bosanma davalarında telefon kayıtlari- avukat alper otluoğlu

Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları

Boşanma davalarında telefon kayıtları, mahkeme kararıyla telefon dökümü istenmesi birçok davada sık rastlanan bir durumdur. Ancak aile mahkemesi tarafınca boşanma davasında cep telefonu ile meydana getirilen görüşmelerin kayıtları, sesli yahut metin halinde dökümünün GSM firmasından talep edilerek kullanılması olası değildir. Böyle bir istem ile aile mahkemesine gidilmesi halinde istem reddedilir. Bu talebin kabul edilmesi halinde dahi geçmişe dönük olarak operatör tarafınca kullananların görüşmelerini kaydetmesi, dinlemesi ya da üçüncü kişiler ile paylaşılmasını suç oluşturacağı açıktır. Boşanma davalarında telefon kayıtları hangi hallerde ve hangi koşullarda istenebilir makalemizde ayrıntılı olarak açıklayacağız.

Ceza hukuku kapsamında alakalı kanun ve yönetmelikler dikkate alınarak telefon dinlemelerinin yapılması mümkün tutulmuştur. Ancak aile hukuku çerçevesinde bu işlemlerin gerçekleştirilmesi olası değildir. Boşanma davasında telefon kayıtları kullanımının sağlanması için bu mevzuda ancak muayyen mevzularda bu talebin iletilmesi mümkün olacaktır. Boşanma sürecinde genel olarak aldatma temelli olarak gerçekleşen davalarda telefon kayıtları ve whatsapp konuşmaları kullanılmak istenmektedir. Ancak yine belirtmekte fayda vardır ki, boşanma davalarında telefon kayıtları yalnızca kişiler arasında gerçekleşen iletişimin sıklığı, niteliği ve niceliği hakkında bilgi verebilmektedir. Kişilerin sandığının aksine telefon mesajlaşmalarının içeriğine ulaşabilmek ve bunları kullanabilmek boşanma davaları bakımından mümkün değildir.

Boşanma davalarında telefon kayıtları, geçmişe dönük telefon konferans kayıtları taraflardan biri tarafınca aile mahkemesinde görülen boşanma davası kapsamında istem ile öne sürülmesi durumunda genel olarak geri çevrilir. Öte taraftan genelde GSM operatör şirketi tarafınca geçmişe dönük kayıt tutulması ya da paylaşılması da kanunlara aykırılık teşkil edeceği için konun değişik boyutlar erişmesi mümkündür. Tüm bunlara rağmen boşanma davasında mahkeme tarafınca telefon kayıtlarına ilişik istenecek muayyen hususlar da bulunmaktadır. Bunlar:

  • Sıklıkla aranan ve görüşülen numaralar,
  • Bu aramaların meydana geldiği tarih ve saatler,
  • Mesaj gönderilen ve mesaj alınan numaralar,
  • Mesaj gönderilen ve mesaj alınan tarih ve saatler olarak sıralanabilir.

Boşanma davası tarafınca ancak bu ve bunlara benzer biçimde bilgilerin isteme konu edilmesi mümkündür. Boşanma davalarında telefon kayıtları dendiğinde akla gelen ve davada irdelenebilecek tek husus bunlardır.

Boşanma Davasında Telefon Dökümleri 

Boşanma davasında geriye dönük telefon kayıtları ya da anlık kayıtların isteme konu edilmesi olası değildir. Aranan ve bildiri gönderilen numaralar ile iletişim saatleri ve tarihleri haricinde herhangi bir bilginin paylaşımı da olası değildir. Aile mahkemesi tarafınca ek olarak bu dökümlerin celp edilmesi söz konusu değildir. Boşanma davasında davayı açan ve aldatma iddiasında bulunan eş, boşanmak istediği eşinin hangi numaralarla ne sıklıkla konuştuğuna ilişkin bir dökümü talep edebilir. Mahkeme de bu talebi onaylayarak operatör şirketinden hat sahibinin dökümlerini isteyebilir. Boşanma davalarında telefon kayıtları hususunda yapılabilecek ve kullanılabilecek tek şey bundan ibarettir. Ancak bu da aldatılmayı kanıtlayabilecek bir delil oluşturmakta yeterli olacaktır. Sanılanın aksine aldatma sadece konuşma içerikleriyle ispatlanmak zorunda değildir. Yargıtay kararlarında belirli sıklığı aşan konuşma ve mesajlaşmaların aldatılma ve eşe karşı ilgi yükümlülüğünün yerine getirilmediği anlamını taşıdığını desteklemektedir.

İlgili telefon numaraları ile hangi sıklıkta görüşüldüğünün ortaya çıkarılması olası olsa da içerik olarak neleri barındırdığının bilinmesi olası olmayacaktır. Hali hazırda operatör firmaları da bu bilgilerin içeriklerini değil dökümlerini muayyen olarak paylaşabilirler. Boşanma davasında telefon kayıtlarının istenmesi değişik şekillerde davaya tesir edecektir. Alanında uzman olan avukatlarla işinizin yürütülmesini istiyorsanız İstanbul Boşanma Avukatı ve Kartal Boşanma Avukatı mızla iletişime geçebilirsiniz. Boşanma davasında telefon dökümleri konusunda en ayrıntılı bilgiyi avukatınızdan alabilirsiniz.

Boşanma Davasında Mesaj Dökümleri 

Mahkeme kararıyla telefon ve arama dökümünde olduğu gibi aile mahkemesi tarafınca mesaj dökümlerinin alınması da mümkün değildi. İçeriğinin görülmesi olası olmasa da yine bunlara ilişkin olarak mesajlaşılan tarihlerin ve saat aralıklarının öğrenilmesi mümkündür. Boşanma davalarında telefon kayıtları ve mesaj dökümleri bu anlamda içeriksel olarak olmasa da biçimsel olarak davanın gidişatına katkı sağlamaktadır.

Mesajların boşanma davasında kanıt olarak kullanılmasını sağlamak için mesajın kayıtlı olduğu cep telefonunun mahkemeye sunulması gerekir. Öte taraftan bu mesajları kabul eden kişiler tarafınca yapılacak tanıklık da tekrar mesajların içinde ne olduğu hakkındaki malumat verecektir. Delil olarak bu mesajların kullanılması için eşlerin de ara sıra tasdik verdikleri görülmektedir. Bu kayıtların içeriklerinin görüntülenmesi ve paylaşılması olası olmayacağı için değişik stratejiler üstünden boşanma davasının seyrinin değiştirilmesi gerekir. Aksi halde onay verilmeksizin kullanılan bu belgeler özel hayatın ya da duruma göre kişiler arası iletişimin ihlali anlamına gelecek ve Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılabilir hale gelecektir.

Boşanma davalarında telefon kayıtları sınırlı bir kullanım alanına sahiptir. Operatörler kişilere ait telefon iletişim kayıtlarını belirli bir süre bünyelerinde muhafaza etmektedirler. Bu süre de beş yılla sınırlıdır. Bu sebeple, kullanılmak istenen kayıtların maksimum beş yıl önceye gitmesi gerekmektedir. Yalnızca mahkeme kararıyla istenebilen bu kayıtlar şahsen gidip alınabilecek kayıtlar değildir. Ses kaydı ve arama kaydı gibi daha özel nitelikte bilgilere ise mahkeme kararıyla dahi ulaşılması mümkün değildir. Zira bunlara ilişkin iletişimin tespiti kararı olmaksızın operatör şirketinin kendiliğinden tutacağı kayıt Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil edecektir. Operatör şirketi hiçbir şekilde iletişimi kayda alamaz. Bunu yapacak olan makam Cumhuriyet Savcılığı istemiyle Bilgi ve Teknoloji Kurumu olacaktır. Dolayısıyla boşanma davalarında telefon kayıtları kullanılması mümkün değildir.

Boşanma Davasında WhatsApp Kayıtları İstenir Mi? 

Boşanma davasında WhatsApp kayıtları tıpkı kısa mesaj (SMS) ve telefon kayıtlarında olduğu benzer biçimde içinde ne olduğunun talebi olası değildir. Eğer evvelinde savcılık sonucu ile bu kayıtların alınmasına ilişik bir husus belirlenmemiş ise boşanma davalarında bu kayıtların bir önemi yoktur.

Öte taraftan operatörden hangi numaralar ile hangi tarih ve saatlerde müzakere yapıldığı bilgisinin talep edilerek muamele yapılması da mümkündür. Boşanma davasında telefon kayıtlarının içeriğinin istenmesi teknik olarak mümkün olmayacaktır. Ne kadar vakit ve ne kadar sıklıkla ilgili numaralarla görüşüldüğünün belirlenmesi de birçok yönden boşanma davalarının seyrinin değişmesinde müessir olan mühim bir faktör olarak kabul edilir. SMS, WhatsApp ve telefon kayıtlarının içerikleri istenemeyecektir. Bu yazımızda boşanma davalarında telefon kayıtları istenir mi sorusunun yanıtını ayrıntılı bir biçimde açıkladık. Daha ayrıntılı bilgi almak ve durumunuzu aktarmak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Özellikle aldatmaya dayalı olarak açılan boşanma davalarında kullanılmak istenen iletişim kayıtları, telefon kayıtları en fazla beş yıl öncesine dayanmalıdır. Operatör şirketlerinin tuttuğu kayıtlar nedeniyle daha öncesine dayanan kayıtlara ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bu takdirde kendisini tanıkla ispat etmek zorunda kalacak aldatılan eşin işi zorlaşacaktır. Boşanma davalarında telefon kayıtları ile ilgili, yazımızda tüm ayrıntılara elimizden geldiğince değinmeye çalıştık. Alanında uzman ve deneyimli kadromuzla sizlere bu zor süreçte yardımcı olmak bize mutluluk verecektir. Boşanma davanızı yürütebilmek için tarafımıza çıkaracağınız özel dava vekaletnamesi ile birlikte boşanma sürecinizi en sağlıklı ve hızlı biçimde, güvenilir ellere teslim etmenin rahatlığıyla geçirebilirsiniz. İstanbul boşanma avukatı olarak boşanma davalarında telefon kayıtları hakkında ayrıntılı ve güvenilir bilgi için bize her zaman ulaşabilirsiniz.