pendik ceza avukatı alper otluoğlu

Pendik Ceza Avukatı

Pendik ceza avukatı, ceza mahkemelerinde görülmekte olan yargılamalarda müvekkillerini savunan, haksız yere mağduriyet durumunun ortaya çıkmaması için çabalayan ve adil yargılama için çalışan avukatlar olarak tanımlanabilen ve bu özellikleriyle öne çıkan avukatlardır. Türk Ceza Kanunu başta olmak suretiyle kanunlarımız ülke bireylerinin sıkıntısız bir biçimde yaşamasını sağlayıp bu hayatı regüle etmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu düzeni bozan bireylerde Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen cezalara çarptırılmaktadır. Bu düzene uyulmaması halinde uyumsuzluğu ortaya çıkaran kişilere karşı ceza davaları açılır. Ceza davalarına bakan avukatlar ise çoğu zaman ceza avukatı olarak tanımlanmaktadır. Pendik ceza avukatı ise yalnızca Pendik ve çevresinde değil, tüm Türkiye’de görülen ve görülecek ceza davalarına bakan avukattır.

En İyi Ceza Avukatı Pendik 

Anadolu yakası ceza avukatı yukarıda bahsi geçen davaların hukuki şartlar altında devam ettirilmesinde ve mağdur yahut sanığın hukuki haklarını korumada görev almaktadır. Takdir edersiniz ki her alanın olduğu şeklinde hukukun da kendine özgü işleyişi ve dili vardır. Her insan bu işleyiş ve dili yönetemeyebilir. İşte bu aşamada Pendik ceza avukatı hizmetlerinden yararlanarak herhangi bir negatif durumun başınıza gelmesine karşı tedbir alabilirsiniz.

Ceza avukatları hakkındaki sıklıkla merak edilenlerden birisi de hangi davalarla ilgilendikleri olarak öne çıkıyor. Ceza avukatları hemen hemen her davada vazife alabilmektedir. Pendik ceza Avukatı ve öncelikle savunmaya yönelik açıklamalar yapabilmek için ortada suçun ve bu suçun isnat edilmiş olduğu bir bireyin olması gerekmektedir. İşte tam olarak bu aşamada kabahat isnadıyla yüz yüze kalan bireyi savunacak şahıs ceza avukatıdır. Pendik ceza avukatı asli rolü mevzuatlara ve kanuna paralel bir biçimde müdafisini en etken ve faal halde savunmaktır. Savunma, ceza mahkemesinin oldukça mühim bir parçası olarak kabul edilmektedir. Savunma yardımıyla maddi gerçek en doğru bir biçimde ortaya çıkartılırken aynı zamanda şüphelinin temel hukuki hakları garantiye alınmış olur. Ceza avukatının rolü kollukta başlarken, takibat evresi tamamlanıncaya dek devam etmektedir. Hatta aleyhe çıkan kararlarda da İstinaf ve Yargıtay’a giden yolda rol üstlenmektedir.

Savcılık makamı işlenen suça dair, kanıtlarıyla beraber iddianame hazırlar ve mahkemeye sunar. Savcılığın mahkemeye sunduğu iddianame kabul edilmiş olduğu ve herhangi bir noksan görülmediği takdirde dava görülmeye başlanabilir. Bu noktada ceza avukatının iddianamenin tam içeriğini iyi bir biçimde biliyor olması, etkili bir müdafaa açısından çok büyük bir öneme sahiptir.

Pendik Ceza Avukatı Tavsiye 

Günümüzde birçok şahıs Anadolu yakası Pendik ceza avukatı şeklinde aramalar yapıyor ve iyi bir ceza avukatı bulmak için çevresinden öneriler alıyor. Ceza davalarında şüphelinin yahut suçlunun iyi bir avukatla çalışması, lehine netice alınabilmesi adına çok önemlidir. İyi bir ceza avukatı en önce suçun vasfına itina göstermelidir. Aksi durumda müdafi açısından negatif sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Çünkü müdafaa yaparken avukatın ilk dikkat etmesi ihtiyaç duyulan şey savunduğu bireyin hangi kabahat yahut suçlardan yargılandığı olmalıdır. Bu ayrımın net bir biçimde yapılması, faal savunmanın temelini oluşturur.

Pendik Ceza Avukatı Ücreti 

Pendik ceza avukatı tutarı mevzusunda herhangi net bir ücretin varlığından konuşabilmek olası değildir. Çünkü ceza davaları fazlaca geniş mevzulara haiz olup, davalar içinde büyük farklılıklar mevcuttur. Ceza avukatının alacağı ücret davanın boyutu, niteliği şeklinde esaslar doğrultusunda değişim göstermektedir. Dava süresi, tahkikat şeklinde aşamalar sırasında avukatın üzerine düşen görevler şeklinde etmenler; fiyatın belirlenmesi üstünde en mühim unsurlar olarak göze çarpıyor. Ayrıca ceza avukatlığı ücretlerinin öteki avukatlık hizmetlerine göre nispeten daha maliyetli bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü ceza davalarında avukatın rolü, öteki davalara göre daha geniştir. Ceza avukatları, güvenlik ve savcılık soruşturmaları başta olmak suretiyle iddianame aleyhinde kanıt toplanması şeklinde birçok işi yerine getirirler. Ayrıca dava süresi olarak da öteki davalara oranla daha uzun bir süreçtir. Ek olarak, barolar tarafınca ceza davaları için belirlenmiş kati bir ücret bulunmamaktadır.