Ataşehir Miras Avukatı

Ataşehir miras avukatı miras hukukundan kaynaklı tüm hukuki ihtilaflarınızı çözmek için hizmet vermektedir. Miras hukuku, miras hakkının kanunlar ile garantiye alan hukuk dalıdır. Miras hukukunda malların paylaştırılması miras sahibinin vefat etmesinden sonrasında yapılır. Miras hukuku kanunlarla korunan ve ölüme bağlı olarak ortaya çıkan bir hukuk dalıdır. Miras hukukunda miras hakkı ve miras oranı bulunduğunda mal paylaşımı ortaya çıkar. Mirası bırakan şahıs hayatta iken mülklerini ve haklarını varisleri doğmadığı için mal paylaşımı kapsamında kullanamaz. Mirasa mevzu olan malların hepsinin toplamına tereke denir. Tereke aynı zamanda mirasın da eş anlamlısıdır. Mirasa kısaca terekeye mevzu olan malların paylaşımı ve tereke tespiti şeklinde örneklendirilebilecek bütün mevzular miras hukuku alanına girer.

Yasal Mirasçıların Mal Paylaşımı

Miras hukukuna mevzu olan malların mirasçılara paylaşımı belirlenmeden evvel mirasçılar belirlenmelidir. 1. dereceden mirasçıları bireyin altsoyları oluşturur. Mirası bırakan bireyin evlatları da bu kapsamda yer alır. Alt mirasçıları bulunmayan bireylerin medeni kanuna göre mirasçıları 2. Derece mirasçıları olan üstsoy yani anne ve babası olarak belirlenir. Bunların da olmaması durumunda büyükanne ve büyükbaba mirasa mevzu olan mallarda hisse sahibi olur.

Mirası bırakan bireyin eşinin sağ olması durumuna göre miras payının bölünmesi değişim gösterir. Sağ olan iş ile beraber öteki mirasçılara meydana getirilen mal bölümünde miras bırakan bireyin 1. Derecedeki mirasçıları ile paylaşıma girerse mirasa mevzu olan maldan dörtte bir pay alır. Miras bırakan bireyin anne ve babası olan 2. Dereceden mirasçıları ile miras paylaşımı yaparsa mirasa ½ oranında ortak olur. Mirası bırakan bireyin yalnızca eşi ve büyükanne ya da büyükbabasının olması durumunda yaşayan eş mirasın dörtte üçüne haiz olur. Sadece eşin olduğu durumlarda mirasın hepsi eşe kalır. Ataşehir miras avukatı yasal mirasçıların arasında yapılacak mal paylaşımlarında size hukuki destek sağlar.

Miras Hukukunda Tenkis Davası

Mirası bırakan şahıs sağlığında vasiyetname aracılığı ile mirası başka şahıs ve kurumlara bırakabilir. Fakat bu mirasın devredilemeyeceği bir oran bulunur. Miras hukukunda devredilemeyen bu oran saklı hisse diye adlandırılır. Tenkis davası da burada ortaya çıkmaktadır. Miras hukukuna mevzu olan malların bölünmesi esnasında mirasçılardan biri tenkis davası ile saklı payının korunmasını isteyebilir. Saklı hisse mirasçıların korunması için çıkarılmış bir terimdir. Tenkis davası da mirasçıların hakkı olan saklı oranı almaları için açılabilecek davanın adıdır. Tenkis davaları olarak detaylı bilgi için Ataşehir miras avukatı ile iletişime geçmelisiniz.

Mirasa Konu Olan Malların Yasal Mirasçıları

Bir insan öldükten sonrasında geriye kalan maddi varlıkların devredildiği kişilere mirasçı denir. Bu yasal mirasçılar şunlardır;

  • Ölen bireyin eşi
  • Ölenin evlatları ve onlarında evlatlarından oluşan altsoyu
  • Ölen bireyin anne ve babadan süregelen üstsoyu
  • İspatlanması durumunda evlilik dışı olan evlatları ya da evlatlık edinmiş olduğu çocuklar

Değişik paylara haiz olan bu mirasçılar yasal mirasçı olarak nitelendirilmektedir. Bunların hayatta olmaması niteliğinde kan bağları olan öteki akrabalar mirasa ortak olabilir.

Reddi Miras Yoluyla Mirasın Reddedilmesi

Reddi miras her mirasçının hakkı olan bir durumdur. Mirası bırakan bireyin yaşamış olduğu yerde bulunan sulh hukuk mahkemelerine üç ay içinde yapılacak müracaat ile mirasın reddedilmesi mümkün olabilir. Bu üç aylık zamanın işlemeye başlaması kişinin, ölüm vakasından sonrasında mirastan haberdar olduğu gün başlar. Bu zaman içinde reddi miras yapılmaz ise miras kabul edilmiş olur. Mirasa mevzu olan mallardan ortak malların olması durumunda ortaklığın giderilmesi için miras hukuku devreye girebilir. Miras hukukuna ilişkin bu tür davalarda ise Ataşehir miras avukatı arayışına girebilirsiniz.

Miras Olarak Borçların Bırakılması

Kişi öldüğünde her vakit mal bırakmayabilir. Bazı durumlarda malın yerine borç da bırakabiliyor. Bu durumda resmi olmayan borçlar için alacaklılarla iletişime geçilebilir ve mirasçılar toplanarak borcu paylaşabilirler. Bunun dışında bir çözüm olarak içlerinden bir şahıs tüm borcu ödeyerek ötekilerden rücu edebilir. Veya borcu ödeyen şahıs mal kalmış ise ödediği borç kadar hakkından fazla miras alabilir. Mirasta borçlar için de reddi miras olabilir. Otluoğlu ve Yılmaz Hukuk olarak Ataşehir miras avukatı ihtiyacınızı karşılamaktayız.

Oretra