Ümraniye Boşanma Avukatı

Ümraniye Boşanma Avukatı

Boşanma süreci birçok aşamadan oluşur ve her aşamada doğru adımların atılması önemlidir. Boşanma avukatları, müşterilerin haklarını korumak ve en iyi sonucu elde etmek için gerekli hukuki bilgi ve deneyime sahiptir. Boşanma sürecindeki adımlar, evlilik birliğinin sona erdirilmesi, çocuk velayeti, tazminat talepleri ve mal paylaşımı gibi konuları içerir.

Ümraniye’deki boşanma avukatları, müşterilerine hukuki danışmanlık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda duygusal destek de sunarlar. Boşanma süreci zorlu bir süreç olabilir ve bir avukatın yardımıyla müşterilerin daha az stres yaşaması ve daha iyi bir sonuç elde etmesi mümkün olabilir. Ümraniye’deki boşanma avukatları, müşterilerinin çıkarlarını korumak ve onları hukuki açıdan en iyi şekilde temsil etmek için çalışırlar.

Boşanma Süreci

Boşanma süreci, evlilik birliğinin sona ermesiyle ilgili hukuki bir süreçtir. Bu süreç, çiftlerin birlikte karar vermesi veya mahkeme kararıyla gerçekleşebilir. Boşanma süreci genellikle üç aşamadan oluşur: başvuru, müzakere ve kesinleşme.

İlk aşama olan başvuru aşamasında, bir veya her iki eş, boşanma talebini mahkemeye sunar. Bu başvuru, boşanma nedenlerini ve istenen sonuçları içeren bir dilekçeyle yapılır. Mahkeme, başvuruyu inceler ve uygun görürse davanın açılmasına karar verir.

İkinci aşama olan müzakere aşamasında, çiftlerin boşanma konusunda anlaşmaya varmaları beklenir. Bu aşamada, mal paylaşımı, çocuk velayeti ve tazminat gibi konular üzerinde anlaşmaya varılmalıdır. Eğer çiftler anlaşmazlık yaşarsa, mahkeme arabuluculuk veya uzlaşma yoluna gidebilir.

Son aşama olan kesinleşme aşamasında, mahkeme çiftlerin anlaşmasını ve boşanma kararını onaylar. Bu aşamada, mahkeme kararıyla boşanma kesinleşir ve çiftler resmi olarak ayrılmış olur. Boşanma süreci tamamlandığında, çiftlerin mal paylaşımı, çocuk velayeti ve tazminat gibi konularla ilgili yasal düzenlemeleri tamamlamaları gerekebilir.

Boşanma süreci her çift için farklı olabilir ve zaman çizelgesi değişebilir. Ancak, genel olarak bu adımların izlenmesi gerekmektedir. Boşanma sürecinde doğru adımları takip etmek ve gerekli hukuki işlemleri yapmak önemlidir. Bu nedenle, profesyonel bir boşanma avukatından yardım almak çiftlerin haklarını korumaları ve süreci daha kolay hale getirmeleri açısından önemlidir.

Çocuk Velayeti

Boşanma durumunda çocukların velayeti, hem anne hem de baba için önemli bir konudur. Yasal olarak, çocukların velayeti, onların güvenliği, sağlığı ve refahı için en iyi kararı vermek amacıyla mahkeme tarafından belirlenir. Velayet, çocukların ebeveynleriyle olan ilişkilerini ve yaşamlarını nasıl sürdüreceğini düzenleyen bir düzenlemeyi ifade eder.

Boşanma durumunda, çocukların velayeti genellikle anne ve babanın arasında paylaşılır. Ancak, çocuğun en iyi çıkarlarını korumak için mahkeme, çocuğun yaşına, ihtiyaçlarına ve ebeveynlerin yeteneklerine göre velayet düzenlemesi yapar. Bu düzenleme, çocuğun her iki ebeveynle de düzenli ve sürekli bir ilişkisi olmasını sağlar.

Velayet düzenlemesi, çocuğun fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak, eğitimini sürdürmek, sağlık hizmetleri almasını sağlamak ve genel refahını korumak için ebeveynlerin sorumluluklarını belirler. Ebeveynler, çocuğun güvenliği, sağlığı ve mutluluğu için birlikte çalışmalı ve ortak kararlar almalıdır.

Velayet düzenlemesi ayrıca çocuğun yaşam tarzını ve eğitimini de içerir. Çocuğun okula devam etmesi, derslerine yardımcı olunması ve sosyal etkinliklere katılması gibi konular da velayet düzenlemesiyle belirlenir. Ebeveynler, çocuğun eğitimine destek olmalı ve onun gelişimini sağlamak için gerekli adımları atmaları gerekmektedir.

Çocuk Velayetinin Belirlenmesi

Çocuk velayeti, boşanma durumunda çocuğun hangi ebeveynin sorumluluğunda olacağını belirleyen bir konudur. Bu karar, çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek mahkeme tarafından verilir. Çocuk velayetinin belirlenmesi sürecinde çeşitli faktörler dikkate alınır ve mahkeme, çocuğun sağlık, eğitim, güvenlik ve duygusal ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek ebeveyni belirlemeye çalışır.

Mahkeme, çocuğun velayetini belirlerken ebeveynlerin yeteneklerini, çocuğa karşı olan ilişkilerini ve çocuğun tercihlerini değerlendirir. Bu değerlendirme sürecinde, ebeveynlerin ev yaşamı, iş programları, maddi durumları ve çocuğa karşı olan tutumları gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Mahkeme, çocuk velayeti konusunda karar verirken ayrıca uzman görüşlerini de dikkate alabilir. Uzmanlar, çocuğun psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarını değerlendirir ve mahkemeye önerilerde bulunur. Bu öneriler, çocuğun en iyi çıkarlarını korumak amacıyla mahkeme kararını etkileyebilir.

Çocuk velayeti konusunda mahkeme kararları genellikle çocuğun en iyi çıkarlarını gözetirken, ebeveynlerin de haklarını ve sorumluluklarını korur. Bu kararlar, çocuğun sağlıklı bir gelişimini sağlamak ve ebeveynler arasında uyumlu bir işbirliği oluşturmak amacıyla alınır. Ebeveynler, çocuğun velayeti konusunda anlaşmazlığa düşerlerse, mahkeme karar vermek için ek delilleri değerlendirebilir.

Ortak Velayet

Boşanma durumunda ortak velayet, çocukların ebeveynlerinin birlikte kararlar almasını sağlayan bir düzenlemeyi ifade eder. Bu düzenleme, çocuğun hem annesiyle hem de babasıyla ilişkisini sürdürebilmesini ve her iki ebeveynin de çocuğun hayatına etkin bir şekilde katılmasını hedefler.

Ortak velayet, çocuğun ebeveynler arasında eşit bir şekilde paylaşıldığı bir düzenlemeyi içerir. Bu durumda, çocuğun hem annesiyle hem de babasıyla eşit zaman geçirmesi ve her iki ebeveynin de çocuğun bakımı, eğitimi ve gelişimiyle ilgili kararlara katılması gerekmektedir.

Ortak velayetin uygulanması için ebeveynlerin anlaşması gerekmektedir. Eğer ebeveynler arasında anlaşmazlık varsa, mahkeme bu konuda karar verir. Mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek, ebeveynlerin ortak velayet için uygun olduğuna karar verebilir.

Ortak velayetin avantajlarından biri, çocuğun her iki ebeveyniyle de ilişkisini sürdürebilmesidir. Bu düzenleme, çocuğun duygusal ve psikolojik gelişimi için önemlidir. Ayrıca, ortak velayet sayesinde ebeveynler arasında iletişim ve işbirliği artar, çocuğun ihtiyaçlarına daha iyi şekilde yanıt verilebilir.

Ortak velayetin bir örneği, çocuğun haftanın belirli günlerini annesiyle, diğer belirli günlerini ise babasıyla geçirmesidir. Bu şekilde, çocuk her iki ebeveyniyle de zaman geçirebilir ve her iki ebeveyn de çocuğun hayatına aktif olarak katılabilir.

Tazminat ve Mal Paylaşımı

Boşanma durumunda, taraflar arasında tazminat talepleri ve mal paylaşımı konuları büyük önem taşır. Bu süreçte, boşanma davası açan tarafın maddi ve manevi zararlarından dolayı tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Tazminat talepleri, mahkeme tarafından incelenir ve haklı gerekçelerle desteklenen talepler değerlendirilir.

Tazminat taleplerinin hesaplanması, boşanma sürecindeki birçok faktöre bağlıdır. Tarafların mali durumu, evlilik süresi, çocukların varlığı ve diğer faktörler, tazminat miktarının belirlenmesinde etkili olabilir. Mahkeme, adil bir şekilde taraflar arasında maddi ve manevi zararları tazmin etmeye çalışır.

Boşanma durumunda mal paylaşımı da önemli bir konudur. Evlilik süresince edinilen mal varlığı, boşanma sonrasında nasıl paylaşılacağına dair yasal süreçler bulunmaktadır. Mahkeme, tarafların mal varlığını adil bir şekilde bölüştürmeye çalışırken, evlilik birliği sırasında edinilen malların değeri ve tarafların mali durumu gibi faktörleri göz önünde bulundurur.

Boşanma durumunda tazminat talepleri ve mal paylaşımı konuları, karmaşık ve hassas bir süreçtir. Bu nedenle, bir boşanma avukatından profesyonel destek almak önemlidir. Bir avukat, taraflara yasal süreç hakkında bilgi verir, haklarını korumalarına yardımcı olur ve adil bir sonuç elde etmelerini sağlar.

Tazminat Talepleri

Boşanma durumunda tazminat talepleri, evlilik birliğinin sona ermesiyle ortaya çıkan maddi ve manevi zararların telafi edilmesi amacıyla yapılır. Tazminat talepleri, boşanma davasının bir parçası olarak mahkemeye sunulur ve hakimin değerlendirmesi sonucunda karara bağlanır.

Tazminat taleplerinin hesaplanması, çiftin evlilik sürecinde yaşadığı olumsuzluklar ve zararların tespit edilmesini gerektirir. Bu zararlar, maddi kayıplar, yoksun kalınan fırsatlar, itibar kaybı, psikolojik travma gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Tazminat miktarı, bu zararların ciddiyetine, süresine ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir.

Tazminat talepleri, boşanma durumunda çocukların velayeti, eşler arasındaki maddi durum, gelir ve gider dengesi gibi faktörlerle de ilişkilidir. Örneğin, çocukların velayeti anneye verildiğinde, baba tarafından ödenecek olan nafaka miktarı belirlenirken annenin gelir durumu ve çocukların ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.

Hangi durumlarda tazminat talep edilebileceği ise Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen hükümlere göre belirlenir. Örneğin, bir eşin sadakatsizlik veya şiddet gibi evlilik birliğini temelden sarsacak davranışları, tazminat taleplerinin temelini oluşturabilir.

Tazminat talepleri, boşanma sürecinde önemli bir konudur ve doğru bir şekilde hesaplanması gerekmektedir. Bu nedenle, bir boşanma avukatından profesyonel destek almak, tazminat taleplerinin doğru bir şekilde ortaya konulmasını sağlayabilir ve hak kaybının önüne geçebilir.

Mal Paylaşımı

Boşanma durumunda evlilik birliği sırasında edinilen mal varlığının nasıl paylaşılacağı ve yasal sürecin nasıl işlediği hakkında bilgi.

Boşanma durumunda, evlilik birliği sırasında edinilen mal varlığı çiftler arasında adil bir şekilde paylaşılmalıdır. Mal paylaşımı, boşanma sürecinin önemli bir parçasıdır ve çiftlerin mülkiyet hakları ve yasal sorumlulukları konusunda netlik sağlamak amacıyla yasal bir süreç gerektirir.

Mal paylaşımı genellikle çiftler arasında anlaşmalı olarak gerçekleştirilir. Ancak anlaşmazlık durumunda, mahkeme kararıyla mal paylaşımı yapılır. Mahkeme, çiftlerin evlilik birliği sırasında edindikleri mal varlığını adil bir şekilde bölüştürmek için kanunlara ve çiftlerin mülkiyet durumuna dayalı olarak karar verir.

Mal paylaşımı sürecinde çiftlerin evlilik birliği sırasında edindikleri mal varlığı detaylı bir şekilde incelenir. Bu mal varlığı, taşınır veya taşınmaz mülkler, araçlar, finansal varlıklar, yatırımlar, işletmeler ve diğer mülkiyetler gibi çeşitli varlıkları içerebilir. Mal paylaşımı sürecinde, bu varlıkların değeri belirlenir ve çiftler arasında adil bir şekilde paylaşılır.

Mal paylaşımı süreci, çiftlerin mülkiyet haklarını ve yasal sorumluluklarını belirlemek için detaylı bir değerlendirme gerektirir. Bu süreçte, çiftlerin mal varlıklarının kaynağı, evlilik süresi, mülkiyet üzerindeki haklar ve diğer faktörler göz önünde bulundurulur. Mahkeme, tüm bu faktörleri dikkate alarak adil bir mal paylaşımı kararı verir.

Mal paylaşımı süreci, boşanma sürecinin karmaşık ve duygusal bir parçası olabilir. Bu nedenle, çiftlerin bir boşanma avukatıyla çalışması önemlidir. Bir boşanma avukatı, çiftlere mal paylaşımı sürecinde rehberlik eder, haklarını korur ve adil bir sonuç elde etmelerine yardımcı olur.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma, çiftlerin evliliklerini karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırdığı bir boşanma yöntemidir. Bu süreç, çiftlerin birbirleriyle iletişim kurarak ve uzlaşarak ortak bir anlaşmaya varmalarını gerektirir. Anlaşmalı boşanma, diğer boşanma yöntemlerine göre birçok avantaja sahiptir.

Anlaşmalı boşanma süreci, çiftlerin bir boşanma anlaşması hazırlamasını ve mahkemeye sunmasını içerir. Bu anlaşma, boşanma konusunda çiftlerin kararlaştırdığı maddeleri içerir ve boşanma protokolü olarak adlandırılır. Boşanma protokolü, mal paylaşımı, çocuk velayeti, nafaka gibi konuları kapsar ve çiftlerin haklarını ve sorumluluklarını belirler.

Anlaşmalı boşanma sürecinde çiftler, kendi istekleri doğrultusunda anlaşmaya varır ve mahkeme tarafından onaylanır. Bu süreç, çiftlerin ilişkilerini daha sakin bir şekilde sonlandırmasına ve uzun süren mahkeme süreçlerinden kaçınmasına yardımcı olur. Ayrıca, çiftlerin boşanma konusunda daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlar.

Anlaşmalı boşanmanın avantajları arasında hızlı ve daha az maliyetli olması, çiftlerin ilişkilerini daha iyi sürdürebilmeleri ve çocuklarının duygusal olarak daha az etkilenmesi sayılabilir. Ayrıca, anlaşmalı boşanma sürecinde çiftler, kendi ihtiyaçlarını ve çocuklarının ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak bir anlaşmaya varabilirler.

Özetlemek gerekirse, anlaşmalı boşanma süreci, çiftlerin karşılıklı anlaşma ve uzlaşma yoluyla evliliklerini sonlandırdığı bir yöntemdir. Bu süreç, çiftlere daha fazla kontrol ve esneklik sağlar ve çocukların duygusal olarak daha az etkilenmesini sağlar. Ayrıca, hızlı ve daha az maliyetli bir boşanma süreci sunar.

Anlaşmalı Boşanma Prosedürü

Anlaşmalı boşanma prosedürü, çiftlerin boşanma sürecini karşılıklı anlaşma ve uzlaşma ile halletmelerini sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, çiftler evliliklerini sona erdirmek için birlikte hareket ederler ve mahkeme sürecine girmeden anlaşarak boşanırlar.

Anlaşmalı boşanma süreci genellikle şu adımları içerir:

  • 1. Anlaşma sağlama: Çiftler, boşanma konusunda karşılıklı anlaşmaya varmak için bir araya gelirler. Bu aşamada, mal paylaşımı, çocuk velayeti, nafaka gibi konular üzerinde anlaşmaya varılır.
  • 2. Anlaşmanın yazılı hale getirilmesi: Çiftler, anlaşmayı yazılı bir belgeye dökerler. Bu belge, boşanma protokolü olarak adlandırılır ve mahkemeye sunulur.
  • 3. Mahkeme başvurusu: Çiftler, hazırladıkları boşanma protokolü ile birlikte mahkemeye başvururlar. Mahkeme, protokolü inceler ve çiftlerin anlaşmalı boşanma talebini değerlendirir.
  • 4. Mahkeme kararı: Mahkeme, çiftlerin anlaşmalı boşanma talebini onaylar ve boşanma kararını verir. Bu karar, çiftlerin evliliklerinin resmi olarak sona erdiği belge olarak kabul edilir.

Anlaşmalı boşanma prosedürü, çiftlere birçok avantaj sağlar. Bu yöntem, hızlı ve sorunsuz bir şekilde boşanmayı mümkün kılar. Ayrıca, mahkeme sürecine girmeden çiftler arasında anlaşma sağlanması, maddi ve duygusal açıdan daha az yıpratıcı olabilir. Ayrıca, çiftlerin boşanma sürecinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlar ve çocukların daha az etkilenmesini sağlayabilir.

Anlaşmalı Boşanmanın Avantajları

Anlaşmalı boşanma, diğer boşanma yöntemlerine göre birçok avantaja sahiptir ve çiftler tarafından tercih edilebilir. Bu yöntemde, çiftler boşanma konusunda anlaşmaya varır ve mahkemeye başvurarak boşanma sürecini hızlandırırlar.

Anlaşmalı boşanmanın avantajlarından biri, çiftlerin kendi kararlarını alabilme özgürlüğüdür. Mahkemeye gitmek yerine, çiftler kendi aralarında anlaşarak boşanma sürecini yönetirler. Bu sayede, hem zaman hem de maliyet açısından tasarruf sağlanır.

Bunun yanı sıra, anlaşmalı boşanma süreci daha az stresli olabilir. Çünkü çiftler, boşanma konusunda anlaşmaya varmışlardır ve anlaşmazlıkların mahkeme tarafından çözülmesine gerek kalmaz. Bu da, taraflar arasındaki ilişkilerin daha az zarar görmesini sağlar.

Anlaşmalı boşanmanın bir diğer avantajı, çocukların çıkarlarının daha iyi korunabilmesidir. Çiftler, çocukların velayeti, nafaka ve diğer konularda anlaşmaya varabilir ve çocukların karşılaşabileceği olumsuz etkileri en aza indirebilirler.

Genel olarak, anlaşmalı boşanma yöntemi, diğer boşanma yöntemlerine göre daha hızlı, daha az maliyetli ve daha az stresli bir seçenektir. Çiftler, kendi kararlarını almak ve boşanma sürecini daha kontrollü bir şekilde yönetmek istediklerinde anlaşmalı boşanma yöntemini tercih edebilirler.

Detaylı bilgi ve danışmanlık almak için bizlere ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz.

Ümraniye Boşanma Avukatı

Ümraniye Boşanma Avukatı

Ümraniye boşanma avukatı ihtiyacınızı Otluoğlu Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu ile iletişime geçerek karşılamanız mümkün. Aile hukuku ve boşanma davalarına yönelik sorularınızı direkt uzman boşanma avukatı ekibimize sorabilirsiniz. Yasal çerçevede sonlandırılmasını arzu ettiğiniz evlilik birliğinizin, anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası süreçlerine bakılırsa değerlendirilmesinde ihtiyacınız olan malumat ve yorumları ortaya koymaktayız. Sizler de Ümraniye boşanma avukatı ile alakalı ihtiyaçlarınıza cevap ararken, sitemizde bulunan yazışma bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Böylece anlaşmalı boşanma davası ya da karşı tarafın boşanmak istemediği durumlarda çekişmeli boşanma davası ile alakalı malumat alabilirsiniz.

Ümraniye Boşanma Avukatlık Hizmetleri

Boşanmak istediğinizde hangi adımları atacağınızı, nereden başlamanız icap ettiğini ve hangi evrakları hazırlamanızın gerektiğini tecrübeli Ümraniye boşanma avukatlarından öğrenebilirsiniz. Boşanmaların öncesinde, boşanma süreçlerinde ve ondan sonra siz kıymetli müvekkillerimizin karşılaşabilecekleri durumlara karşı evvelinde bilgilendirmeler meydana getiren avukatlarımız yardımıyla bu süreçleri daha huzurlu bir şekilde atlatmanıza destek oluyoruz.

Boşanma avukatınız nafaka süreçlerinizde, mal varlığının paylaşılmasında, velayet ve öteki bütün alanlardaki haklarınızla alakalı olarak sizleri bilgilendirecektir. Aklınıza takılan bütün mevzularda danışmanlık almak için yazışma sayfamızdaki detayları kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davalarında Gerekçeler

Eşlerden birinin boşanmak istemesi halinde birtakım evrakları sunması gerekmektedir. Boşanma dilekçesi örneği için tecrübeli Ümraniye boşanma avukatı kadrosuna hukuk ofisimiz aracılıyla ulaşabilirsiniz. Bununla beraber boşanmayı gerektiren gerekçelerin incelenmesi gerekmektedir. Bu noktada işinde bir boşanma avukatı ile çalışmak başarılı bir netice alma şansınızı arttıracaktır.

Dilekçenin muhteviyatında hangi gerekçeyle boşanmak istediğinizi bildirmeniz; maddi ya da manevi tazminat davalarının açılması taleplerinizi ve buna dair bildirimleri yapmanız gerekmektedir. Önemli bir not olarak, dilekçelerde adreslerin tam olarak sunulmasına itina gösterilmelidir. Ümraniye boşanma avukatı ile iletişime geçerek boşanma davalarının hangi gerekçelerle açılabileceğine dair sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

Boşanmanın gerçekleşmesi için gösterilecek olan sebepler içinde aldatma şeklinde hususi nedenler, konutun terk edilmesi, şiddetli geçimsizlik şeklinde birtakım somut gerekçeler bulunmalıdır. Bu nedenle boşanma nedenleri, boşanmanın seyri ve delillerin toplanması şeklinde bu süreçte ustalaşmış bir boşanma avukatı ile çalışmak faydanıza olacaktır.

Ümraniye Anlaşmalı Boşanma Avukatları

Aile Mahkemesi tarafınca görülecek olan anlaşmalı boşanma davalarında Ümraniye boşanma avukatı ekibimiz yardımıyla tek celsede hedefinize ulaşabilirsiniz. Bu biçim davalarda evlilik birliğinin minimum 1 sene süreyle devam etmesine dikkat edilerek davalara ilişik talepler değerlendirilmektedir. Müvekkillerinin boşanma davaları için ihtiyaç duyulan şartlara müsait olup olmadığının cevabını verecek olan Ümraniye Boşanma Avukatı yazışma sayfasındaki detayları kullanarak ulaşabilirsiniz. Ek bir malumat olarak, anlaşmalı boşanma davası ile alakalı süreçler çekişmeli boşanma davalarına bakılırsa fazlasıyla kısa bir müddette tamamlanmaktadır.

Ümraniye Çekişmeli Boşanma Avukatları

Eşlerden birisinin boşanmayı istememesi halinde ise, boşanmayı isteyen eş tarafınca Aile Mahkemesi’ne verilecek olan dilekçe ile çekişmeli boşanma davaları başlatılmaktadır. Ümraniye çekişmeli boşanma avukatları içinde işini özenle ve titizlikle meydana getiren uzman kadromuzla müşerref olmak ve sorularınızı sormak için bürolarımızı ziyaret edebilir, yazışma sayfamızdaki bilgiler vesilesiyle bize ulaşabilirsiniz.

Ümraniye boşanma avukatı kadrosu ile çekişmeli boşanma davalarının ne kadar süreceğini, dilekçelerin ne şekilde yazılması icap ettiğini ve delillerin toplanmasına ilişik bilgileri görüşebilirsiniz. Eşlerden birinin boşanmayı istemesini gerektirecek sebeplere ilişik delillerin hazırlanmasında, dilekçelerin yazılmasında, takiplerin gerçekleştirilmesinde ve savunmaların yapılmasında lüzumlu süreçleri sizinle beraber, sizin adınıza yürütmekteyiz.

Ümraniye Boşanma Davası Sonrası Danışmanlık

Çekişmeli boşanma davası şeklinde durumlarda en zorlu mevzular içinde mal paylaşımı, nafaka davaları ve velayet şeklinde mevzular gündeme gelmektedir. Bu nedenle boşanma davası öncesinde ve boyunca tecrübeli Ümraniye boşanma avukatlarından oluşan ekibimizden hukuki yardımcı alabilirsiniz. Verilecek olan kararlara ayrıca nafaka, tazminat, velayet, soy bağının reddi, mal diyetinin tasfiyesi şeklinde davaların açılması için ihtiyaç duyulan hukuki altyapının oluşturulması noktasında da bize ulaşabilirsiniz.

Boşanma davasından sonraki adımlarda da hakkınızı alabilmeniz için devamlı yanınızda olmaya devam ediyoruz. Dava süreçlerinin daha sıhhatli bir halde sürdürülmesi ve takiplerinin yapılmasında yardımcı olan boşanma avukatı yardımıyla hukuki anlamda doğru adımlar atacak, başarı şansınızı arttıracaksınız.

Hukuk büromuzla yapacağınız görüşmelerde hangi hizmetlerden yararlanmak istediğinizi belirtebilir, Ümraniye boşanma avukatı tutarları ve boşanma davasına ilişik öteki bilgileri öğrenebilirsiniz. Bizlere ulaşıp bütün sorularınızı sormak için İletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Oretra