Tuzla İcra Avukatı

Tuzla İcra Avukatı, Tuzla bölgesinde alacaklı ve borçlu arasındaki İcra ve İflas Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıklar için çalışmaktadır.

Devlet toplumsal işleyişin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için kurallar koymasının yanısıra, yargı görevini de üstlenerek toplumsal ve hukuki barışın korunmasını sağlamaktadır. Ticaretin ve ekonominin gelişmesiyle bireyler arasındaki hukuki ilişkiler daha da değişmiş ve derinleşmiştir. Bireyler kurdukları bu hukuki ilişkiler neticesinde belli başlı yükümlülüklerin ifa edilmesi bakımından alacaklı ve borçlu hale gelebilmektedir. Ancak hukuki ilişkiler her ne kadar güvenle inşa edilse de taraflardan biri veyahut hepsi hukuki yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınabilmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına ilk etapta kurulacak sözlü iletişim sonucunda uzlaşmaya varılamadığı takdirde, alacaklı taraf hukuki yükümlülüğünü ifa etmesi gereken borçlu tarafa dava açma hakkına sahip olacaktır. Hukuki ilişkiden doğan hakları inkâr veya ihlal edilen kişiler, haklarının korunması veya ihlalin bertaraf edilmesi adına yetkili ve görevli yargı mercilerine başvurmalarının ardından kararın sonucuna göre devlet eliyle kendi lehlerine olan hükümlerin yerine getirilmesini talep edebilecektir. Hakkın icrası burada devlet organlarından olan İcra Müdürlükleri aracılığıyla yerine getirilmektedir. Hukuki ilişkiden doğan hakların tesisinin sağlanması adına yargı ve icra süreçlerinde uzlaşmacı, problem çözme yeteneğine sahip icra avukatlarıyla çalışılmalıdır. İcra ve İflas Hukuku alanında tecrübeli avukatlar icra takibinden doğan hukuki süreçlerin yürütülmesinin yanısıra kötü niyetle açılan icra davalarına karşı itiraz davası açılması gibi hukuki süreçleri de yürütecektir.  Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak alanında uzman ve deneyimli avukat kadromuz ile siz danışanlarımıza İcra ve İflas Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Tuzla İcra avukatı ihtiyacınız bu anlamda tarafımızca rahatlıkla karşılanabilecektir.

Tuzla İcra Avukatı Sorumlulukları

Yukarıda da kısaca bahsettiğimiz bilgilerden de anlaşılabileceği üzere Tuzla icra avukatı alacaklı ile borçlu arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlığı çözümlemek amacıyla hareket etmektedir. İcra ve İflas Hukuku alanında alacaklı ve borçluya hukuki danışmanlık hizmeti sunacak avukatların özellikle bu alanda iyi bir uzlaşmacı olması gerekmektedir. İyi bir uzlaşmacı olunmasının yanısıra ikna kabiliyeti yüksek, olumlu tutuma sahip ve avukatlık meslek etiğine uygun davranılması son derece önemlidir. Otluoğlu Hukuk olarak siz danışanlarınıza İcra ve İflas Hukuku Alanında yukarıda belirttiğimiz hizmetlere ek olarak;

  • İcra ve İflas Hukuku alanında danışmanlık ve öğrenim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Borçlu ile anlaşma sağlamak adına sözlü iletişim kurulması ve alınacak borcun icra takibi süreçleri yürütülmeden tahsil edilmesi,
  • Borçlu ile uzlaşılamadığı takdirde icra takibinin başlatılması ve icra takibine ilişkin tüm hukuki süreçlerin yürütülmesi,
  • Haciz konması durumlarında hacze ilişkin hukuki süreçlerin takibinin yapılması,
  • İcra ve İflas Hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda dava süreci sonuçlanana değin gerçek ve tüzel kişilerin haklarının savunulması,
  • Karşılıksız çek davasının açılması ve buna ilişkin dava süreçlerinin takibinin yapılması,

Alanlarında hizmet sunmaktayız.

Yukarıda Tuzla İcra Avukatı hakkında tarafınıza bilgi sağlanmıştır. İcra ve İflas Hukuku alanında Tuzla bölgesinde danışmanlık ve avukatlık hizmetine ihtiyacınız olması halinde deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile ihtiyaçlarınıza en doğru, şeffaf ve güvenilir hukuki hizmeti Otluoğlu Hukuk olarak sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.

Oretra