Ümraniye Gayrimenkul Avukatı

Ümraniye gayrimenkul avukatı gayrimenkul hukuku alanına giren uyuşmazlıklar hakkında çözüm sunmaktadır. Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mallar üstünden meydana gelebilecek uyuşmazlıkları engellemiş olan ve taşınmaz mallar üstündeki hakları belirleyen hukuka denir. Gayrimenkul hukuku geniş kapsamlı bir hukuk dalı olduğundan kesinlikle hususi tahsil almış avukatlardan bu mevzuda yardım katılımı gerekir. Tapu işlemleri, kira sözleşmeleri benzer biçimde mevzular bunlardan doğmuş problemleri gayrimenkul hukukunun kapsamındadır. Eşya hukukunun en kapsamlı alanını oluşturan, taşınmazların süreçleri ve hakları TMK ile belirlenmiştir.

Gayrimenkul Hukuku Nedir

Gayrimenkul eşya hukukunun bir alt dalıdır. Eşya hukukuna ait bütün uyuşmazlıkları çözümler. Gayrimenkul binaları, apartmanları, arsaları bütün taşınmaz malları içine alır. Ayrıca bütün taşınmaz mevzuları da ele almaktadır. Gayrimenkul alanında olup biten uyuşmazlıkları halletmek ve açıklığa kavuşturmak için işinde uzman bir avukatla davranmak gerekir. Hukuk alanın birtakım dallarında avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ancak Ümraniye gayrimenkul avukatı sizin için gerekli olan avukattır. Zira birtakım davaların çözülmesi zordur. Bu çözülmesi açısından zorluk derecesi yüksek davalardan biri de gayrimenkul davalarıdır. Bir avukatla çalışmak, sürecin işleyişi hakkındaki malumat sahibi olmak gerekir. Ümraniye gayrimenkul avukatı;

  • Kamulaştırma davaları,
  • Tapu ve tescil davaları
  • Kira sözleşmeleri,
  • İnşaat sözleşmesi,
  • Bina idare sözleşmesi,
  • Proje idare sözleşmesi,
  • Genel emlak hukuku,
  • Kat irtifakı sözleşmesi,
  • Ortaklığın iptali davaları,
  • Alışveriş merkezlerinin idare sözleşmeleri

gibi bütün alanlara hakimdir.

Gayrimenkul Hukuku Hangi Alanları Kapsar

Gayrimenkul hukuku birçok hukuk branşının alt dalını kapsamaktadır. İrtifak hakkının kurulmasının yanı sıra ön alım davaları, istimlak ve istihkak davaları da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bunların haricinde gayrimenkul hukuku, el atmanın engellenmesi, izale-i şüyu, ipotek uyuşmazlığı davaları da bu davalar içinde yer almaktadır. Tahliye davaları için kira bedellerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Tüm bu işler için de gayrimenkul hukukunu iyi bilmek gerekmektedir.

Tapu Davaları

Tapu davası çoğu zaman gayrimenkul hukuk kapsamında ya da alanında yer edinen taşınmazlar ile alakalı konulardan bir tanesi ve sıklıkla mevzu olan davaların başlangıcında tapu davası gelmektedir. Tapu tescili ve tapu iptali benzer biçimde davaları kapsar. Hukuka aykırı düzeltilmesi ihtiyaç duyulan şeyler var ise yaşanılan mağduriyetleri ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Tapu davaları Asliye hukuk mahkemelerinin vazife alanında bulunmaktadır. Taşınmazın bulunmuş olduğu yerde ki mahkemeye başvurarak tapu davası tapu avukatı ile vekâlet verilerek yürütülebilir.

İnşaat Sözleşmesi

Arsa sahibi ile müteahhit içinde arsa oranı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibinin kendisine devredeceği belli bir arsa oranı ya da daireye mukabil müteahhidin kendi malzemesiyle arsa üstünde bağımsız bölümler yapmış olup bir bina meydana getirmesini isteyerek icra ettikleri sözleşmeye denir. Arsa oranı karşılığı inşaat sözleşmesi ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi karma bir sözleşmedir.

Bu tip sözleşmelerin Ümraniye gayrimenkul avukatı ile yapılmasında yarar vardır. Mağduriyet yaşamamak için gayrimenkul avukatı işinize bir hayli yarayacaktır. Bundan ötürü inşaat sözleşmeleri arsa oranı karşılığında yapıldığında uzman kişilerden yardım alınarak hazırlanmalı ve detaylı düzenlemeler yapılmalıdır. Sözleşmenin feshi, tazminat davası gibi benzer biçimde sözleşmeden meydana gelen bütün sıkıntıları işinde uzman avukatla halletmek gerekir.

İzale-i Şuyu Davaları

Birden fazla ortağı bulunan her türlü taşınır ve taşınmaz mallardaki ortaklığı bitirmek amacıyla oluşturulan davalardır. Davalar taşınmazın bulunmuş olduğu yerdeki Sulh hukuk mahkemelerinde açılır. Genellikle uzun bir süreç gerektiren davalardır. Satış yöntemiyle ve bölünmek suretiyle ortaklığın giderilmesi de benzer biçimde açılmaktadır. Ümraniye gayrimenkul avukatı size bahsedilen tüm bu davalarda hukuki destek vermektedir.

Oretra