Şile Boşanma Avukatı

Şile boşanma avukatı çekişmeli ve anlaşmalı boşanma olarak iki şekilde gerçekleşen boşanma davalarındaki avukata halk arasında verilen isimdir. Boşanma avukatı bir meslek dalı olmamakta ise de; aile hukuku alanında mesleki tecrübesi diğer dallardan daha fazla olan avukatlar topluluk içinde boşanma avukatı olarak anılmaktadır. Bu nedenle biz de mevzunun daha iyi anlaşılması açısından yazımızda boşanma davası avukatı tabirini kullanacağız.

Boşanma davası eşlerden birinin ya da her ikisinin beraber, birlikteliği sona erdirmek mevzusundaki talebini mahkemeye bir dilekçe ile sunması ile başlar. Eşlerden birine boşanma davası açma hakkı veren sebeplerden bazılarında bu hak sadece 6 aylık süre içerisinde kullanılabilir. Zina, Hayata Kast, Kötü Muamele ve Onuru Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanmak isteyen eşin bu nedeni öğrenme tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde boşanmak üzere mahkemeye başvurması gerekir. Affeden eşin bu sebeplerle dava açma hakkı yoktur.

Boşanma davaları anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma adı altında iki değişik biçimde görülmektedir. Çekişmeli boşanma ve aynı zamanda anlaşmalı boşanma; eşlerin ve var ise evlatlarının boşanma sonrasındaki hayatlarını önemli seviyede etkileyen sonuçlara yol açmaktadır. Bu nedenle tarafların haklarını bilmesi, sürecin doğru yürütülmesi, kararların her iki taraf ve var ise evlatların menfaatine en uygun şekilde olması için sürece bir avukatın katılımı doğru olacaktır. Bu süreçte Şile boşanma avukatı olarak hukuki olarak sizleri yönlendirmekteyiz.

Boşanma davası avukatı gerek boşanma davalarında gerekse boşanmanın hemen sonrasında açılacak olan mal paylaşımı davalarında mühim bir role sahiptir. Usulünce verilmiş ve kesinleşmiş bir mahkeme neticesinde davacı ve davalı taraflara hukuki açıdan bazı hak ve sorumluluklar yüklenebilmektedir. Bu hak ve yükümlülükler birçok vakit geri dönülmesi zor hatta imkânsız sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle bu sürecin boşanma davası avukatı ile beraber yürütülmesi ehemmiyet arz etmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma ne kadar devam eder sorusuna net bir yanıt verilmesi olası değildir. Ancak çekişmeli boşanma davalarına göre çok kısa sürmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarının kısa sürmesinin başlıca sebebi taraflar bakımından mahkemede görülecek herhangi bir uyuşmazlığın bulunmamasıdır. Boşanma avukatı vesilesiyle hazırlanmış anlaşmalı boşanma protokolüne dayanılarak bu konudaki boşanma davalarında sıklıkla ilk celsede sonuç alınabilmektedir. Bu bağlamda anlaşmalı boşanma davaları kaç gün devam eder sorusuna; mahkemelerin duruşma ve iş yoğunluğu dikkate alınarak yaklaşık 30 ile 90 gün içinde sürebileceği biçiminde bir yanıt vermek mümkündür. Şile boşanma avukatı bu sürenin kısalması için çaba göstermektedir.

Her iki eşin boşanma ve boşanmanın neticeleri ile alakalı olarak her mevzuda mutabık olması halinde eşlerden biri ya da her iki eş beraber mahkemeye başvurarak anlaşmalı boşanma isteyebilmektedir. Eşlerin boşanmaya ilişik anlaşmaları bir boşanma protokolü ile düzenlenir. Boşanma protokolü hakimin onayına sunulur. Boşanma dilekçesi ve boşanma protokolünün mahkemeye sunulmasından sonrasında bir duruşma günü verilir. Duruşma gününde hakim tarafları ve var ise tanıkları dinler ve boşanma protokolünü usulüne uygun bulması halinde tek celsede boşanmaya karar verir. Şile boşanma avukatı anlaşmalı boşanmada sizi temsil edebilmektedir.

Şile boşanma avukatı olarak baktığımız bir diğer dava ise mal paylaşımı davasıdır. Mal paylaşımı davası kaide olarak tarafların mahkeme sonucu ile boşanmalarına karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi ile açılması mümkün olan bir dava türüdür. Boşanma davası ile beraber mal paylaşımı davasının beraber açılması olası ise de; boşanma işlemi resmi olarak gerçekleşmeden mal paylaşımı yapılamayacağından mahkeme tarafınca boşanma davası bekletici vaziyet oluşturmaktadır.

Oretra