Yabancılar Hukuku Avukatı

Yabancılar hukuku avukatı, Yabancılar Hukuku kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Yabancılar Hukuku, bir devletin veya ülkenin yabancılar için uyguladığı hukuki düzenlemelerin oluşturduğu hukuk dalıdır. Vatandaş bulunduğu devletin himayesi altındayken ülkede bulunan yabancıların o ülkedeki hak ve özgürlüklerin hangilerinden yararlanıp hangilerinden yararlanamayacağı onlar için oluşturulmuş hukuki düzenlemeler aracılığıyla belirlenmektedir.

Yabancılar Hukuku, yabancıların vatandaşların sahip olduğu haklardan benzer şekilde yararlanmaları esasına dayanmaktadır. Bu karşılıklılık esasına mütekabiliyet de denmektedir. Bu esas gelişmişlik düzeyi birbirine denk ülkelerde ikamet edildiğinde gerekli güvenceyi sağlayacaktır, ancak gelişmişlik seviyesi birbirine denk olsa da olmasa da yabancıların, kendi ülkelerinden başka ülkelerde yapacakları iş ve işlemler ile yürütecekleri faaliyetler için Yabancılar Hukuku alanında yetkin ve deneyimli bir avukattan hukuki danışmanlık hizmeti alması gereklidir.

Hukuki danışmanlık hizmeti alınacak avukat, yabancı kişi veya kişiler için çalışma izni, oturma izni, siyasi haklar, vatandaşlık, şirket kurma ve menkul/gayrimenkul alımı satımı da dahil olmak üzere birçok konuda iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde hukuki destek sağlamaktadır. Vekaletname yoluyla yetkilendirilecek ve görevlendirilecek avukatlar aynı zamanda yabancıların Türkiye’de bir hukuki uyuşmazlık yaşaması ihtimalinde bu kişileri yargıda temsil edebilmektedir. Yabancılar hukuku avukatının önemi bu noktada öne çıkmaktadır. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak alanında uzman ve deneyimli avukat kadromuz ile siz danışanlarımıza Yabancılar Hukuku kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Yabancılar hukuku avukatı ihtiyacınız bu anlamda tarafımızca rahatlıkla karşılanabilecektir

Yabancılar Hukuku Avukatının Görevleri

Yabancılar Hukuku avukatının birçok hukuk dalında yetkin ve deneyimli olması gerekmektedir. Yabancı için çalışma ve oturma izni alınması, vatandaşlık başvurusu yapılması, şirket kurulması, sözleşmelere taraf olunması, menkul ve gayrimenkul alımı satımı gibi birçok konuda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi gerekmektedir. Yabancılar hukuku avukatının görev alanı yukarıda sayıldığı üzere oldukça geniştir. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak avukatlarımızın sağladığı hukuki danışmanlık hizmetleri;

  • Yabancılar için çalışma izninin alınmasına ilişkin başvuruların yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Yabancılar için oturma izninin alınmasına ilişkin başvuruların yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Türk vatandaşlığı için başvuruların yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Oturma izni almamış kaçak yaşayan yabancılar hakkında sınır dışı kararı alınması ve sınır dışı kararının iptali hakkında hukuki süreçlerin yürütülmesi,
  • Türk Ticaret Hukuku kapsamında Türkiye’de yabancılar tarafından şirket kurulması için başvuruların yapılması, bilgi ve belgelerin toplanması ve şirket kuruluşunun tamamlanması süreçlerinin yürütülmesi,
  • Taşıma, alım-satım, hizmet, inşaat, kira gibi yabancıların taraf olacağı sözleşmelerin düzenlenmesi veya gözden geçirilmesi,
  • Yabancıların finansal işlemlerinin hukuki açıdan takibinin yapılması,
  • Cezai süreçlerde soruşturma ve kovuşturma aşamasında yabancıların temsil edilmesi,
  • Evlenme, boşanma, mal paylaşımı, velayet, miras ve evlatlık işlemlerinin takibinin yapılması,

şeklinde sıralanmaktadır.

Yukarıda yabancılar hukuku avukatı hakkında tarafınıza bilgi sağlanmıştır. Yabancılar Hukuku kapsamında danışmanlık ve avukatlık hizmetine ihtiyacınız olması halinde deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile ihtiyaçlarınıza en doğru, şeffaf ve güvenilir hukuki hizmeti Otluoğlu Hukuk olarak sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.

Oretra