Ataşehir Boşanma Avukatı

Ataşehir boşanma avukatı aile hukukunun en bilindik dava konusu olan boşanma davaları konusunda sizi temsil edecek olan avukattır. Ataşehir boşanma avukatı adından da anlaşılacağı şekilde boşanma davalarına bakar. Ancak, boşanma avukatı ismi altında değil de aile avukatı ismi altında avukat aramalısınız. Boşanma avukatı tanımlaması yanlıştır. Aile avukatları, boşanma, nafaka, velayet ve mal paylaşımı şeklinde mevzuları kapsayan davalarda yer alır. Boşanma döneminin bazı adımları vardır. Bu adımları sağlıklı bir şekilde atabilmeleri için boşanmak isteyen taraflar ayrı ayrı dinlenir ve ortak bir paydaya varılır.

Boşanma Davası Süreci

Her şeyden evvel boşanmak için geçerli bir sebebe ihtiyacınız var. Boşanmak için belirlediğiniz sebebiniz aile hukuku avukatına net bir şekilde bildirilmelidir. Bu sebepler şunlar olabilir;

  • Taraflardan birinin diğer eşi aldatması
  • Evlilik kurumunun artık sürebilmesi mümkün olmayacak kadar ciddi boyutta sarsılması
  • Taraflardan birinin eşine şiddet uygulaması, fena davranışta bulunması yahut canına kast etmesi
  • Taraflardan birinin haysiyetsiz bir kabahat işlemesi
  • Taraflardan birinin haksız durumda bulunmasına karşın aile konutunu terk etmesi
  • Taraflardan birinin akıl hastası olması

Bunlar geçerli boşanma sebepleridir. Avukatınız nedeni doğru olarak tespit etmelidir. Bu sebebe nazaran davanız işleme koyulacaktır. Ataşehir boşanma avukatı sizi doğru sebebi belirlemeniz için yönlendirecektir.

Boşanma Davası Açmak

Boşanma davası açmak için ilk önce boşanma dilekçesi hazırlanmalıdır. Bu dilekçe için de boşanma nedeni doğru bir halde tespit edilmiş olmalıdır. Boşanmada dayanılacak sebebin doğru şekilde tespiti sağlandıktan sonra, dava dilekçesi yazılmaya başlanır. Boşanma nedeninin delilleri avukatın elinde yazılı olarak bulunmalıdır. Eğer ortada tanıklar var ise, tanıkların ismi, soyadı ve iletişim bilgileri yazmalıdır. Tarafların fazladan talepleri var ise bunlar da dosyada belirtilmelidir.

Boşanma Avukatının Görevleri Nelerdir

Boşanma avukatları, sorunsuz bir halde boşanabilmeniz için usulüne göre bir dilekçe hazırlar. Tarafların bu dilekçeyi imzalamaları gerekir. Boşanma haricinde, mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat, ev eşyaları paylaşımı, velayet, nafaka miktarı, katkı oranı ve katılma alacakları şeklinde faktörleri de Ataşehir boşanma avukatı ile görüştükten sonra öğrenebilirsiniz. Boşanma davanız için tercih ettiğiniz tecrübe sahibi bir avukat sizi tek oturumda boşayabilir ve tarafların taleplerinde uzlaşmalarını sağlayabilir. Boşanma protokolü kesinlikle bir aile hukuku avukatı tarafınca hazırlanmalıdır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır

Boşanma davası çekişmeliyse, devamlı problemler çıkıyorsa ve sebep tam olarak delillerle beraber kanıtlanmamışsa 2 seneye kadar uzayabilir. Böyle uzun süreçler sizi daha da yıpratır ve yorar. Hukuki sürecin tam olarak işlemesi için bu muamele uzayabilir. Uzamasının aksine süreç kısa da sürebilir. Boşanma sebebinizin delilleri kati bir halde avukata verilmişse ve üzerine bir de tanıklarınız var ise tek celsede boşanabilirsiniz. Davanın süresince avukatınızın da görevi büyüktür. Davanın eksiksiz ve doğru bir halde işlemesi için, boşanma dosyanızda lüzumsuz bilgilere yer verilmemesi gerekir. Anlaşmalı boşanıyorsanız, protokolde ise her şeye aleni bir halde yer verilmelidir. Kaliteli bir aile avukatı ile çalışırsanız boşanma sürecinizde sorun yaşamazsanız. Sebeplerinizi kanıtlayabiliyorsanız, tek oturum olmasa bile birkaç celsede boşanabilirsiniz. Kusursuz bir halde hazırlanmış boşanma protokolü, geçerli sebep ve deliller olduğu sürece süratli bir halde boşanabilirsiniz. Ataşehir boşanma avukatı ile boşanma davanız hakkında gerçekleştireceğiniz görüşme sonucunda sizi temsil etmesi için noterden çıkaracağınız özel dava vekaletnamesi ile birlikte avukatınızı yetkilendirmelisiniz. Bu yetki ile birlikte avukatınız sizin adınıza vekaleten işlemlerinizi başlatacak ve yürütebilecektir. Boşanma davalarınızda iyi bir avukat seçimi sizi her türlü hak kaybından kurtaracaktır.

Oretra