İSTANBUL CEZA AVUKATI

İstanbul Ceza Avukatı 

İstanbul ceza avukatı ceza hukuku alanında uzmanlaşmış olan avukatların genel ismidir. Ceza hukuku, bireylerin maruz kaldıkları haksızlıklar sebebiyle oluşturdukları talepleri ceza kavramları açısından inceleyen bir hukuk dalıdır. Aynı halde kişilerin icra ettikleri hatalı eylemler sebebiyle de karşılaşacakları cezalar bu hukuk dalı kapsamında incelenmektedir. Hukuki süreç süresince müvekkillerin haklarını gözetmek için hizmet veren kişilere ise İstanbul ceza avukatı denmektedir.

Ceza avukatları, yargılamalar sırasında vekil veya müdafi olarak görev almaktadırlar. Bu unvan yasal bir unvan değildir. Ceza davalarına bakan avukatlara halk nezdinde verilmiş bir isimdir. Yani ceza avukatlığı diye resmi bir avukatlık branşı bulunmamaktadır. Bu alanda danışmanlık hizmeti vermekte olan avukatlar, topluluğun en duyarlı konularının bulunmuş olduğu hukuki süreçlerde yer alır. Bireylerin özgürlüğü ve mağdur edilmesi bu kapsamdadır. Ayrıca bu davalarda mahkeme tarafınca çıkacak sonuçların fazlaca ciddi boyutları olabilir. Bu sebeple hizmet alınacak ceza avukatının hukuksal anlamda fazlaca donanımlı ve tecrübe sahibi olması önemlidir. İstanbul ceza avukatı da bu anlamda hürriyeti bağlayıcı cezalar içeren suçlar konusunda tecrübelidir.

Ceza Avukatı 

Hukuk büromuz bünyesinde, Ceza hukuku alanında üst seviye uzmanlığa haiz avukatlar bulunmaktadır. Bizi tercih etmeniz durumunda bünyemizdeki avukatlar davalarınızın hukuki süreçlerini en iyi halde yönetecek, durumun lehinize neticelenmesi adına bütün hukuksal yollara başvurmaktan çekinmeyecektir. Ayrıca bunu şeffaf, güvenilirlik ve içtenlik çerçevesinde gerçekleştiren hukuk büromuz ve ekibimizle size hizmet vermekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgiye ulaşmak için Otluoğlu Hukuk Bürosu yazışma araçlarını kullanabilirsiniz.

Ceza Avukatının Savunma İşlevi 

Bir bireye kabahat isnadı yapılırsa, müdafaa faaliyeti o noktada başlar. Ceza avukatı diye adlandırılan avukatların rolü ise bu kişileri yöneltilen suça karşı koruma işlemidir. Bu sayede ferdin müdafaa hakkı da güvence altına alınmış olunur. Ayrıca faaliyetlerin maddi gerçekliğinin ortaya konulmasını sağlar. Savunma yapılırken kabahat vasfı, avukatlar için fazlaca önemlidir. Suç vasfının belirlenmesine bakılarak savunmanın genel hatları ortaya çıkar. Suç vasıflarına göre avukatları aşağıda detaylandırdık.

Adam Öldürme Suçunda Ceza Avukatı 

Adam öldürme suçu savunması, suçun niteliği bakımından ağır ceza avukatları tarafınca yapılması gerekir. Öncelikle suçun basit hali mi yoksa nitelikli hali mi olduğuna karar verilir. Ardından bu doğrultuda müdafaa hazırlanır. Suçun niteliğini kanıtlayabilmek birçok vakit zordur. Ceza avukatı, niteliğin ispatına gerektiğinde katkı sağlayabilir. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak kasten adam öldürme davalarında tecrübe sahibi bir ekibe sahibiz. Davanın niteliğine bakılmak suretiyle büromuzda bulunan avukatlar ekip halinde emek vererek haklarınızı en iyi halde savunmaktadır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda Ceza Avukatı 

Nitelikli dolandırıcılık değişik yöntemlerle işlenebilen bir tür malvarlığı suçudur. Çoğu vakit yalnızca ceza hukuku bilgisi ehil olmaz. Ceza hukuku alanında hizmet veren avukatın fiil gerçekleşirken meydana gelen teknik detayları de araştırması elzemdir. Bu da sadece avukatın, uzman bir kişiden mütalaa almasıyla başarılır. Örnek vermek gerekirse bilişim yöntemiyle bir nitelikli dolandırıcılık gerçekleştirildiyse, delillerin net bir halde incelenebilmesi için bir bilişim uzmanının desteğine gereksinim duyulur. Yukarıda belirttiğimiz suç çeşitlerini daha çok genişletmek mümkündür. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak avukatlık hizmeti sağladığımız suç vasıflarından bazıları şunlardır:

Hırsızlık suçunda ceza avukatı,

Rüşvet suçunda ceza avukatı,

İhaleye fesat karıştırma suçunda ceza avukatı,

Bilişim suçlarında ceza avukatı,

Sahtecilik suçlarında ceza avukatı,

Adam yaralamada ceza avukatı.

İstanbul ceza avukatı sizi özgürlüğünüze kavuşturacak avukat olabilir, bu sebeple doğru tercihte bulunmanız diğer tüm hukuk süreçlerinden daha büyük önem taşımaktadır.