Sultanbeyli İcra Avukatı

Sultanbeyli İcra Avukatı, Sultanbeyli bölgesinde alacaklı ve borçlu arasındaki İcra ve İflas Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıklar için çalışmaktadır.

Gelişen ve değişen ekonomi ve sosyo-kültürel yaşamdan kaynaklı durumlar nedeniyle alacaklı ve borçlu arasında hukuki uyuşmazlıklar normal bir durum halinde gelmiştir. Alacaklı ile borçlu arasındaki hukuki ilişkiden doğan uyuşmazlıkların olması halinde hakkı inkâr edilen tarafça, haklarının korunması veya bu ihlalin bertaraf edilmesi için yetkili ve görevli yargı mercilerine başvurulabilecektir. Yargı mercinin değerlendirmesi sonucu kendisi hakkında karar verilen tarafın bu karara uymaması halinde hakkın devlet eliyle icrası İcra Müdürlüklerince sağlanacaktır.

İcra ve İflas Hukuku, alacaklı ile borçlu arasındaki hukuki ilişkiden doğan borca dair uyuşmazlıkların çözümlenmesini amaçlamaktadır. Bu hukuk dalı ayrıca Medeni Usul Hukuku olarak bilinen yargılama usulü hukuk dalının da önemli bir uzantısıdır. Medeni Usul Hukuku’nun uygulandığı hukuki uyuşmazlıklarda borçlu, alacaklı ile arasındaki hukuki ilişkiden doğan borçlarını ifa edememektedir. Hukuki ilişkiden doğan hakkın sahibi olan alacaklı ise bu borcun yerine getirilmesi kapsamında yargıdan kendi lehine çıkacak kararı kullanarak İcra Müdürlükleri aracılığıyla hakkın tesisini sağlayabilecektir. İcra ve İflas Hukuku nezdinde doğan hukuki uyuşmazlıklarda Sultanbeyli İcra Avukatı tarafından öncelikle alacak ve borçlu arasında sözlü iletişim yolu denenmektedir. Sözlü iletişim yoluyla alacak ve borç hakkında anlaşma sağlanamaması halinde taraflarca vekaletname yoluyla yetkilendirilecek ve görevlendirilecek avukatlar aracılığıyla icra takibine ilişkin süreçler yürütülecektir.

Sürecin doğru yürütülebilmesi adına avukatların süreci tüm detayları sıkıca takip etmesi gerekmektedir. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak seçkin ve deneyimli avukat kadromuz ile siz danışanlarımıza İcra ve İflas Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Sultanbeyli İcra avukatı ihtiyacınız bu anlamda tarafımızca rahatlıkla karşılanabilecektir.

Sultanbeyli İcra Avukatının Görevleri

İcra avukatlarının İcra ve İflas Hukuku kaynaklı süreçleri yürütürken uzlaşmacı olması, sözlü iletişim süreci ve diğer problemlerin çözümünde ikna kabiliyetinin yüksek olması, olumlu tutum takınması ve avukatlık meslek etiğine uygun davranması gerekmektedir.  Sözlü iletişim ile anlaşılamaması halinde vekaletname yoluyla yetkilendirilecek ve görevlendirilecek avukatın icra takibi süreçlerini başlatması gerekecektir. İcra takibinin başlatılması ve kesinleşmesini takiben borcun tahsili için diğer bir adım olan borçlunun malvarlığına haciz konması gündeme gelecektir. İcra ve İflas Hukuku’nu ilgilendirebilecek tüm bu hukuki süreçlerde sürelerin kaçırılmaması ve hukuki bir hata yapılmaması adına yetkili ve görevli avukatın süreci, tüm ayrıntılarını dikkate alarak sıkıca takip etmesi gerekmektedir.  Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak yukarıda bahsi geçen İcra ve İflas Hukuku’na ilişkin hizmetleri deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile siz danışanlarımıza sunmaktayız. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak siz danışanlarımıza İcra ve İflas Hukuku alanında yukarıda belirttiğimiz hizmetlere ek olarak;

  • İcra ve İflas Hukuku alanında danışmanlık ve öğrenim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • İtirazın kaldırılması davasının açılması ve buna ilişkin dava süreçlerinin yürütülmesi,
  • Karşılıksız çek davasının açılması ve buna ilişkin dava süreçlerinin takibinin yapılması,
  • Borçlu ile sözlü iletişim yolu kullanılarak uzlaşılamadığı takdirde icra takibinin başlatılması ve icra takibine ilişkin tüm hukuki süreçlerin yürütülmesi,
  • İcra ve İflas Hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda dava süreci sonuçlanana değin gerçek ve tüzel kişilerin haklarının savunulması,

Alanlarında hizmet sunulmaktadır.

Yukarıda Sultanbeyli İcra Avukatı hakkında tarafınıza bilgi sağlanmıştır. İcra ve İflas Hukuku alanında Sultanbeyli bölgesinde danışmanlık ve avukatlık hizmetine ihtiyacınız olması halinde deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile ihtiyaçlarınıza en doğru, şeffaf ve güvenilir hukuki hizmeti Otluoğlu Hukuk olarak sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.