nezdinde takip etmekte ve sonuçlandırmaktayız.

Yargısal olmayan yollar bakımından ise; Arabuluculuk, tahkim, sulh, feragat vb. alternatif uyuşmazlık çözümleri ile müvekkillerimizin yaşamış olduğu ihtilafların mahkeme süreçlerine nazaran hızlı ve daha az maliyetle sonuçlandırılması için çalışmaktayız.

Süreç yönetimi hizmetlerimiz kapsamında ise ulusal ve uluslararası düzeyde gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimizin hayatın olağan akışı içerisinde doğmuş ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası sair mevzuat, mahkeme içtihatları, kurumsal farkındalıklar esas alınarak iş geliştirme stratejileri ve önleyici hukuk perspektifinden kaynaklanan gerekli regülasyon, kuruluş, tasfiye, birleşme ve devralma süreçleri tarafımızca profesyonel, etkin ve şeffaf biçimde yürütülmektedir.

Neden Bizi Seçmelisiniz?

Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizi etkin takip, şeffaf iletişim ve kapsayıcı çözümler ekseninde müvekkillerimizin memnuniyetini gözetir biçimde sunmakta ve yaptığımız işten keyif almaktayız.

Etkin Takip

Profesyonel, disiplinli ve ısrarlı çalışma prensiplerimiz doğrultusunda sunmuş olduğumuz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizi etkin biçimde sürdürmekteyiz.

Şeffaf İletişim

Müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 7/24 ulaşılabilir konumumuz vasıtasıyla şeffaf, güvenilir ve profesyonel biçimde iletişime açık olup müvekkillerimizi aydınlatma görevimizi icra etmekteyiz.

Kapsayıcı Çözümler

Sunmuş olduğumuz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizi; yenilikçi, titiz ve profesyonel çalışma prensiplerimizle geliştirerek müvekkillerimize kapsayıcı çözümler ile destek olmaktayız.

Oretra