Ataşehir Hukuk Bürosu

Ataşehir hukuk bürosu başta İstanbul olmak üzere tüm il ve ilçelerde hizmet veren avukattır. Hukuki yardım bir gün her insana lazım olabilir. Hak kaybı yaşamamak aynı zamanda da haklarınızın neler bulunduğunu eksiksiz bilebilmek adına hukuki yardım muhakkak tecrübeli bir avukat tarafınca verilmelidir. Avukat, müvekkili ile itimat ilişkisi içinde ve dürüstlükten hiç ödün vermeden bildiklerini dosdoğru aktaracak; müvekkilinin durumu hakkındaki tahminlerini de içerecek biçimde çıkarımlarda bulunacaktır. Aynı zamanda davalar başta olmak suretiyle müvekkili adına neredeyse her türlü hukuki işlemi bağımsız olarak gerçekleştirebilecektir.

Bir Avukat Her Davaya Bakabilir mi

Avukatlık mesleğinde hekimlerde olduğu benzer biçimde resmi bir uzmanlaşma laf mevzusu değildir. Bu nedenle bir avukat pek doğaldır ki bir boşanma davasına bakarken başka bir dosyası ceza davasına ait olabilir. Ancak çoğu avukat başta mesleki tecrübe olmak suretiyle muhtelif sebeplerden ötürü hukukun birtakım alanlarına dair davalara bakmaktan imtina edebilirler. Bu durumda gayr-ı resmi de olsa bir uzmanlaşma olduğundan bahsedilebilir. Ataşehir hukuk bürosu da çeşitli hukuk dallarında uzmanlaşmış avukatlardan oluşmaktadır.

Avukatın Müvekkilini Aydınlatma Yükümlülüğü

Bir avukatın her şeyden evvel müvekkilini bilgilendirme yükümlülüğü vardır. Avukat, davanın ilerleme ve gidişatı hakkındaki müvekkiline ihtiyaç duyulan detayları anladığı dilden verecektir. Aynı zamanda avukat davayı kazanmak adına hiçbir işlemi yaparken de dikkatsizlik etmemelidir. Örnek vermek gerekirse ilk derecede karara çıkmış olan bir dosyanın yüksek mahkemeye taşınması yahut bilirkişi tutanağındaki hatalara süresi içinde itiraz edilmesi, şahit ve kanıt listelerinin bildirilmesi şeklindeki işlemler avukat tarafınca yerine getirilmelidir.

Güncel Değişiklikler

Yürürlükteki hukuk oldukça sık değişmektedir. Kanunlarda olduğu şekilde, yönetmelikler ve benzeri düzenleyici işlemlerde de oldukça sık değişimler olmaktadır. Bu değişiklikler, alanında uzman bir avukat tarafınca günü gününe takip edilmelidir. Değişikliklerden haberi olmayan bir avukat her an müvekkilinin hak kaybı yaşamasına yol açabilir ve bu durum geri döndürülemeyebilir. Ataşehir hukuk bürosu olarak avukatlık yapan ekip arkadaşlarımız da değişimleri yakından takip ederek görevli oldukları davalar ve icra takiplerinde buna göre hareket etmek durumundadır. Zira bazen en küçük bir değişim dahi dava yahut dava konusu işleme dair sonucu bütünüyle değiştirebilmektedir.

Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü

Bir avukatta bulunması gereken ve kanunen de koruma altına alınmış bir diğer özellik sır saklama yükümlülüğü olarak kabul edilmiştir. Avukatlık bürosunda çalışan herkes bu yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır. Avukatlar olduğu kadar diğer çalışanlar, örneğin sekreterler de bu zorunluluk altındadır. Bu zorunluluk, tabi olan herkes bakımından bir hayat boyu devam edecektir. Şöyle ki, mesleği icra etmeyenler dahi sır saklama yükümlülüğüne uygun hareket etmek zorundadırlar. Avukat ile müvekkili arasındaki ilişki güvene dayalı olduğu için dolayı da bu sır gizleme yükümlülüğü hiç göz ardı edilmemelidir. Ataşehir hukuk bürosu avukatları da bu özeni göstermekte ve buna uygun davranmaktadırlar.

Bir Avukatta Hangi Özellikler Bulunmalıdır

Kendisine ve mesleğine saygısı olan bir avukat birtakım hususlara hususi hayatında dahi dikkat edecektir. Bunlar şöyle özetlenebilir;

  • Sır gizleme yükümlülüğüne eksiksiz riayet etmesi,
  • Güncel değişikliklerden devamlı haberdar olması,
  • Müvekkilini anlayabileceği bir dilden aydınlatması,
  • Yapması ihtiyaç duyulan işlemleri süresinde gerçekleştirmesi,
  • Müvekkili lehine olacak bütün hukuki prosedürü uygulaması ve uygulatması

Elbette avukatlık oldukça kadim bir meslek olduğu için dolayı bu meslek grubunda bulunması ihtiyaç duyulan özellikler yalnızca bunlarla da sınırlandırılamaz. Bunun dışında daha birçok özelliğe yer verilebilir. Ataşehir hukuk bürosu çalışanları ve avukatları ile birlikte sizlere en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

Oretra