ihtiyac-sebebiyle-tahliye-otluoglu-av-tr

Pendik Gayrimenkul Avukatı

Pendik Gayrimenkul Avukatı 

Pendik gayrimenkul avukatı, taşınmazlarla alakalı doğmuş anlaşmazlıkların çözümüne yönelik hukuki yardım vermekte olan avukattır. Ülkemizde taşınmazlarla alakalı takip edilecek hukuksal süreçler Gayrimenkul hukuku çatısı altında toplanır. Genel anlamıyla taşınmazlar ve bunlara ilişik uyuşmazlıklarla alakalı uygulamaları düzenler. Pendik gayrimenkul avukatı, tapu iptali ve tescil davalarının açılması ve takip edilmesi, yerli ve yabancılar için gayrimenkul bağışlama, satış ve kiralama işlemleri ile taşınmazlar üstündeki ve kişisel hak tesisi işlemlerini takip etmektedir.

Pendik gayrimenkul avukatı ekibimiz gayrimenkul hukuku ve gayrimenkul davaları mevzusunda edindikleri tecrübe ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerine en müessir kararı sağlamak için hukuki yardım vermektedirler. Gayrimenkul sektörü devletimizde son yıllarda en süratli gelişme gösteren sektörlerden biridir ve hukuk büromuz gayrimenkul bir başka değişle taşınmaz hukuku mevzusunda her türlü mevzuda danışmanlık yapmaktadır.

Otluoğlu Hukuk Bürosu müvekkillerinin kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, tapu iptal ve tescil davaları açılması ve sürecin takibi, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takipçisi, intifa hakkı, geçit hakkı, ayni haklara ilişik ihtilafların çözümlenmesi, kentsel dönüşüm hukuku, ruhsatlandırma ve bayındır durumu belirlenmesi hizmetleri, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişik sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, idare planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması işlemlerinin her türlü aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır

Gayrimenkul Hukuku Nedir 

Gayrimenkul arsa, tarla, arazi, mesken niteliklerine sahip olup üstünde yapılaşma başta olmak suretiyle birçok tertip yapılabilen malvarlığı değerleridir. Gayrimenkul hukukunun temel ilkelerini Türk Medeni Kanunu düzenlemektedir. Buna ayrıca Toprak Koruma Kanunu, İmar Kanunu benzer biçimde birçok hususi yasa da gayrimenkul hukuku alanındaki hususi düzenlemeleri ile hükme bağlanmıştır.

Alım satım sözleşmelerinin düzenlenmesi gibi durumlara ilişik süreçte görüşmelerin gerçekleştirilmesi, yabancıların mülk edinmesi ve buna bağlı vatandaşlık başvurularının gerçekleştirilmesi, tapu kayıtlarının düzeltilmesine ilişik iş ve işlemler, ortaklığın giderilmesi davaları, istimlak davalarının takibinde alanında uzman Pendik gayrimenkul avukatı ile çalışmak ve hukuki danışmanlık almak hak kaybı yaşamamanız için önemlidir.

Gayrimenkul Avukatı Arıyorum 

Pendik gayrimenkul avukatı arayanlar temsil, dava periyodunun takibi ve sonuçlanan davada alınan kararların uygulanması yönünde gereksinim duydukları hizmetleri karşılamaya yönelik hukuki yardım arar. Pendik gayrimenkul avukatı alanında deneyimli adlardan oluşan avukat kadrosu ile gayrimenkul hukuku alanına giren her mevzuda hukuki yardım alabileceğiniz bir hukuk bürosudur.

Gayrimenkul hukukunu ilgilendiren mevzulara yönelik davaların açılması, sürecin takibi ve kararın uygulanmasının takibini meydana getiren Otluoğlu Hukuk Bürosu, gayrimenkul temalı sözleşmelerin hazırlanması noktasında da danışmanlık hizmeti verir. Kira sözleşmeleri ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması mevzusunda büromuzla çalışabilirsiniz. Kamulaştırma bedelinin belirlenmesi ve alınan kararların iptali noktalarında hukuk büromuz sizlere yardımcı verir. Taşınmazlarla alakalı oluşan uyuşmazlıkların hukuki zeminde çözülmesi için Otluoğlu Hukuk Bürosu ile emek harcayarak deneyimli bir gayrimenkul avukatı desteğini kazanabilirsiniz.

Gayrimenkul avukatının görevleri bu hukuk dalı ile alakalı itilaf konularının çözümü, gayrimenkul hukuku kapsamına giren davaların takipçisi olma, davada tarafların temsili ve taşınmazlarla alakalı düzenlenen sözleşmelerin oluşturulması olarak özetlenebilir. İyi bir avukat ile kimi anlaşmazlıklar dava yoluna gitmeksizin dahi çözümlenebilmektedir. Gayrimenkul avukatının bakmış olduğu davalar taşınmazlarla alakalı yaşanmış olan uyuşmazlıkların çözümüne ilişik başlatılan hukuki süreçleri tanımlar. Gayrimenkul avukatı bahsi geçen davalarda tarafları temsil eder ve dava periyodunu takip eder. Dava kararına ilişik kararların takip edilmesi görevini de üstlenir. Yazımızda bahsetmiş olduğumuz tüm bu durumlar için Pendik gayrimenkul avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

Oretra