Miras Hukuku

Otluoğlu Hukuk Bürosu, Miras hukuku gibi günümüzde doğumdan ölüme kadar insan yaşamını her an çok önemli düzeyde etkileyecek bir konuda uzman kadrosuyla yerli ve yabancı müvekkillerine profesyonel hizmet vermektedir. 

Miras hukuku faaliyet alanında, saklı paylardan kaynaklanan Tenkis Davası, Miras Sözleşmelerinin hazırlanması, Vasiyetnamenin hazırlanması, Vasiyetnamenin İptali Davası, Muris Muvazaasına dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası  ve Alacak Davası gibi bu alanda en sık rastlanan uyuşmazlık ve aksiyonlarda müvekkillerine hizmet vermektedir. 

Miras Hukuku

Oretra