Sancaktepe Gayrimenkul Avukatı

Sancaktepe gayrimenkul avukatı aslen eşya hukuku ve buna bağlı konularla ilgilenen avukata halk arasında verilen isimdir. İnternette “gayrimenkul avukatı” ismi altında oluşturulan başlıklar reeli yansıtmamaktadır. Mevzuatta gayrimenkul avukatı isminde bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Gayrimenkul davalarına giren avukatların kendini gayrimenkul avukatı olarak tanıtması da yasal olmamakla birlikte maalesef Türkiye’de avukatlık mesleği uygulamanın yol göstericiliğinde şekillenmektedir. Türkiye’de avukat, her türlü dava ya da işi takip yetkisine sahiptir. Bilhassa İstanbul, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde mesleğimiz uzmanlaşmayı gerektirmiş durumdadır. Otluoğlu ve Yılmaz Hukuk Bürosu olarak Sancaktepe Gayrimenkul Avukatı, Sancaktepe Gayrimenkul hukuku, Sancaktepe İnşaat davaları, Sancaktepe Tapu iptal tescil davaları ve İstanbul’da Ortaklığın giderilmesi davalarında avukatlık hizmeti veriyoruz.

İstanbul’da gayrimenkul avukatı, emlak ve tapu içerikli hukuki mevzularda uzman olan, tapu ve kadastro ile gayrimenkul davalarına bakan avukatlar için kullanılan sıfattır. Sancaktepe gayrimenkul avukatı olarak etkinlik göstermekte olan hukuk büromuzdaki emlak avukatları İstanbul haricinde Türkiye’nin değişik illerindeki davalarda da hukuki yardım vermektedir. İnşaat sektörünün hızla geliştiği son 10 yılda artan inşaat ve ruhsat rakamları ile beraber emlak hukuku uyuşmazlıklarında da bir artış gerçekleşmiştir. Bitirilemeyen ve yarım kalan inşaatlar, iskan ve ruhsat alınmaması, tapunun verilmemesi, bir dairenin birden fazlaya kişiye satılması ya da satılan daireye banka lehine ipotek koydurulması şeklinde hukuki problemlere son yıllarda hayli rastlanmaktadır. Bunun yanında teslim edilen dairenin, vaat edilenden değişik olması, teslimi meydana getirilen dairenin satış yaparken yayınlanan metrekareden düşük olması da yaygın sorunlar arasındadır. Ayrıca ayıplı ve kusurlu teslim şeklinde gayrimenkul hukuku uyuşmazlıkları da uygulamada sıkça görülmektedir. Dolayısıyla, Sancaktepe gayrimenkul avukatı görevi, inşaat sayısının fazla olduğu büyük şehirlerde fazlaca daha fazladır.

Gayrimenkul Hukuku

Otluoğlu & Yılmaz Hukuk Bürosu, gayrimenkul avukatı olarak emlak içerikli hukuki meselelerde hukuki danışmanlık ve tapu davalarında avukatlık hizmeti vermektedir. Uzun yıllara dayalı tecrübesi ile tapu davaları ve emlak davaları alanında uzmanlaşan hukuk büromuz bilhassa gayrimenkul alanında hukuki danışmanlık vermektedir.

Gayrimenkul davaları, ev, işyeri ya da arsa şeklinde emlak niteliği taşıyan hem son aşama kırılgan ve hem de uzun devam eden davalardır. Usul kurallarının sıkı uygulanmış olduğu ve uzun bir vakit dilimine yayılan bu tür tapu davalarında uzman bir avukat ile çalışmanın önemi yadsınamaz. Emlak hukuku uzmanı bir avukatın hukuki uyuşmazlığı doğru çözümleme ederek doğru hukuki yoldan ilerlemesi lüzumsuz vakit ve para kaybını engelleyecektir. Örnek vermek gerekirse bir ihtarname ile 2 haftada çözülecek bir mevzu için 3 sene sürecek bir gayrimenkul davası açmanın gereği kuşkusuz ki yoktur. Dolayısıyla emlak hukuku uyuşmazlığının doğru biçimde analizi fazlasıyla önemlidir. Tecrübeli bir gayrimenkul avukatı, hukuki meselenin özünü kavrayıp doğru teşhisin arkasından doğru bir yasal yoldan ilerleyecektir.

Yürürlükteki mevzuata göre, ceza avukatı ile sanığın temsil edilmesi ihtiyaç duyulan birtakım ceza davaları hariç, öteki hiçbir davada avukat tutma zorunluluğu yoktur. Gayrimenkul davalarında da avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Taraflar davalarını kendileri açarak takip edebilirler. Tarafların usul yönünden yapacağı en küçük bir yanlış davanın usulden kaybedilmesine yol açabilir. Taşınmaz davalarının önemi sebebiyle bir uzman hukukçu ile davanın takip edilmesi tarafların yapacağı olası hataları ortadan kaldıracaktır.

Taşınmaz davaları sıklıkla Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yazılı yargılama usulü uygulanarak görülen davalardır. Örneğin, delillerin sunulması için mahkeme tarafınca verilen süreye riayet edilmediği takdirde, yargılama dava dosyasına asla kanıt sunulmamış şeklinde devam edecektir. Sancaktepe gayrimenkul hukuku ile ilgili merak ettiğiniz diğer konular için bize ulaşabilirsiniz.