Ümraniye Miras Avukatı

Ümraniye miras avukatı miras hukukuna ilişkin davalarınızda size hukuki destek vermektedir. Miras hukuku, miras hakkının kanunlar gereğince teminat altına alan hukuk dalıdır. Miras hukukunda malların paylaşılmasına ilişik kısım miras sahibinin vefat etmesinden sonrasında yapılır. Miras hukuku kanunlarla birlikte ölüme bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Miras hukukunda miras hakkı ve miras oranı bulunduğunda mal paylaşımı ortaya çıkar. Mirasa mevzu olan malların hepsinin toplamına tereke denir. Tereke mirasın da eş anlamlısıdır. Mirasa ya da diğer adıyla terekeye mevzu olan malların paylaşımı ve tereke tespit şeklinde bütün mevzular miras hukuku alanına girer. Ümraniye miras avukatı ise bu konuda yaşanan anlaşmazlıkları çözer.

Yasal Mirasçıların Mal Paylaşımı

Miras hukukuna mevzu olan malların mirasçılara paylaşımı belirlenmeden evvel mirasçılar belirlenmelidir. 1. dereceden mirasçıları bireyin altsoyları oluşturur. Mirası bırakan bireyin evlatları bu kapsamda yer alır. Alt mirasçıları olmayan kişilerin miras hukukuna nazaran mirasçılarından anne ve babaları 2. Derece mirasçıları olur. Bunların da olmaması niteliğinde büyükanne ve büyükbaba mirasa mevzu olan mallarda hisse sahibi olur.

Mirası bırakan bireyin eşinin sağ olması niteliğinde miras payının bölünmesi değişim gösterir. Sağ olan eş ile beraber öteki mirasçılara meydana getirilen mal bölümünde miras bırakan bireyin 1. Derecedeki mirasçıları ile paylaşıma girerse mirasa mevzu olan maldan dörtte bir pay alır. Miras bırakan bireyin anne ve babası olan 2. Dereceden mirasçıları ile paylaşım yaparsa mirasa ½ oranında ortak olur. Mirası bırakan bireyin ancak eşi ve büyükanne ya da büyükbabasının olması niteliğinde yaşayan eş mirasın dörtte üçüne haiz olur. Sadece eşin olduğu durumlarda mirasın tümü eşe kalır.

Miras Hukukunda Tenkis Davası

Ümraniye miras avukatı miras davaları içerisinde yer alan tenkis davasında da sizi yönlendirecektir. Mirası bırakan şahıs sağlığında vasiyetname aracılığı ile mirası başka şahıs ve kurumlara bırakabilir. Fakat bu mirasın devredilemeyeceği bir nispet bulunur. Miras hukukunda devredilemeyen bu oran saklı hisse – saklı pay diye adlandırılır. Tenkis davası da burada ortaya çıkıyor. Miras hukukuna mevzu olan malların bölünmesi esnasında mirasçılardan biri tenkis davası ile saklı payını istek edebilir. Saklı hisse mirasçıların korunması için çıkarılmış bir terimdir. Tenkis davası da mirasçıların hakkı olan saklı oranı almaları için açılabilecek davanın adıdır.

Mirasa Konu Olan Malların Yasal Mirasçıları

Bir insan öldükten sonrasında geriye kalan maddi varlıkların devredildiği kişilere mirasçı denir. Bu yasal mirasçılar şunlardır;

  • Ölen bireyin eşi
  • Ölen kişinin evlatları ve onlarında evlatlarından oluşan altsoyu
  • Ölen bireyin anne ve babadan süregelen üstsoyu
  • İspatlanması niteliğinde evlilik dışı olan evlatları ya da evlatlık edinmiş olduğu çocuklar

Değişik paylara haiz olan bu mirasçılar yasal mirasçı olarak nitelendiriliyor. Bunların hayatta olmaması niteliğinde kan bağları olan öteki akrabalar mirasa ortak olabilir.

Reddi Miras Yoluyla Mirasın Reddedilmesi

Reddi miras her mirasçının hakkı olan bir durumdur. Mirası bırakan bireyin yaşamış olduğu yerde bulunan sulh hukuk mahkemelerine üç ay içinde yapılacak müracaat ile mirasın reddedilmesi olabilir. Bu üç aylık vakit ölüm vakasından sonrasında mirastan haberdar olduğu gün başlar. Bu vakit içinde reddi miras yapılmaz ise miras kabul edilmiş olur. Mirasa mevzu olan mallardan ortak malların olması niteliğinde ortaklığın giderilmesi için miras hukuku devreye girebilir. Miras hukukunun devreye girdiği yerde ise otomatik olarak Ümraniye miras avukatı devreye girmektedir.

Miras Olarak Borçların Bırakılması

Kişi öldüğünde her vakit mal bırakmayabilir. Bazı durumlarda malın yerine borç da bırakabiliyor. Bu durumda mirasçılar toplanarak borcu paylaşabilir veya içlerinden bir şahıs ödeyerek öbürlerinden rücu edebilir. Veya borcu ödeyen şahıs mal kalmış ise ödediği borç kadar fazlasını miras alabilir. Mirasta borçlar için de reddi miras olabilir. Ümraniye miras avukatı konusunda ayrıntılı bilgi için Otluoğlu Hukuk Bürosu ile iletişime geçmeniz yararınıza olacaktır.

Oretra