ağır ceza avukatı

Ataşehir Ceza Avukatı

Ataşehir ceza avukatı ceza hukuku alanında size haklarınızı savunmanız bakımından en iyi yardımı sunacak kişidir. Ağır ceza davalarında soruşturmanın başından kovuşturmanın sonuna kadar, hatta zaman zaman da takibat evresinden sonrasında bile müvekkilini her aşamada en iyi halde temsil etmek için bütün hukuki işlemleri gerçekleştirmektedir. Müvekkilinin haklarını en iyi halde korumak ve savunmasını en müessir halde sağlamak, ağır ceza avukatının temel görevleri içinde yer almaktadır. Özellikle tahkikat aşamasında ifadenin uzman ağır ceza avukatı ile verilmesi sürecin işleyişi açısından ehemmiyet taşımaktadır. Aynı zamanda mahkeme huzurunda gerçekleştirilecek olan savunmalar, dilekçelerin yazılması ve takibi, delillerin toplanması ve sunulması işlemlerinin doğru ve kusursuz bir halde gerçekleştirilmesi de Ataşehir ceza avukatı vazife alanını oluşturmaktadır.

Ağır ceza avukatının görevlerinin içinde ilk aşama mahkemesinin vermiş olduğu karara karşı istinaf mahkemelerine ve Yargıtay’a başvurma süreçleri de yer almaktadır. Elbette ağır ceza avukatının görevleri belirtmiş olduklarımızla sınırı olan değildir. Soruşturma sürecinden kovuşturmanın sonuna kadar birçok yeni durumla karşılaşılması olası olduğu için Ağır Ceza Avukatlarının görevleri buna bakılarak farklılık göstermektedir. Netice olarak şunun altını çizmeliyiz ki Ağır Ceza Mahkemelerinin vazife alanına giren suçlarla alakalı bir hukuki sürecin yürütülmesinde; sanık, müşteki ve mağdurların temsil edilmesinde ne olursa olsun uzman bir Ağır Ceza Avukatıyla çalışılmalıdır.

Ağır Ceza Mahkemelerinde Görülen Davalar Nelerdir?

Ağır Ceza Mahkemeleri tarafınca görülmekte olan davalar, CMK ve sair kanunlar ile ek olarak meydana getirilen görevlendirmeler saklı kalmak kaydıyla Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen irtikap suçu, yağma suçu, nitelikli dolandırıcılık suçu, kasten öldürme suçu, örgütlü suçlar, soykırım suçu, işkence suçu, cinsel saldırı suçu, çocukların cinsel istismarı suçu vb. gibi sıralanabilir. Aynı zamanda ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis ve 10 yıldan uzun süreli hapis cezasını gerektiren suçlara dair davalar da Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmekte olup Ataşehir Ceza Avukatı vazife alanı içinde yer almaktadır.

Ağır Ceza Avukatı Ücretleri

Hukuk sistemimizde kaide olarak avukatla temsil mecbur değildir. Bu nedenle birtakım insanlar ücretlerin kayda değer derecede yüksek olmasından ötürü spesifik davalarda tecrübeli bir avukat olmaksızın hukuki işlemler gerçekleştirmektedir. Bunun neticesinde de telafisi olası olmayan hak ve çıkar kayıplarıyla karşılaşmaktadır. Ataşehir ceza avukatı bu hak kaybını yaşamamanız için emek harcayacaktır.

Ağır ceza mahkemelerinde görülen ağır ceza davalarında ise CMK tarafınca ayrı bir tertip yapılmış; ağır ceza mahkemesinde yargılanan bir sanığın avukat ile savunma edilmesi mevzuatımızca mecbur tutulmuştur. Bu düzenlemeye bakılırsa; şüpheli ya da sanık niteliğinde bulunan kimse avukat seçemeyecek durumda bulunduğunu belirttiği takdirde alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan ötürü kendisi hakkındaki yapılacak olan tahkikat ve takibat aşamalarında kendisine bir müdafii atanacaktır. Söz konusu tertip ilebirlikte “müdafii ile savunulma sistemi” yaşamımıza girmiştir. Müdafisi bulunmayan bir kimse çocuk veyahut kendini savunamayacak derecede sağır ve dilsiz ise istek aranmaksızın Barolar tarafınca müdafii tayini gerçekleştirilecektir.

Sözgelimi; sanık ya da şüpheliler için ağır ceza dava ve soruşturmalarında devam eden yargılamalarda avukat ile temsil edilmek mecbur tutulmuştur. Kişi istemese bile bir avukat ile temsil edilmek zorunda olduğu için ötürü yetkili Baro tarafınca kendisine bir avukat atanacaktır. Söz mevzusu durumda “Ağır Ceza Avukatlarının Ücretleri” mevzusu akla gelmektedir. Tahmin edileceği suretiyle ağır ceza davaları neticesinde oldukça ağır hürriyeti bağlayıcı cezalar mümkün olduğu için ötürü bu tür davalar tecrübeli ve uzman Ataşehir ceza avukatı varlığını mecbur kılmaktadır. Bu nedenle Ağır Ceza Avukatı Ücretleri mevzusunda iyi bir inceleme yapmış olup bütçenize müsait bir Ağır Ceza Avukatı ile temsil sağlanmalıdır.

pendik ceza avukatı alper otluoğlu

Pendik Ceza Avukatı

Pendik ceza avukatı, ceza mahkemelerinde görülmekte olan yargılamalarda müvekkillerini savunan, haksız yere mağduriyet durumunun ortaya çıkmaması için çabalayan ve adil yargılama için çalışan avukatlar olarak tanımlanabilen ve bu özellikleriyle öne çıkan avukatlardır. Türk Ceza Kanunu başta olmak suretiyle kanunlarımız ülke bireylerinin sıkıntısız bir biçimde yaşamasını sağlayıp bu hayatı regüle etmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu düzeni bozan bireylerde Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen cezalara çarptırılmaktadır. Bu düzene uyulmaması halinde uyumsuzluğu ortaya çıkaran kişilere karşı ceza davaları açılır. Ceza davalarına bakan avukatlar ise çoğu zaman ceza avukatı olarak tanımlanmaktadır. Pendik ceza avukatı ise yalnızca Pendik ve çevresinde değil, tüm Türkiye’de görülen ve görülecek ceza davalarına bakan avukattır.

En İyi Ceza Avukatı Pendik 

Anadolu yakası ceza avukatı yukarıda bahsi geçen davaların hukuki şartlar altında devam ettirilmesinde ve mağdur yahut sanığın hukuki haklarını korumada görev almaktadır. Takdir edersiniz ki her alanın olduğu şeklinde hukukun da kendine özgü işleyişi ve dili vardır. Her insan bu işleyiş ve dili yönetemeyebilir. İşte bu aşamada Pendik ceza avukatı hizmetlerinden yararlanarak herhangi bir negatif durumun başınıza gelmesine karşı tedbir alabilirsiniz.

Ceza avukatları hakkındaki sıklıkla merak edilenlerden birisi de hangi davalarla ilgilendikleri olarak öne çıkıyor. Ceza avukatları hemen hemen her davada vazife alabilmektedir. Pendik ceza Avukatı ve öncelikle savunmaya yönelik açıklamalar yapabilmek için ortada suçun ve bu suçun isnat edilmiş olduğu bir bireyin olması gerekmektedir. İşte tam olarak bu aşamada kabahat isnadıyla yüz yüze kalan bireyi savunacak şahıs ceza avukatıdır. Pendik ceza avukatı asli rolü mevzuatlara ve kanuna paralel bir biçimde müdafisini en etken ve faal halde savunmaktır. Savunma, ceza mahkemesinin oldukça mühim bir parçası olarak kabul edilmektedir. Savunma yardımıyla maddi gerçek en doğru bir biçimde ortaya çıkartılırken aynı zamanda şüphelinin temel hukuki hakları garantiye alınmış olur. Ceza avukatının rolü kollukta başlarken, takibat evresi tamamlanıncaya dek devam etmektedir. Hatta aleyhe çıkan kararlarda da İstinaf ve Yargıtay’a giden yolda rol üstlenmektedir.

Savcılık makamı işlenen suça dair, kanıtlarıyla beraber iddianame hazırlar ve mahkemeye sunar. Savcılığın mahkemeye sunduğu iddianame kabul edilmiş olduğu ve herhangi bir noksan görülmediği takdirde dava görülmeye başlanabilir. Bu noktada ceza avukatının iddianamenin tam içeriğini iyi bir biçimde biliyor olması, etkili bir müdafaa açısından çok büyük bir öneme sahiptir.

Pendik Ceza Avukatı Tavsiye 

Günümüzde birçok şahıs Anadolu yakası Pendik ceza avukatı şeklinde aramalar yapıyor ve iyi bir ceza avukatı bulmak için çevresinden öneriler alıyor. Ceza davalarında şüphelinin yahut suçlunun iyi bir avukatla çalışması, lehine netice alınabilmesi adına çok önemlidir. İyi bir ceza avukatı en önce suçun vasfına itina göstermelidir. Aksi durumda müdafi açısından negatif sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Çünkü müdafaa yaparken avukatın ilk dikkat etmesi ihtiyaç duyulan şey savunduğu bireyin hangi kabahat yahut suçlardan yargılandığı olmalıdır. Bu ayrımın net bir biçimde yapılması, faal savunmanın temelini oluşturur.

Pendik Ceza Avukatı Ücreti 

Pendik ceza avukatı tutarı mevzusunda herhangi net bir ücretin varlığından konuşabilmek olası değildir. Çünkü ceza davaları fazlaca geniş mevzulara haiz olup, davalar içinde büyük farklılıklar mevcuttur. Ceza avukatının alacağı ücret davanın boyutu, niteliği şeklinde esaslar doğrultusunda değişim göstermektedir. Dava süresi, tahkikat şeklinde aşamalar sırasında avukatın üzerine düşen görevler şeklinde etmenler; fiyatın belirlenmesi üstünde en mühim unsurlar olarak göze çarpıyor. Ayrıca ceza avukatlığı ücretlerinin öteki avukatlık hizmetlerine göre nispeten daha maliyetli bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü ceza davalarında avukatın rolü, öteki davalara göre daha geniştir. Ceza avukatları, güvenlik ve savcılık soruşturmaları başta olmak suretiyle iddianame aleyhinde kanıt toplanması şeklinde birçok işi yerine getirirler. Ayrıca dava süresi olarak da öteki davalara oranla daha uzun bir süreçtir. Ek olarak, barolar tarafınca ceza davaları için belirlenmiş kati bir ücret bulunmamaktadır.

Şile Ceza Avukatı

Ceza Avukatı

Şile Ceza Avukatı 

Şile ceza avukatı asliye ve ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarınızda yardım alabileceğiniz avukatlardan oluşur. Toplumsal yaşamda hepimiz her an bir kabahat mağduru olabilir ve bundan dolayı ceza hukuku mevzuatı kapsamına giren davalarda yer bulabiliriz. Bu davalarda uzmanlaşan avukatlara ise ceza avukatı veya Şile ceza avukatı denmektedir. Ceza hukukuna ilişik mağduriyetin yahut isnatların muhatabı olmanın ise öteki hukuk dallarına oranla tesiri oldukça ağır olabilmektedir. Ceza mahkemelerinin kararları, şahıs hak ve özgürlüklerine en derin müdahalelerin olduğu kararlardır. Bu nedenlerle mesuliyet sahibi olup empati yapabilecek bir ceza avukatı ihtiyacı büyük ehemmiyet taşımaktadır.

Ceza hukuku kapsamında bir eylemin kabahat teşkil edip etmediği, hangi eylemin kabahat sayıldığı, birbirinden ayrılan yönleri, maddi ve manevi unsurları, kapsamı ve sınırları, hangi suçun oluştuğu, ceza tayini şekli ve usulü, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler, uygulanması ihtiyaç duyulan temel ilkeler bir bir üzerinde durularak normlarla düzenlenmiştir.

Ceza Hukukuna bakılırsa bir ferdin gerçekleştirdiği eylemin kabahat teşkil ettiğini bilmediğini iddia etme hakkı yoktur. Kişiler (bu şahıs mağdur dahi olsa) ceza kanununu ve öteki kanunları bilmediği iddiasına sığınamaz. Bu prensip gereğince mağdur ve şüpheli/sanıkların kendilerinin vekil ile temsil edilmesinin önü açılmış ve CMK ile vekil belirleme sistemi getirilmiştir. Bu yolla kişilerin haklarının garantiye alınması sağlanmaya çalışılmıştır. Lakin, öteki ülkelere göre Türkiye’de birçok ceza avukatı barodan gelen dosyalara pek itina göstermemekte, dosyalara ancak yapılması ihtiyaç duyulan asgari düzeyde işlemleri yapmaktadır. Bu vaziyet alakalı savcılıklar ve mahkemelerce de tenkit ve şikayet mevzusu yapılmaktadır. Uygulamada ceza avukatının duruşmayı kaçırmasını geçin, her türlü mahkeme ilamlarına karşı üst mahkemeye başvuru sürelerini kaçırdığına dahi rastlanmaktadır. Bu durumda normal olarak ki Şile ceza avukatı büyük sorumluluklara sahiptir ama ferdin telafisi mümkün olmayan zararlara uğratılmış olduğu hakikatı ise yadsınamayacak kadar elzem bir konudur. Bu nedenle dosyada ceza avukatının vazife alması muhakkak ki haklarının güvence altına alınacağı anlamına gelmemektedir. Kişi davasını her ihtimalde takip etmeli, bu yolla hem kendine aynı zamanda hüküm merciine destek olmalıdır. Dosyanızı uzman Şile ceza avukatı ile takip etmeniz bu sürecin rahat bir biçimde yürütülmesini ve haklarınızın korunmasını sağlayacaktır.

Ceza Avukatının Görevleri Nelerdir? 

Ceza avukatı, ceza mahkemelerinde görülen davalarda kişilerin özgürlüklerini, haklarını en iyi biçimde savunur. Ceza avukatı tahkikat ve takibat aşamalarında da gerçeğin ortaya çıkmasına en çok katkıda bulunan kişilerden birisi konumunda yer alıyor. Ceza davaları neticesinde kişiler özgürlüklerini yitirme riski ile yüz yüze kalmış olduğu için bu vaziyet oldukça daha mühim bir hale geliyor. Bununla beraber ceza avukatının müvekkilini mahkemenin her aşamasında en iyi biçimde temsil edip haklarını savunması gerekiyor.

Ayrıca ceza avukatı, suçlanan ferdin ifadesini verdiği andan itibaren muhtemel bir temyiz, istinaf başvurularına kadar ferdin yanında olur. Bu nedenle ceza avukatının vazife tanımı fazlasıyla geniş bir yelpazede değerlendirilir.

Ceza Mahkemesi Nedir? 

Ağır ceza mahkemesi, Türk ceza yargılamasında öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakmakla sorumlu mahkemedir. Ağır Ceza Mahkemesinin rolü 5235 sayılı kanunun 12. Maddesinde düzenlenmiştir. İsnat edilen suçun ağır ceza mahkemelerinin vazife alanına girip girmediği hususu da tekrar 5235 sayılı kanunun 12. Maddesi çerçevesinde belirlenmektedir. Ağır Ceza Mahkemesinin rolü alanına girmiş olduğu açıkça belirtilmeyen suçlar ile alakalı ise Asliye Ceza Mahkemeleri görevlidir. Sanığın 18 yaşından daha küçük olduğu durumda o suçu yargılama görevi ise kanunlar uyarınca Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinindir. Şile ceza avukatı sizi ağır ceza, çocuk ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinde savunacak yetkinliğe sahip olan avukattır.

Oretra