Sancaktepe Boşanma Avukatı

Sancaktepe boşanma avukatı olarak aile hukukundan kaynaklanan boşanma sürecinizde sizlere hizmet vermekteyiz. Boşanma davaları ailenin temelden sarsıldığı durumlarda evliliği sonlandırma amacıyla ortaya çıkan dava türleridir. Çekişmeli veya anlaşmalı olarak görülebilen bu davalarda tarafların karşılıklı olarak yaşamış olduğu sorunlar neticesinde aile birliğinin sonlandırılması amacı güdülür. Eşlerin asgari müştereklerde anlaşması anlaşmalı boşanma davalarının açılabilmesi için yeterli olmaktadır. Bu tür davalar hem kısa müddette sonuçlanır aynı zamanda tarafların ortak kararları baz alınarak hareket edilir. Aksi durum olan ve taraflardan birinin boşanmayı hiç kabul etmemesi ya da taleplerde anlaşılamaması sonucunda ise çekişmeli boşanma dediğimiz dava açılmak zorundadır. Bu süreç çok daha sancılı ve uzun bir süreç olup Sancaktepe boşanma avukatı ihtiyacınız özellikle bu noktada ortaya çıkmaktadır.

Boşanma Avukatı Danışmanlık

Büromuz gayrimenkul hukuku, ticaret hukuku, inşaat hukuku ve bilişim hukuku başta olmak üzere her türlü desteği sunmaktadır. Boşanma avukatı bu mevzular ile alakalı olarak tapu tescil, tesis, inşaat ve iptal sözleşmelerinin hazırlanması tarzındaki hususlarda lüzumlu olan tüm izin ve ruhsatların sağlanması şeklinde mevzularla da ilgilenmektedir.

Davaların takibinin yanı sıra açılması, bayındır mevzuatlarına uyum, kira sözleşmelerinin düzenlenmesi, binaların riskli olup olmadıklarına bakılması ve riskli yapıların boşaltılması şeklinde tüm hukuksal mevzularda hizmetlerini sunmaktadır. Müvekkillerin adli ya da idari yargıya yansımış ya da yansıyacak olan dava süreçlerinde hizmet vermektedirler.

Sancaktepe boşanma avukatı da kendi branşlarındaki mevzular doğrultusunda hakim oldukları konuya özgü olarak önlerine gelen hukuksal mevzuları değerlendirirler. Bu vakit zarfında müvekkillerin hatalı ya da hatasız olarak nitelendirip, yargılamazlar. Yani kabahat kavramıyla ilgili olan ilişkilerine değil de hak ve özgürlükler doğrultularında işlemler yapılır.

Boşanma Avukatı Danışmanlık Hizmetleri

Sancaktepe boşanma avukatı olarak davalara yönelik velayet, tazminat, nafaka seçimi her türlü mevzuda destek olmaktadırlar. Ceza avukatlarımız cezai şikayet, soruşturma, takibat vb. her türlü dosya için tüm hizmetleri sunmaktadır. İcra avukatlarımız alacak tahsili, haciz, satış ve alış şeklinde hizmetler sunmaktadır. Marka avukatı ve patent avukatlarımız sınai ve fikri mülkiyet hukuku içinde sizlere hakların korunması ve devamı hususunda her türlü yardım ve desteği de sunmaktadır. Verdiğimiz hizmetler:

  • Ceza hukuku ve danışmanlık
  • Ticaret hukuku ve danışmanlık
  • Medeni hukuk ve danışmanlık
  • Miras hukuku ve danışmanlık
  • Bilişim hukuku ve danışmanlık
  • Arabuluculuk
  • Tazminat hukuku ve danışmanlık
  • Şirketler hukuku ve danışmanlık
  • Gayrimenkul hukuku ve danışmanlık

Boşanma Avukatı Hizmeti

Avukatlık mevzusu ile alakalı genel kural ve usuller kanun içinde belirlenmiştir. Boşanma avukatı kanunu içinde hükümlü bulunmayan hususlarda 6098 sayılı olan Borçlar Hukukunu düzenleyen 502 ve 514 sayılı maddelere de bakılması gerekir. 1136 sayılı olan avukatlık kanunu içinde yer edinen avukatlığın özgür bir halde yürütülen meslek olduğu belirtilmelidir. Sancaktepe boşanma avukatı size boşanma avukatı ihtiyacı çektiğiniz alanda hizmet verecektir

Avukatlar yargının kurucu unsurları olduğunu, mesleklerini özgür bir halde sürdürmekte olduklarını savunurlar. Herhangi bir hukuksal mevzu hakkında anlaşmazlıklar olduğu vakit hak ve adalete müsait bir halde hukuk kurallarını uygulamaları gerekmektedir. Bununla birlikte resmi ve hususi hakemler, kurumlar, şahıs ve hususlar ile alakalı hukuksal malumat ve tecrübelerini sizlere yardım edebilmek adına kullanmaktadırlar.

Boşanma Avukatı Ücretleri

Avukatlık meslek dalı genel olarak bağımsız ve bireysel bir halde yürütülen meslek faaliyetidir. Avukatlık tutarı da, avukatların hukuksal yardımlarının bir karşılığı olacak halde meblağ veya kıymeti simgelemektedir.

Avukatlar hukuk alanı içindeki malumat ve tecrübelerini insanların yararlanması için sunmaktadır. Her meslek dalı içinde olduğu suretiyle avukatlık mesleği içinde de öteki hukuksal danışmanlık ve hukuki hizmetler de ayrı bir fiyatlandırmaya dahildir. Boşanma avukatı ücretleri hususunda, ücret ödemeleri yasal bir zorunluluktur. Bundan ötürü avukatlık ücretleri belirlenmiştir. Bu ücretler ise belirtilen avukatlık asgari ücret ücretinin altında olamaz. Avukatlık asgari ücret ücretinin altında bir ücretle kontrat imzalamak yasal suçtur.

Avukatlık asgari ücret tarifelerinin daha altında bir vekalet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz bir şekilde dava katılımı halinde, bu konum baro idare kurullarına bildirilmektedir. Gerekli görülen ceza ise bu kuruluş tarafınca belirlenir. Bu halde belirtilen tutarın altında ücretle hiç bir avukat iş alamamaktadır. Sancaktepe boşanma avukatı ile ilgili olarak bize ulaşabilirsiniz.

Oretra