Pendik Yabancılar Avukatı

Pendik yabancılar avukatı, Yabancılar Hukuku kapsamında yabancılara hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Ekonomik ve teknolojik gelişmelerle birlikte çağımızda insanlar arasındaki ilişkiler yoğunlaşmış ve sınırlar arası geçişler daha da kolaylaşmıştır. Günümüzde insanlar artık kolayca sınırları geçebilmekte, bir ülkeden diğer ülkeye seyahat edebilmekte veya kendi ülkesi dışında uzaktan başka ülkelerde çalışabilmektedir. Kendi ülkesinde vatandaş olarak haklara sahip olan kişiler yaptıkları bu seyahatlerin sonucunda gittikleri ülkede ‘yabancı’ olarak anılmaktadır.

Yabancılar Hukuku, yabancıların, o ülkenin vatandaşlarının sahip olduğu haklardan benzer şekilde yararlanmaları esasına dayanmaktadır. Bu karşılıklılık esasına mütekabiliyet de denmektedir. Bu esas gelişmişlik düzeyi birbirine denk ülkelerde ikamet edildiğinde gerekli güvenceyi sağlayacaktır, ancak gelişmişlik seviyesi birbirine denk olsa da olmasa da yabancıların kendi ülkelerinden başka ülkelerde yapacakları iş ve işlemler ile yürütecekleri faaliyetler için Yabancılar Hukuku alanında yetkin ve deneyimli bir avukattan hukuki danışmanlık hizmeti alması gereklidir. Hukuki danışmanlık hizmeti alınacak avukat, yabancı kişi veya kişiler için çalışma izni, oturma izni, siyasi haklar, vatandaşlık, şirket kurma ve menkul/gayrimenkul alımı satımı da dahil olmak üzere birçok konuda iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde hukuki destek sağlamaktadır. Vekaletname yoluyla yetkilendirilecek ve görevlendirilecek avukatlar aynı zamanda yabancıların Türkiye’de bir hukuki uyuşmazlık yaşaması ihtimalinde bu kişileri yargıda temsil edebilmektedir.   Yabancılar hukuku avukatı önemi bu noktada öne çıkmaktadır. Pendik yabancılar avukatı bütün bu süreçleri yabancılar hukuku kapsamında derleyip, hukuki süreçte takibi sağlamaktadır. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak alanında uzman ve deneyimli avukat kadromuz ile siz danışanlarımıza Yabancılar Hukuku kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Pendik yabancılar avukatı ihtiyacınız bu anlamda tarafımızca rahatlıkla karşılanabilecektir.

Pendik Yabancılar Avukatı Önemi

Yabancılar başta insan hakları olmak üzere Ceza Hukuku, Göç Hukuku ve Mülteci Hukuku gibi çok çeşitli hukuk alanlarında uluslararası korumaya ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple yabancılara hukuki danışmanlık hizmeti sunacak avukatların alanlarında uzman ve hukukun diğer dallarına da hâkim olması beklenmektedir. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak alanında uzman ve deneyimli avukat kadromuz ile siz danışanlarımıza Yabancılar Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Pendik yabancılar avukatı ihtiyacınız tarafımızca rahatlıkla karşılanabilecektir.

Pendik Yabancılar Avukatı Görevleri

Yabancılar Hukuku avukatının birçok hukuk dalında yetkin ve deneyimli olması gerekmektedir. Yabancı için çalışma ve oturma izni alınması, vatandaşlık başvurusu yapılması, şirket kurulması, sözleşmelere taraf olunması, menkul ve gayrimenkul alımı satımı gibi birçok konuda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi gerekmektedir. Yabancılar Hukuku avukatının görev alanı yukarıda sayıldığı üzere oldukça geniştir. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak avukatlarımızın sağladığı hukuki danışmanlık hizmetleri;

  • Yabancılar için çalışma izninin alınmasına ilişkin başvuruların yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Yabancılar için oturma izninin alınmasına ilişkin başvuruların yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Türk vatandaşlığı için başvuruların yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Oturma izni almamış kaçak yaşayan yabancılar hakkında sınır dışı kararı alınması ve sınır dışı kararının iptali süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yabancıların alacaklı olduğu hususlarda alacaklarının hukuki yollardan tahsilinin sağlanması,
  • Türk Ticaret Hukuku kapsamında Türkiye’de yabancılar tarafından şirket kurulması için başvuruların yapılması, bilgi ve belgelerin toplanması ve şirket kuruluşunun tamamlanması süreçlerinin yürütülmesi,
  • Taşıma işlemleri, alım- satım, hizmet, inşaat, kira gibi yabancıların taraf olacağı sözleşmelerin düzenlenmesi veya gözden geçirilmesi,
  • Yabancıların finansal işlemlerinin hukuki açıdan takibinin yapılması,
  • Cezai süreçlerde soruşturma ve kovuşturma aşamasında yabancıların temsil edilmesi,
  • Evlenme, boşanma, mal paylaşımı, velayet, miras ve evlatlık işlemlerinin takip edilmesi,

şeklinde sıralanmaktadır.

Yukarıda Pendik yabancılar avukatı hakkında tarafınıza bilgi sağlanmıştır. Yabancılar Hukuku kapsamında danışmanlık ve avukatlık hizmetine ihtiyacınız olması halinde deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile ihtiyaçlarınıza en doğru, şeffaf ve güvenilir hukuki hizmeti Otluoğlu Hukuk olarak sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.