Bakırköy İcra Avukatı

Bakırköy İcra Avukatı, Bakırköy bölgesinde alacaklı ve borçlu arasındaki İcra ve İflas Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıklar için çalışmaktadır.

İnsanlar geçmişten bu yana para gibi birçok farklı aracı kullanarak ihtiyaçların giderilmesi adına birbirleriyle alışveriş yapmaktadır. Yapılan alışverişler aracılığıyla gerçekleşen satışlar sebebiyle insanlar bazı durumlarda satıcı kişi/kişilere karşı borçlanabilmektedir. Borç ilişkisinin pek istenmeyen bir sonucu olsa da bireyler alacaklarını borçlu kişilerden tahsil edememektir. Alacak ve borç konusunda uzlaşmamaya varılamaması halinde bu uyuşmazlığın giderilmesi hakkında alacaklı tarafından icra takibi başlatılabilmektedir. Başlatılacak bu icra takibi sürecinin İcra ve İflas Hukuku hakkında deneyimli avukatlar tarafından yönetilmesi gerekmektedir. Alacaklı, icra takibini vekaletname ile yetkilendirdiği icra avukatı tarafından İcra ve İflas Müdürlükleri aracılığıyla borçluya iletebilecektir. İcra ve İflas Müdürlükleri tarafından icra takibinin iletilmesini takiben borçlunun malvarlığı tespit edilecek ve İcra ve İflas Kanunu uyarınca borcun tahsili için hukuki süreçler yürütülecektir. İcra ve İflas Hukuku uyuşmazlıklarında kolayca sonuç alınabilmesi adına vekaletname yoluyla yetkilendirilecek ve görevlendirilecek avukatın ikna kabiliyeti güçlü olmalıdır, problemlerin ortaya çıkması ihtimali karşısında sakin kalabilmelidir ve çıkabilecek sorunları sağlıklı bir şekilde yönetme yetkinliği olmalıdır.  Yukarıda belirtilen tüm hususlar dikkate alındığında alanında uzman Bakırköy İcra Avukatı tarafından danışmanlık alınması ve bu avukatlarla çalışılması hem alacaklı hem de borçlu tarafınca hukuki süreci daha kolay atlatmalarını sağlayacaklardır.

İcra Hukuku diğer bir deyişle takip hukuku, maddi hukuktan doğan taleplerin devlet kuvveti eliyle somut olarak çözülmesine hizmet etmektedir. Yargılama sürecinin mihenk taşı olan Medeni Usul Hukuku’nun en önemli parçası ve yargılama sonrası süreçleri kapsamaktadır. Takip hukukunu kapsayan icra yolu alacaklının salt kendisi tarafından yürütülemeyecek olup ancak ve ancak devlet eliyle yürütülebilecektir.

Bakırköy İcra Avukatının Görevleri

Yukarıda gösterildiği üzere Bakırköy İcra Avukatı alacaklı ile borçlu arasındaki uyuşmazlığın çözümlenmesi amacıyla hareket etmektedir. Uyuşmazlığın çözümlenmesi açısından avukatlar bir uzlaşmacı yetkinliğine sahip olmalıdır, bunun en önemli görünümü ise ikna kabiliyetidir. Bu niteliklere sahip bir avukatın diğer görev ve özellikleri ise;

  • İcra ve İflas Hukuku alanında danışmanlık ve öğrenim hizmetleri gerçekleştirilmesi,
  • Borçlu kişiyle uyuşmazlığa çözmeye ve borcun tahsilini sağlamaya çalışma,
  • Alacaklının borçlu ile yapacağı görüşmeler sonucu borcun borçludan tahsil edilememesi durumunda İcra Müdürlüğü aracılığı ile icra takibinin başlatılması,
  • Dava sonuçlanana değin gerçek ve tüzel kişinin haklarını savunmak,

Olarak gösterilmektedir.

Yukarıda Bakırköy İcra Avukatı hakkında tarafınıza İcra ve İflas Hukuku alanında Bakırköy bölgesinde danışmanlık ve avukatlık hizmetine ihtiyacınız olması halinde deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile ihtiyaçlarınıza en doğru, şeffaf ve güvenilir hukuki hizmeti Otluoğlu Hukuk olarak sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.

Oretra