Çekmeköy Gayrimenkul Avukatı

Çekmeköy gayrimenkul avukatı gayrimenkulleriniz ile alakalı olarak yaşadığınız hukuki uyuşmazlıklarda size danışmanlık verecek olan avukattır. Çekmeköy Gayrimenkul Avukatı olarak gayrimenkul hukukunu tanımlayalım. Gayrimenkul taşınmaz mallarla ilgilidir. Buna dair hukukun mühim alanlarından birisi olan gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun da bir parçası olma niteliğindedir. Türkiye sahasında eşya hukukuna müsait olarak yaşanmış olan sorunların, uyuşmazlık durumlarında bu hukuk dalına başvurmak mümkündür. Gayrimenkul hukuku arasında detaylar ve istisnalar fazlaca mümkündür. Bunun yanı sıra fazlaca geniş ve zor bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gayrimenkul hukuku, hukuk dalları içinde mühim ayrımlara yer verilen noktalar taşımaktadır. Sizin için ciddi bir ilerleme kaydedilemeyen gayrimenkul durumunuzda meydana gelecek sıkıntıları gidermek adına sizlere destek olacak birçok danışman vardır. Bunun yanı sıra sizlere danışmanlık hizmeti verilirken yapılacak olan bir öteki hizmet ise gayrimenkul edinme hakkının yabancılara ne seviyede verileceği konusudur.

Çekmeköy Gayrimenkul Avukatı Dava Vekilliği Hizmetleri

İlgilendiği mevzular bakımından farklılık içermekte olan gayrimenkul hukuku, ekonomik terimler içermektedir. Bunun için arsa, arazi, apartman, iş yeri ve mesken benzer biçimde birçok noktada genel kullanış fazlaca yaygın olarak sizlere sunulmaktadır. Bununla ilgilenen birinci şart hukuk alanı ise eşya hukukudur. Eşya hukukunun alanı fazlaca geniştir. Bunun için dava vekilliği hizmetleri içinde birçok kısım bulunur. İpotek ihtilaflarından doğmuş davalar, istihkak davaları istimlak davaları, kira bedelinin tespiti davaları, ön alım davaları tapu iptal ve tescil davaları bunlar içinde bulunmaktadır.

İnşaat Sözleşmelerinde Kat Karşılığı Anlaşmalar

Üzerinize bir arsa bulunuyor ya da bu arsanın üstünde bir ev varsa, müteahhitler sizlere muayyen koşullar ile öneri getirebilirler. Tekliflerin iyi düşünülmesi gerekmektedir. Bunlar içinde, size kat karşılığı evinizi ya da arsanızı satın alma sözleşmeleri imzalatmak isteyebilirler. Bu mevzuda gayrimenkul hukukuna başat olan danışmanlar ile bu sözleşmeleri imzalamakta fayda vardır. Danışmanlık ve dava takip hizmetini sunan şirketler bu anlamda hizmet devamlılığı sağlayacaktır.

Gayrimenkul Üzerinden Satış Sözleşmesi

Bu kontrat ile üzerinize bulunan bir gayrimenkul malın satışının gerçekleşmesi için öncesinde imzalanan bir vaat sözleşmesi olacaktır. Bunun üstünden meydana getirilen kontrat ile sizlere ilk adımda güvence verilmiş olacaktır. Taşınmazın satım sözleşmesinin yapılmasını daha istemek aşaması olarak da malum bir kontrat olacaktır. Bu mevzuda uzman bir kişiye danışmanız, mevzu üstünde yanılmadan muamele yapmanızı ek olarak hukuki açıdan da emin olmasını sağlayacaktır. Çekmeköy gayrimenkul avukatı sizi bu konularda en doğru yönlendiren kişidir.

Çekmeköy Gayrimenkul Avukatı Ecrimisil

İşgal ve tutum edilme nedenleriyle taşınmazın, işgalden derhal önceki haline geri döndürülmesi davası olacaktır. 3.kişiler tarafınca işgali laf konusuysa gelir esas alınarak oluşturulan bir tazminat davası da açılabilmektedir. Bu biçimde taşınmaz olan bir malın olası gelir esası ile tazminata konu gelir kaybını bu dava ile elde edebilirsiniz.

Gayrimenkul Hukukunun İlgilendiği Diğer Alanlar

Çekmeköy gayrimenkul avukatı kira sözleşmeleri ile de ilgilenmektedir. Kira sözleşmesinin uyarlanması mevzusunda ise tarafların değişen hal ve şartları mevzu bahis olduğu vakit uyuşmazlıklar ortaya çıkacaktır. Gayrimenkul hukuku alt başlıklar olarak ilgilenilmiş olduğu alanlara ek bir öteki mevzu tahliye davalarıdır. Bunun yanı sıra el atmanın önlenmesi davası da bu dalın bir öteki alt başlığı olacaktır. İntifa, sükna, şufa benzer biçimde sınırı olan bulunan ayni hakların kurulması ve bunların aynı biçimde sona ermesi mevzusunda da muamele yapılması ihtiyaç duyulan mevzular bulunmaktadır. Çekmeköy gayrimenkul avukatı ehil ve ayrıntılı bilgiler ile sizlere danışmanlık hizmeti mevzusunda ciddi hizmetler verecektir. Hizmetin sona ermeden devam etmesi durumunda ise sizlere malını haksız olarak elinde bulunduran kişilere karşı da hakkınızı aramanız için yardımcı olacaktır. Bilhassa gayrimenkul hukukunun bütün alt kısımları ile danışmanlık verilmektedir.

Oretra