Şişli İcra Avukatı

Şişli icra avukatı, aralarında kurulan hukuki ilişkinin şekli ve niteliği sebebiyle birbirine borç veren bireylerin verdikleri borçları geri alamaması ve sözlü bir biçimde anlaşma sağlayamaması halinde icra işlemlerine yönelik hukuki süreci yürüten avukatlardır. Gelişmiş ülkelerde devlet, ilgili kurum ve kuruluşlarıyla birlikte bağımsız yargının temin edilmesi, toplumsal ve hukuki barışın sağlanması gibi faaliyetlerin yürütülmesini üstlenmektedir. Gerçek veya tüzel kişiler kendisine karşı olan borçların ifası gerçekleştirilmediğinde, alacak haklarını kullanmalarının bir görünümü olarak, hukuka aykırılığın ve hakkın ihlalinin bertaraf edilmesi adına yetkili ve görevli mercilere başvurabilecektir. Bu başvuruların sonucunda alacak hakkı sahibi gerçek veya tüzel kişi lehine karar alındığı takdirde, bu kararın karşı tarafça yerine getirilmediği durumlarda hak sahibi gerçek veya tüzel kişi bu hakkın zorla icrasını talep edebilecektir. Hakkın tesisi için yürütülecek olan sürecin en doğru biçimde ve titizlikle ilerleyebilmesi için hukuk alanında uzman kişilerden hukuki danışmanlık alınması en doğru tercih olacaktır. Şişli icra avukatı, hakkın tesisi için yürütülecek olan sürecin en iyi şekilde yürütülmesi hakkında hizmet veren kişilerdendir.

İcra ve iflas hukuku kapsamında alacaklı ve borçlu, aralarında uyuşmazlığı hukuki yollarla çözmektedir. Bu sebeple İcra ve İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku’nun kararın icrası yönünden en önemli aşamalarından birini oluşturmaktadır. Devlet burada alacaklı için cebri icra yolunu kullanarak icra süreçlerini yürütecektir. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak, İcra ve İflas Hukuku alanında tecrübe sahibi avukatlarımız ile siz danışanlarımıza İcra ve İflas Hukuku alanında danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Şişli İcra Avukatı ihtiyacınız tarafımızca sağlanacak olan danışmanlık hizmeti ile rahatlıkla karşılanacaktır.

İcra ve İflas Hukuku Alanında Hizmetlerimiz

İcra avukatı alacaklı ile borçlu arasında gerçekleşen hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla hareket etmektedir. İcra avukatı bu sebeple, danışmanlık hizmetlerini yürütmesinin yanısıra olumlu tutumda ve meslek etiğine uygun davranan iyi bir uzlaşmacı olarak taraflar arasında uzlaşmayı sağlayacaktır. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak bahsi geçen niteliklere sahip seçkin ve deneyimli avukat kadromuz ile siz müvekkillerimize İcra ve İflas Hukuku alanında gerekli hizmetleri sunmaktayız. Sunduğumuz hizmetler arasında;

  • İcra ve İflas Hukuku alanında danışmanlık ve öğrenim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • İtirazın kaldırılması davasının açılması ve buna ilişkin dava süreçlerinin takibi,
  • Karşılıksız çek davasının açılması ve buna ilişkin dava süreçlerinin takibi,
  • Alacaklının borçlu ile yapacağı görüşmeler sonucu borcun tahsil edilmemesi durumunda ilgili İcra Müdürlüğü aracılığı ile icra takibinin başlatılması,
  • Dava süreci sonuçlanana değin tüzel kişilerin haklarının savunulması,

Yukarıda Şişli İcra Avukatı hakkında tarafınıza bilgi sağlanmıştır. İcra ve İflas Hukuku alanında Tuzla bölgesinde danışmanlık ve avukat hizmetine ihtiyacınız olması halinde deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile ihtiyaçlarınıza en doğru, şeffaf ve güvenilir hukuki hizmeti Otluoğlu Hukuk olarak sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. Randevu almak istediğiniz konuyu belirtmeniz durumunda ön bilgilendirme almanız ve randevu tarihini belirlemeniz mümkün olacaktır.