Şile Ceza Avukatı

Ceza Avukatı

Şile Ceza Avukatı 

Şile ceza avukatı asliye ve ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarınızda yardım alabileceğiniz avukatlardan oluşur. Toplumsal yaşamda hepimiz her an bir kabahat mağduru olabilir ve bundan dolayı ceza hukuku mevzuatı kapsamına giren davalarda yer bulabiliriz. Bu davalarda uzmanlaşan avukatlara ise ceza avukatı veya Şile ceza avukatı denmektedir. Ceza hukukuna ilişik mağduriyetin yahut isnatların muhatabı olmanın ise öteki hukuk dallarına oranla tesiri oldukça ağır olabilmektedir. Ceza mahkemelerinin kararları, şahıs hak ve özgürlüklerine en derin müdahalelerin olduğu kararlardır. Bu nedenlerle mesuliyet sahibi olup empati yapabilecek bir ceza avukatı ihtiyacı büyük ehemmiyet taşımaktadır.

Ceza hukuku kapsamında bir eylemin kabahat teşkil edip etmediği, hangi eylemin kabahat sayıldığı, birbirinden ayrılan yönleri, maddi ve manevi unsurları, kapsamı ve sınırları, hangi suçun oluştuğu, ceza tayini şekli ve usulü, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler, uygulanması ihtiyaç duyulan temel ilkeler bir bir üzerinde durularak normlarla düzenlenmiştir.

Ceza Hukukuna bakılırsa bir ferdin gerçekleştirdiği eylemin kabahat teşkil ettiğini bilmediğini iddia etme hakkı yoktur. Kişiler (bu şahıs mağdur dahi olsa) ceza kanununu ve öteki kanunları bilmediği iddiasına sığınamaz. Bu prensip gereğince mağdur ve şüpheli/sanıkların kendilerinin vekil ile temsil edilmesinin önü açılmış ve CMK ile vekil belirleme sistemi getirilmiştir. Bu yolla kişilerin haklarının garantiye alınması sağlanmaya çalışılmıştır. Lakin, öteki ülkelere göre Türkiye’de birçok ceza avukatı barodan gelen dosyalara pek itina göstermemekte, dosyalara ancak yapılması ihtiyaç duyulan asgari düzeyde işlemleri yapmaktadır. Bu vaziyet alakalı savcılıklar ve mahkemelerce de tenkit ve şikayet mevzusu yapılmaktadır. Uygulamada ceza avukatının duruşmayı kaçırmasını geçin, her türlü mahkeme ilamlarına karşı üst mahkemeye başvuru sürelerini kaçırdığına dahi rastlanmaktadır. Bu durumda normal olarak ki Şile ceza avukatı büyük sorumluluklara sahiptir ama ferdin telafisi mümkün olmayan zararlara uğratılmış olduğu hakikatı ise yadsınamayacak kadar elzem bir konudur. Bu nedenle dosyada ceza avukatının vazife alması muhakkak ki haklarının güvence altına alınacağı anlamına gelmemektedir. Kişi davasını her ihtimalde takip etmeli, bu yolla hem kendine aynı zamanda hüküm merciine destek olmalıdır. Dosyanızı uzman Şile ceza avukatı ile takip etmeniz bu sürecin rahat bir biçimde yürütülmesini ve haklarınızın korunmasını sağlayacaktır.

Ceza Avukatının Görevleri Nelerdir? 

Ceza avukatı, ceza mahkemelerinde görülen davalarda kişilerin özgürlüklerini, haklarını en iyi biçimde savunur. Ceza avukatı tahkikat ve takibat aşamalarında da gerçeğin ortaya çıkmasına en çok katkıda bulunan kişilerden birisi konumunda yer alıyor. Ceza davaları neticesinde kişiler özgürlüklerini yitirme riski ile yüz yüze kalmış olduğu için bu vaziyet oldukça daha mühim bir hale geliyor. Bununla beraber ceza avukatının müvekkilini mahkemenin her aşamasında en iyi biçimde temsil edip haklarını savunması gerekiyor.

Ayrıca ceza avukatı, suçlanan ferdin ifadesini verdiği andan itibaren muhtemel bir temyiz, istinaf başvurularına kadar ferdin yanında olur. Bu nedenle ceza avukatının vazife tanımı fazlasıyla geniş bir yelpazede değerlendirilir.

Ceza Mahkemesi Nedir? 

Ağır ceza mahkemesi, Türk ceza yargılamasında öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakmakla sorumlu mahkemedir. Ağır Ceza Mahkemesinin rolü 5235 sayılı kanunun 12. Maddesinde düzenlenmiştir. İsnat edilen suçun ağır ceza mahkemelerinin vazife alanına girip girmediği hususu da tekrar 5235 sayılı kanunun 12. Maddesi çerçevesinde belirlenmektedir. Ağır Ceza Mahkemesinin rolü alanına girmiş olduğu açıkça belirtilmeyen suçlar ile alakalı ise Asliye Ceza Mahkemeleri görevlidir. Sanığın 18 yaşından daha küçük olduğu durumda o suçu yargılama görevi ise kanunlar uyarınca Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinindir. Şile ceza avukatı sizi ağır ceza, çocuk ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinde savunacak yetkinliğe sahip olan avukattır.