Kartal Boşanma Avukatı

Kartal boşanma avukatı aile hukukunun bir alt dalı olan boşanma davalarında size yardımcı olacak avukattır. Aile hukuku nelerdir sorusunun yanıtı en kolay haliyle aile hayatına ilişik olarak kurulan ilişkilerde ortaya çıkan uyuşmazlıkların ele alındığı hukuk dalıdır. Sosyal yaşamın bir seviye arasında akıp gitmesi, kişilerin gerek birbirleriyle gerek direkt olarak toplumla olan ilişkilerinde uyacakları bir kurallar bütününün mevcudiyetini gerektirir. Bu suretle de, toplumsal hayatta gelişen muhtelif ilişkiler (toplumsal ilişkiler) bir düzene sokulmuş olurlar; bu sebeple tüm bu kurallar (toplumsal kurallar), topluluk hayatındaki davranışlarımızın düzeni hususunda bazı buyruk ve yasakları içerirler; özetlemek gerekirse neleri yapmak, neleri yapmaktan kaçınmak zorunda olduğumuzu bildirirler.

Sosyal kurallar karşımıza din kuralları, terbiye kuralları, adabı muaşeret kuralları ve hukuk kuralları olarak çıkar. İnsanların toplumsal yaşamı düzenleyen kurallara uymaması halinde karşılaştıkları tepkiye yaptırım ismi verilmektedir. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar bilhassa hakimin uygulanabilecek bir hukuk kuralı bulunmaması halinde başvurabileceği kaynak olması bakımından ehemmiyet taşır. Aile hukuku ise bütün bunların yanında toplumsal kuralların aile kurumu içinde uygulanırken yaşanmış olan uyuşmazlıkların mevzu edilmiş olduğu hukuk dalıdır. Kartal boşanma avukatı size zorlu boşanma sürecinizde hukuki desteğini sağlayacak kişidir.

Aile Hukuku Boşanma

Aile hukuku boşanma ile beraber anılan bir kavramdır. Aile hukuku içinde uyuşmazlığın en oldukça yaşandığı ve en oldukça davanın görüldüğü mevzu boşanma davalarıdır. Aile hukuku avukatları genel anlamda kendilerini boşanma avukatı olarak tanıtmaktadırlar. Aile hukuku boşanma davasından ayrı olarak düşünülememektedir. Aile hukukunun içinde, boşanmanın kapladığı yer düşünüldüğünde en geniş alanın boşanma ve yanında ferileri olarak oluşturulan nafaka ve mal paylaşımına ilişik dava ve istemlerin oluşturduğu göze çarpmaktadır. Kartal boşanma avukatı aile hukukunun bu dalında hizmet vermektedir.

Boşanma Davaları

Boşanma davaları Medeni Kanun’da düzenlenmiştir. Özel boşanma nedenleri (terk, akıl hastalığı, zina vs.) ve genel boşanma sebebi (evlilik birliğinin temelinden sarsılması) olmak suretiyle iki ana nedene dayanarak boşanma davası açılabilmektedir. Boşanma davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri ya da dava öncesinde son kez altı aydan beri beraber oturdukları yer mahkemesidir. Boşanma davalarında başvurma harcı ve maktu harç alınmaktadır sadece boşanma davalarından ayrı oluşturulan nafaka ve tazminat davaları nispi harca tabidir.

Özel boşanma sebeplerinden ancak birisi ile dava açmak doğru değildir. Çünkü dava dilekçesinde belirtilen hususi nedenin gerçekleşmediği (akıl hastalığının boşanmayı gerektirecek düzeyde olmaması, eşin evi terkte haklı olması v.s.) dava sırasında kanıtlandığı takdirde dava redde mahkumdur. Boşanmanın hususi sebeplerinin hepsi evliliğin temelinden sarsılmasına yol açabilecek nedenlerdir. Bu sebeplerin tamamına genel boşanma sebebi ile oluşturulan davada da dayanılabilmektedir.

Aile Hukuku Avukatı

Aile hukuku avukatı, sizi boşanma, velayet, nafaka benzer biçimde mevzularda aile mahkemesinde görülen davalarda temsil eden ve Türk Medeni Kanunu’na hakim avukattır. Aile hukuku avukatınızın bulunduğunuz yahut davanızın görüleceği il/ilçede bulunmasına gerek yoktur. Kartal boşanma avukatı, Türkiye’nin büyük şehirlerinden İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa ve Diyarbakır’da bulunan hukuk büroları ile bağlantı halinde, Türkiye’nin muhtelif yerlerinde yürütülen aile hukukundan kaynaklı anlaşmazlıkları çözebilmektedir. Aynı halde bütün Türkiye’de dava yürütebilmektedir.

Gerek hukuk alanındaki gelişmeleri, gerekse mevzuat değişikliklerini yakından izleyen deneyimli ve değişik ihtisas alanlarına haiz ekibi ile müvekkillerine üst düzeyde hukuki danışmanlık hizmetleri verebilmektedir. Kartal boşanma avukatı boşanma, vekalet, nafaka benzer biçimde aile hukuku alanında bir oldukça dava yürütmektedir. Aile hukuku avukatı arayışınızda bu özellikleri göz önünde bulundurarak hareket etmenizde fayda vardır.

Oretra