Pendik Şirket Avukatı

Pendik şirket avukatı, Pendik bölgesinde Şirketler Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Pendik şirket avukatı şirketler hukuku çerçevesinde şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti veren avukattır. Şirket avukatları danışmanlık sağladıkları şirketlerdeki hukuki ve hukuki olmayan tüm süreçlerde destek verebilmektedir. Şirket içerisinde yürütülen tüm süreçlerden şirket avukatının bilgilendirilmesi, ileride yaşanabilecek muhtemel hukuki uyuşmazlıkların veya hak ihlallerinin de önüne geçecektir. Şirket avukatları şirkete ilişkin iş ve işlemleri yürütürken mevzuata hâkim olmalı ve mevzuatta yapılan değişiklikleri yakından takip etmelidir. Bu kapsamda Şirket avukatlarından Şirketler Hukuku’nun yanısıra hukukun diğer alanlarına da yenilikçi bir perspektifle hâkim olmaları beklenmektedir. Bunların hepsi göz önüne alındığında şirket avukatı olarak sorumluluk sahibi, tecrübeli ve yetkin avukatlarla çalışmak doğru bir tercih olacaktır.

Şirketler Hukuku, kurum ve kuruluşların ve bilhassa şirketlerin haklarını ve uyması gereken yükümlülükleri düzenlemektedir. Şirketler bu hukuk alanının en önemli unsuru sayılmaktadır. Şirketler Hukuku alanında çalışırken bu alanla bağlantılı olarak Kıymetli Evrak Hukuku, İş Hukuku ve Ticari İşletme Hukuku gibi alanlarda da yetkin ve bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Otluoğlu Hukuk olarak Şirketler Hukuku ve ilgili diğer alanlarda uzman ve deneyimli avukat kadromuz ile siz danışanlarımıza hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Pendik şirket avukatı ihtiyacınız bu anlamda tarafımızca rahatlıkla karşılanabilecektir.

Pendik Şirket Avukatının Görev ve Sorumlulukları

Pendik şirket avukatı hukuki danışmanlık sağladığı şirketin tüm hukuki iş ve işlemleriyle ilgilenmektedir. Hukuki iş ve işlemlerle ilgilenmesinin yanısıra hukuki olmayan süreçler hakkında da şirketlere destek sağlamaktadır. Şirket avukatlarının danışmanlık sağladıkları şirketlerle bir bütün halinde adım atması gerekmektedir. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak aşağıda yer alan ve yalnızca bunlarla sınırlı olmayan, Şirketler Hukuku’nu ilgilendiren tüm süreçlerde siz müvekkillerimize şu hizmetleri sağlamaktayız:

  • Şirketler Hukuku alanında danışmanlık ve öğrenim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Hukuki ilişkilerin ve şirketlere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında firmalara yol gösterilmesi,
  • Şirketlerde sermaye arttırımı ve azaltımına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi,
  • Şirketin hazırlamış olduğu veyahut tarafı olacağı ticari ve diğer sözleşmelerin son haline getirilmesi veya revizyonlarının gerçekleştirilmesi,
  • Tüm tahsilat işlemlerinin ve icra işlemlerinin yürütülmesi,
  • Başka şirketler ile ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklara ilişkin süreçlerin takibinin yapılması, gerekmesi halinde dava süreçlerinin yürütülmesi,
  • Hukuki danışmanlık sağlanan şirket adına dava açılması ve davaya ilişkin süreçlerin takip edilmesi, Şirket ile istihdam ettiği çalışan arasında ortaya çıkabilecek İş Hukuku kaynaklı muhtemel hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, çözüm sağlanamaması halinde dava açılması ve dava süreçlerinin yürütülmesi,
  • Şirkete gelebilecek ihtarname, ihbarname ve tebligat gibi evrakların takibinin yapılması ve süresi içerisinde gelen evraklara ilişkin yetkili kurum ve kuruluşlara verilecek cevapların hazırlanması.

Yukarıda Pendik Şirket Avukatı hakkında Şirketler Hukuku kapsamında bilgi verilmiştir. Pendik bölgesinde Şirketler Hukuku alanında danışmanlık ve avukatlık hizmetine ihtiyacınız olması halinde deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile ihtiyaçlarınıza en doğru, şeffaf ve güvenilir hukuki hizmeti Otluoğlu Hukuk olarak sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.

Oretra