İş Hukuku

Otluoğlu Hukuk Bürosu, Türk Hukuk Sisteminde en fazla dosya sayısı bulunan uyuşmazlık türlerinin başında gelen iş hukuku uyuşmazlıklarında müvekkillerine hizmet vermektedir. İşçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan ilişkiden doğan işçinin ücret, fazla mesai, sigorta prim alacağı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, agi alacağı gibi alacak kalemlerinin ana dava konusu olduğu uyuşmazlıklara ilişkin olarak müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

Otluoğlu Hukuk Bürosu, işverenin işçiye yöneltmiş olduğu hukuka aykırı kötü niyetli davranışları, işverenin işçiye eşit davranma yükümlülüğünü ihlal etmesi, işçinin sendikal eylem ve işlemlerden ötürü iş sözleşmesinin hukuka aykırı sona erdirilmesi, işçinin geçirmiş olduğu iş kazalarından dolayı uğramış olduğu zararlar, işçinin uğramış olduğu mobbing sebeplerinin her biri tazminat konusu olmakla birlikte bu konularda işçinin maddi manevi zararlarının tazmini amacıyla açılacak davalarda müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

İş Hukuku

Oretra