Sancaktepe Ceza Avukatı

Sancaktepe ceza avukatı ceza hukuku ile ilgili tüm sorunlarınızda sizin yanınızda olan avukattır. Adaletin sağlanmasında şüphesiz hukuk sistemi olanaklar sağlamaktadır. Bu hukuk sisteminde de en komplike olan ve mesuliyet gerektiren davalar ceza davalarıdır. Çünkü ceza davaları neticeleri insanların özgürlüklerinin kısıtlanması ile sonuçlanabilen türden davalardır. Bu biçim davalarda da en fazla mesuliyeti üstüne alan kişilerde şüphesiz ki sanıkların avukatlarıdır.

Sancaktepe ceza avukatı, ceza hukuk kurallarına karşı yapılma yanlış davranışlarda şahısların dava süresi süresince haklarını doğru bir biçimde korumak için çaba gösteren avukatlardır. Yani çoğu zaman ceza avukatları müvekkillerinin savunmasını sağlamaktadır. Davalılar hakkındaki tahkikat kapsamında olmak şartı ile deliller bulma, daha sonra toplanan bu delillerin mahkemeye sunulması ve davalı dosyası içine cezai işlemlerin işlenmesi benzer biçimde görevlerde ceza avukatlarının görevleridir. Yani davanın açılması, tahkikat süreci, neticelenmesi ve dosyanın kapanmasına kadar olan süreçler ile ceza avukatı ilgilenmektedir.

Adam Öldürme Suçunda Ceza Avukatı ve Görevleri

Kasten öldürme suçu, ceza miktarı yönünden ve suçun niteliğinden ötürü ağır ceza avukatı tarafınca savunulması mecbur suçlardandır. Ağır ceza avukatı, kasten öldürmenin nitelikli yahut basit halinin unsurlarının bulunması neticesinde savunmalarını ve iddialarını hazırlar. Ceza avukatına asliye ceza ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren davalarda büyük iş düşmektedir ve bu durumları ortaya çıkartmakta üzerlerine büyük sorumluluk yüklenmektedir. Nitelikli durumların gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya çıkartmak adına tarafların vaka öncesi, vaka sırası ve sonrasındaki davranışları takip edilmelidir.

Ceza yargılamalarında şayet haksız tahrik varsa failin cezasında indirime gidilebilir. Bu indirimi meydana getirilen tahrikin derecesi de etkilemektedir. Burada avukatın tahrik durumunun olup olmadığı durumunu araştırması gerekmektedir. Meşru savunma yapma amacı ile öldürme suçunda fail ceza almaz. Avukatlar bu duruma da dikkat etmelidir. Sancaktepe ceza avukatı size bu konuda ayrıntılı bilgiyi verecektir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda Kasten Öldürme Suçunda Ceza ve Görevleri

Nitelikli dolandırıcılık dosyalarında avukat dosyada suçun teknik malumatının lüzumlu olup olmadığına dikkat etmelidir. Eğer hukuk dışı teknik malumat yer ediniyor ise bunu bir uzman sayesinde yapmalıdır. Kişi şayet alacağı olup bu alacağını tahsilat sebebiyle bu suça başvuruyor ise failin cezasında uygun düzeyde bir indirim uygulanır. Davada delilleri bu yönde ortaya konulmalıdır. Sancaktepe ceza avukatı nitelikli dolandırıcılık suçunda da size hukuki desteği verecek kişidir.

Parada Sahtecilik Suçunda Ceza Avukatı ve Görevleri

Üretilen düzmece paraların basılması, muhafaza etmek, nakletmek benzer biçimde suçlardır. Bu biçim davalarda failin suçu kasten yapmış olup yamadığı, özgür iradesinin oluşup oluşmadığını özenle incelemelidir. En önemlisi paranın aldatıcılık özellikte olup olmadığı da bilimsel mütalaa ve raporlar ile açıklanmalıdır.

Otluoğlu Hukuk ve Danışmanlık bürosu Sancaktepe ceza avukatı olarak siz değerli müvekkillerimizi en doğru şekilde yönlendirebilme amacıyla hizmet vermektedir. Ceza evinde bulunan hükümlü, tutuklu ve hükümözlü kişilerle Sancaktepe Ceza Hukuku Avukatımız görüşmeler sağlayabilmektedir.

Sancaktepe Ceza Avukatlarımız Sulh Ceza Mahkemelerinin vereceği kararlara karşı itiraz kanun yolunu kullanmakta, savcılık makamlarının vereceği takipsizlik kararlarına karşı Sulh Ceza Mahkemelerine yapılacak olan itirazlara karşı hukuki yardım vermektedir. Bununla beraber Sancaktepe Hukuk Bürosu ilk aşama mahkemelerinin vereceği kararlara karşı Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf kanun yolunda etken hukuki hizmet vermektedir. Sancaktepe ceza hukuku avukatımız Uyuşturucu Madde Ticareti, Kasten Yaralama, Hırsızlık, Güveni Kötüye Kullanma, Taksirle Yaralama, Vergi Kaçakçılığı, Uyuşturucu Madde Kullanma, Alkollü Araç Kullanma ile alakalı suçlamalarda ceza davalarında yapılacak savunmalarda ceza hukuku alanında hukuki yardıma gereksinim duyan müvekkillerine hizmet vermektedir.

Oretra