Hukuki çözümler ile geleceğinize ışık tutmak için çalışmaktayız.

Neden Biz?

Etkin Takip

Şeffaf İletişim

Kapsayıcı Çözümler

Hakkımızda

Avukat Alper OTLUOĞLU  tarafından kurulmuş olan ve İstanbul merkezli olarak faaliyet yürüten Otluoğlu Hukuk Bürosu; ulusal ve uluslararası düzeyde müvekkillerine hukuki danışmanlık, dava takibi, süreç yönetimi hususlarında etkili, kapsamlı ve şeffaf çözüm önerileri geliştirmektedir.

Hukuki danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında; ulusal ve uluslararası düzeyde gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimizin hak ve menfaatlerini en geniş ve etkili şekilde korumak amacıyla başta Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku, İş Hukuku,  Fikri Mülkiyet Hukuku, İdare Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Bilişim Hukuku olmak üzere müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şeffaf ve kapsayıcı biçimde hizmet vermekte, hukuki ihtilafların en aza indirgenmesi için önleyici hukuk çerçevesinde gerekli aksiyonları almaktayız.

Dava takibi & uyuşmazlık çözümü hizmetlerimiz kapsamında; doğmuş ve doğacak olan hukuki/cezai/idari ihtilafların yargısal ve yargısal olmayan yollara başvurulmak suretiyle takip edilmesi ve sonuç alınmasını sağlamaktayız. Dava takibi ve uyuşmazlık hizmetlerimiz kapsamında başta Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Tazminat Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Bilişim Hukuku alanlarında müvekkillerimizin yaşamış olduğu uyuşmazlıkları yargısal ve idari merciler nezdinde takip etmekte ve sonuçlandırmaktayız.

Yargısal olmayan yollar bakımından ise; Arabuluculuk, tahkim, sulh, feragat vb. alternatif uyuşmazlık çözümleri ile müvekkillerimizin yaşamış olduğu ihtilafların mahkeme süreçlerine nazaran hızlı ve daha az maliyetle sonuçlandırılması için çalışmaktayız.

Süreç yönetimi hizmetlerimiz kapsamında ise ulusal ve uluslararası düzeyde gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimizin hayatın olağan akışı içerisinde doğmuş ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası sair mevzuat, mahkeme içtihatları, kurumsal farkındalıklar esas alınarak iş geliştirme stratejileri ve önleyici hukuk perspektifinden kaynaklanan gerekli regülasyon, kuruluş, tasfiye, birleşme ve devralma süreçleri tarafımızca profesyonel, etkin ve şeffaf biçimde yürütülmektedir.

Faaliyet Alanlarımız

Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize sunmuş olduğumuz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizi çalışma prensiplerimiz doğrultusunda uygulamada uzmanlaştığımız alanlar olan; 

Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Miras Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Bilişim Hukuku, Aile Hukuku, Gayrimenkul HukukuSözleşmeler HukukuTüketici Hukukuİş Hukukuİdare Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sağlık Hukuku şeklinde sıralamaktayız.

Güncel Yazılar

İletişimde Kalalım

Ofisimiz

Batı, Vişne Sk., No:10 İç Kapı No:64, Okmen İş Merkezi, 34890 Pendik/İstanbul

İletişim

Oretra