Ticaret Hukuku

Otluoğlu Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı müvekkillerinin ticaret hukuku özelindeki sorun ve ihtilaflarına ilişkin genel danışmanlık ve çözüm hizmeti verir. Müvekkillerin menfaat ve ihtiyaçları doğrultusunda şirketlerin yapılarında önemli değişiklikler ve sonuçlar meydana getiren şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, pay devirleri ve hisse senetlerinin düzenlenmesi, şirket birleşme ve devir alma süreçlerinin yönetilmesi, halka açılma ve niş ihtiyaçlara göre şirket yapısının yeniden düzenlenmesi gibi kritik öneme sahip hizmetler yürütülmektedir.

Müvekkillerin faaliyet gösterdiği alandaki şirket veya ortaklığın yapısından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları, ticari ilişki sebebiyle ihtiyaç duyulan finansal kiralama, rehin, ipotek, lisans, satım, rekabet sözleşmesi gibi kritik sözleşmelerin hazırlanması ve görüş bildirilmesi, mevzuattaki güncel değişikliklerin bildirimi ve şirket- ortaklık yapısının ihtiyaç duyduğu uyum süreçlerinin yönetilmesi konularında tarafımızca hizmet verilerek müvekkillerimizin ticari hayatlarının bir adım ileriye taşınması sağlanmaktadır.

Ticaret Hukuku

Oretra