Sancaktepe Miras Avukatı

Sancaktepe miras avukatı olarak temelleri Türk Medeni Kanunu’na dayanan ve özelinde aile hukukundan kaynaklanmakta olan miras davalarınızda, bu konudaki tüm uyuşmazlıklarınızda size profesyonel anlamda hukuki destek vermekteyiz. Bir bireyin, vefatı üstüne varislerine, yakın akrabalarına kalan malları, hakları ve borçlarına miras denir. Mirasın tüm bunlar veya bir bölümü vasiyet edilen kişiye de kalabilir. Kanuni açıdan mirasçı sayılan kişiler, anne, baba, çocuk, dede, torun ve öteki kişilerdir. Mirasın hangi şekil ve usullerde dağıtılacağı mevzusunda da miras hukuku devreye girmektedir.

Miras Paylaşımı

Miras kanun koyucunun belirlediği ve TMK’da düzenlenmiş olan hükümler uyarınca paylaştırılır. Mirasın paylaştırılması sırasında çıkan problemler alakalı mahkemeler tarafınca çözülmektedir. Öncelik olarak miras paydaşları mirası kendi aralarında paylaştırmaya çalışmalıdır. Halledemedikleri takdirde mahkemeye başvurulup miras hukuku açısından lüzumlu işlemler başlatılmalıdır. Mahkeme miras paylaşım davası ile mirasçı olan kişilerin haklarını eşit halde belirleyip, anlaşmazlığı gidermektedir. Mirasın ret edilmesi durumu ise üç ay arasında başvurularak talepte bulunulur. Sancaktepe miras avukatı ise size tüm bu süreçlerde destek vermektedir.

Miras Hukuku

Gerçek bir bireyin ölümü ya da gaipliği halinde, bu bireyin mal varlığının kimlere kaldığını düzenleyen hukuk dalıdır. İki türlü mirasçı vardır. Bunlar-yasal ve atanmış mirasçılar olarak geçmektedir. Tereke ise bireyin kendisine bağlı olmayan ve mirasçılara kalabilen mal varlığına verilen addır. Türk Medeni kanununda zümre sistemi kullanılmaktadır. Zümre sistemi ise yasal mevzulara dahil olabilmek için aynı veya yakın dereceden bir soya mensup olmak demektir. Sancaktepe miras avukatı olarak bu konuda en çok merak edilenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Birinci derece mirasçıların kim olduğu sorusunun cevabı miras bırakan bireyin birinci dereceden akrabalarıdır. Yani alt soyundan olan kimselerdir. Miras bırakanın evlatları, torunları ve sonrakilerdir. Miras bırakanın evlatları eşit derecede mirasçı sayılmaktadırlar. Miras bırakılan şahıs miras bırakandan evvel vefat etmişse miras, ölen bireyin alt soyundan devam etmektedir.
  • İkinci derece mirasçılar, miras bırakanın anası ve babası olarak belirlenmiştir. Anne ve baba eşit derecede mirasçıdırlar. Miras bırakan bireyin anası ve babası kendisinden evvel vefat etmişse halef yöntemiyle alt soylarına yani ölenin kardeşlerine kalmıştır. Bir tarafın asla mirasçısı yok ise tüm hakları öteki tarafın mirasçılarına düşmektedir.
  • Üçüncü aşama mirasçılar ise miras bırakanın büyük anası ve büyük babasıdır. Miras bırakanın büyük anası ve büyük babası ondan evvel vefat etmişler ise miras alt soydaki kişilere geçmektedir. Teyze, hala, amca, dayı ve benzeri biçimde bu mirasçılar sıralanmaktadır.
  • Evlatlık edilen bireyin babasının mirası ona geçmez.
  • Boşanan kişiler mirasçı olamazlar. Hiçbir yasal hakka da haiz değillerdir.
  • Mirasçı bırakmaksızın ya da mirasçılarını ıskat ettikten sonra vefat eden kişilerin mirasları terekenin borçları ödendikten sonra tamamıyla Devlete geçer. Üçüncü dereceye kadar olan mirasçıların olmaması halinde miras, kanuna göre devlete geçmektedir.
  • Saklı paylı mirasçılar ise, miras bırakanın mal varlığı üstünde istediği hakkı almaya haiz yetkililerdir. Saklı oranı ihlal edilen mirasçılar tenkis davası açarak haklarını geri alabilirler. Tenkis, miras bırakan bireyin sağlığında ve ölümünde bağlı bulunmuş olduğu tasarrufların saklı hisse yardımıyla etkisizleştirilmesidir. Miras bırakan şahıs kanunlara nazaran mal varlığını paylaştırmak istemeyebilir.

Sancaktepe miras avukatı miras ile alakalı olarak her konuda size yardımcı olacaktır.

Vasiyetname

On beş yaşını doldurup akli dengesi yerinde olan kişiler tarafınca yazılan yazıya vasiyetname denir. Fakat vasiyetnamenin geçerli sayılabilmesi için kanunun istediği halde yazılmalıdır. Resmi vasiyetname yazılan şahıs tarafınca okunup imzalandıktan sonrasında işleme tabidir. Sancaktepe miras avukatı resmi vasiyetnamenizi hazırlama taleplerinizi de karşılamaktadır.

Oretra