Üsküdar İcra Avukatı

Üsküdar İcra Avukatı, İcra ve İflas Hukuku kapsamında borçlu ve alacaklıya hukuki hizmet sağlayan kişidir. Gelişmiş ülkelerde ekonomi ve ticaretin de gelişmesiyle İcra ve İflas Hukuku alanında uzman avukatlara ihtiyaç artmıştır. İnsanlar alım satım faaliyetleri neticesinde birbirleriyle hukuki ilişkiler kurabilmektedir. Alım satım gibi ve buna benzer hukuki ilişkilerin kurulmasıyla bireyler borçlanabilmekte, alacaklı taraf ise borçlu ile arasındaki hukuki ilişkinin bir yansıması olarak alacaklarını talep edebilmektedir. Bu yüzden alacağın borçludan tahsil edilemediği hallerde alacaklı taraf borçlu tarafa karşı icra takibi başlatabilecektir. İcra takibi süreçlerinde vekaletname aracılığıyla yetkilendirilecek ve görevlendirilecek olan icra avukatı yalnızca icra takibini yürütmenin dışında kötü niyetle açılan icra davalarına itiraz edebilecek ve kötü niyet tazminatı talep edebilecektir. İcra ve İflas Hukuku konusundaki uyuşmazlıklar için alanında yetkin ve deneyimli bir avukattan danışmanlık almak yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı büyük önem arz etmektedir. Otluoğlu Hukuk Bürosu Üsküdar İcra Avukatı olarak alacak tahsili, ihtiyati haciz ve icra takibi gibi İcra ve İflas Hukuku’nu ilgilendiren birçok konuda siz danışanlarımıza hizmet sunmaktayız.

İcra ve İflas Hukuku aynı hukuk disiplini içinde yer alsa da icra hukukunda borcunu ödemeyen borçlu alacaklının talebi üzerine İcra Müdürlüğü eliyle taşınır ve taşınmazları vasıtasıyla borcunu karşılamaktadır. İflas hukukunda ise borçlu borçlarını ödeyememekte veya ilgili kurum ve kuruluşlarının borçlarının bir kısmından veya tamamında kurtulma talebinde bulunmaktadır. İflas hukukunda icra hukukundan farklı olarak borçlunun tüm malvarlığı üzerinden alacakların tahsili işlemleri başlatılmaktadır. İcra ve İflas Hukuku’na dair uyuşmazlıkların öncelikle iki tarafında uzlaşmasını sağlayacak şekilde giderilmesi gerekmektedir. Alacaklı ve borçlu uzlaşamadığı takdirde devlet eliyle icra takibi süreçleri yürütülmelidir.

Üsküdar İcra Avukatının Sorumlulukları

Yukarıda da belirtildiği üzere icra avukatları alacaklı ve borçlu arasında ortaya çıkan alacağın ödenmesi uyuşmazlığının çözülmesini sağlamak üzere hareket etmektedir.  Bu nedenle hukuki destekte bulunacak icra avukatlarının uzlaşmacı tavrı benimsemesi, ikna kabiliyetinin yüksek olması, her iki tarafa karşı olumlu tutumda ve avukatlık meslek etiğine uygun davranması gerekmektedir.  Bu niteliklere sahip bir avukatın diğer görev ve özellikleri arasında;

  • İcra ve İflas Hukuku alanında danışmanlık ve öğrenim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Borçlu kişiyle anlaşmaya varılması ve borcun tahsil edilmesi,
  • Borçlu ile uzlaşılamadığı takdirde icra takibinin başlatılması ve icra takibine ilişkin tüm hukuki süreçlerin yürütülmesi,
  • Borçlunun malvarlığına haciz konması halinde, haciz işlemlerinin ve buna ilişkin satış işlemlerinin yürütülmesi,
  • İcra ve İflas Hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda dava süreci sonuçlanana değin gerçek ve tüzel kişilerin haklarının savunulması,
  • Karşılıksız çek davasının açılması ve buna ilişkin dava süreçlerinin takibinin yapılması,
  • Rehin ve ipotek malların paraya çevrilmesi,

bulunmaktadır.

Yukarıda Üsküdar İcra Avukatı hakkında tarafınıza bilgi sağlanmıştır. İcra ve İflas Hukuku alanında Üsküdar bölgesinde danışmanlık ve avukatlık hizmetine ihtiyacınız olması halinde deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile ihtiyaçlarınıza en doğru, şeffaf ve güvenilir hukuki hizmeti Otluoğlu Hukuk olarak sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.