Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Haklar kapsamındaki tüm uyuşmazlıkların çözümünde aktif bir rol üstlenen Otluoğlu Hukuk Bürosu, Fikri Haklar arasındaki eser sahibinin hakları ve bağlantılı hak sahibi olan kişilerin korunması; Sınai Haklar arasındaki marka, patent, faydalı model, tasarım ve coğrafi işaretler hususlarında vuku bulan ihtilafların çözülmesi; Diğer Haklar kapsamındaki ticaret unvanları, tescilsiz haklar, geleneksel ürün adları, entegre devre topoğrafyaları, bitki ıslahçı hakları, internet alan adları, ticari sır ve gizli bilgiler ile ilgili ihtiyaç duyulan hukuki desteği etkili bir şekilde sağlamaktadır.

Oretra