Deport Kaldırma Avukatı

Deport Kaldırma Avukatı, yabancıların sınır dışı edilmeleri sürecinde sınır dışı kararının kaldırılması hakkında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Deportun kelime anlamı sınır dışı etmek demektir. Deport (Sınır dışı) kararı ile Türkiye’de bulunan yabancılar sınır dışı edilmekte ve bu yabancılar hakkında ülkeye giriş yasağı getirilmektedir. Yabancının; oturma izninin süresinin dolması, oturma izni olsa da çalışma izni olmadan kaçak bir biçimde çalışması, vize süresi dolmuş olmasına rağmen Türkiye’den çıkış yapmaması, muvazaalı evlilik yapması, Türkiye’de suç işlemesi ve hapis cezası alması, toplum sağlığını tehlikeye sokacak bulaşıcı bir hastalığa yakalanması, uluslararası koruma başvurusunun reddedilmesi ya da bu koruma statüsünün sona ermesi gibi durumlar sınır dışı kararı verilmesi sonucunu doğuracaktır. Bazı durumlarda sınır dışı kararı alan yabancılara deport edilme sebebine bağlı olarak tahdit kodu konmaktadır. Sınır dışı kararının kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinden önce bu tahdit kodunun kontrol edilmesi ve bu kontrol üzerine tahdit kodu kaldırılarak deport kaldırma süreçlerinin yürütülmesi gerekmektedir. Tahdit kodunun kaldırılması için ise idare mahkemesinde tahdit kodunun kaldırılması davasının açılması ve diğer işlemlerin profesyonelce yürütülmesi gerekmektedir.

Deport (Sınır dışı) kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya ilgili valilik tarafından verilmektedir. Karar ile ilgili kişiye belirli bir süre yurda giriş yasağı verilmektedir. Deport kararının yanısıra sınır dışı kararı alınan kişi hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı da alınabilmektedir. Hakkında idari gözetim kararı alınanlar Geri Gönderme Merkezleri’nde tutulmaktadır. İdari gözetimin devamında zorunluluk olup olmadığı valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilmektedir. Hakkında sınır dışı ve idari gözetim kararı olan kişi Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurabilecektir. Sulh ceza hâkimi idari gözetim kararına ilişkin incelemesini beş gün içerisinde tamamlamaktadır.

Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, deport kararına karşı kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesinde dava açabilecektir. İdare mahkemesine yapılan sınır dışı etme kararının iptaline ilişkin başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılmaktadır. Deport kararına karşı idare mahkemesinde açılan bu dava ile yabancının deport işlemleri idare tarafından mahkeme kararına kadar durdurulacaktır. Buna bağlı olarak kişi kısa süreli deport edilebileceği gibi ömür boyu geri dönüşü yasaklanabilir. Bunlara ek olarak sınır dışı sebebi olan ve olmayan kişiler hakkında bazı koşullarda deport kararı verilmeyebilmektedir. Bu kişilerin deport kararları doğrudan iptal edilebilir veya bu kişiler tarafından belirli zamanlarda kolluk kuvvetlerine durumunun bildirimini yapması istenebilmektedir.

Deport kaldırma işlemleri iki türlü olabilir. İlk olarak hakkında deport kararı uygulanmış yabancı evlilik, eğitim, araştırma, çalışma veya tedavi nedenlerinden dolayı alacağı meşruhatlı vize ile sınır dışı edildiği süre dolmadan Türkiye’ye giriş yapabilecektir. İkinci olarak deport kararını alan yabancı deport kararının hukuka aykırı olduğunu iddia ederek idare mahkemesinde iptal davası açabilecektir. Terke davet prosedürünün uygulandığı hallerde deport kararı alan kişinin ülkeden ayrılması için en az 15 ve en fazla 30 günlük süre tanınmaktadır.

Başvurudan itibaren hazırlanacak belgeler ve masumiyet kanıtlarının toplanması için avukatlara başvurulması zorunludur. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak alanında uzman ve deneyimli avukatlarımız aracılığıyla siz danışanlarımıza Yabancılar Hukuku kapsamında deport kaldırma süreçlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Deport kaldırma avukatı ihtiyacınız bu anlamda tarafımızca rahatlıkla karşılanabilecektir

Deport Kaldırma Avukatının Görevleri

Deport kaldırma avukatı, deport kaldırma süreçlerindeki hukuki tüm iş ve işlemleri yürütecek olan avukattır. Deport kaldırma süreçlerinin yürütülmesinde hukuka aykırı iş ve işlemlerin yapılmasının önüne geçilmesi için Yabancılar Hukuku alanında uzman bir avukatla çalışılması büyük önem arz etmektedir. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak siz danışanlarımıza deport kaldırma süreçlerinin yürütülmesinde Yabancılar Hukuku alanında uzman ve deneyimli avukat kadromuz ile hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Deport kaldırma avukatlarımızın süreç içerisinde yapacakları iş ve işlemleri şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Deport (Sınır dışı) kararının incelenmesi ve karara karşı idare mahkemesinde iptal davasının açılması ve iptal davasına ilişkin tüm hukuki süreçlerin takip edilmesi,
  • Yabancının vekaletname yoluyla yetkilendirdiği ve görevlendirdiği temsilcisi olarak tüm hukuki süreçlerin yürütülmesi
  • Bilgi ve belgelerin hazırlanması,
  • Yaşanılan stresli süreçte yol gösterilmesi.

Yukarıda deport kaldırma avukatı hakkında tarafınıza bilgi sağlanmıştır. Sınır dışı kararına ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmetine ihtiyacınız olması halinde deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile ihtiyaçlarınıza en doğru, şeffaf ve güvenilir hukuki hizmeti Otluoğlu Hukuk olarak sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.

Oretra