Sağlık Hukuku

Otluoğlu Hukuk Bürosu, gündelik hayatta bireylerin en fazla hak mağduriyeti yaşadığı ve yine maddi-manevi birçok açıdan çokça etkileyen aile hukuku uyuşmazlıklarında müvekkillerine profesyonel, şeffaf ve etkili bir çalışma prensibiyle hizmet vermektedir. Bu bağlamda çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası, nafaka davaları ve takibi, çocuğun teslimine ilişkin süreçlerin yönetilmesi, mal rejiminden kaynaklanan katılım alacağı – katkı payı alacağı- değer artış payı alacağına yönelik davalar- velayet- babalık davası- evliliğin butlanı- nişanın bozulması sebebiyle açılacak maddi manevi tazminat davaları başlıca hizmet verilen uyuşmazlık konularıdır. 

Sağlık Hukuku

Oretra