Tüketici Hukuku

Otluoğlu Hukuk Bürosu, tüketici ile çeşitli alanlarda hizmet sağlayanlar arasındaki hukuki ve ticari ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin olarak müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

Satım sözleşmesi, simsarlık sözleşmesi, bankacılık sözleşmesi, eser sözleşmesi, vekalet sözleşmesi vb. Sözleşme ve bu sözleşmelerin dayandığı ticari ilişkiye yönelik olarak çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalara bakmaktadır.

Tüketici Hukuku

Oretra