Pendik Tazminat Avukatı

Pendik Tazminat Avukatı, Tazminat Hukuku kapsamında taraflara hukuki danışmanlık hizmeti sağlayan kişidir.

Tazminat kelime anlamıyla bir bireyin, kurumun veya kuruluşun bir başka şahıs, kurum ve kuruluş tarafından maddi veya manevi haksızlığa uğratılması karşılığında ödenen bedeldir.

Tazminat Hukuku ise haksızlığa uğramış tarafın hakkını teslim etmek için ortaya çıkmıştır. Tazminat Hukuku kaynaklı davalar maddi tazminat ve manevi tazminat davası olmak üzere ikiye ayrılır. Maddi tazminat davası, ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma, maluliyet veyahut engellilik gibi somut sonuçlar sebebiyle malvarlığı değerlerinin zarar görmesinden kaynaklanmaktadır. Manevi tazminat davası ise haksız fiil veyahut haksız bir işlem nedeniyle davacının esenliğini bozan manevi acıların giderilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu iki tazminat türü ayrı ayrı talep edilebileceği gibi aynı dava içerisinde birlikte de talep edilebilmektedir.

Pendik tazminat avukatı, Tazminat Hukuku çerçevesinde zarara uğramış tarafların haklarının hukuki yollarla tesisini sağlayan hukuki danışmandır. Kişilerin hukuki ilişkileri içerisinde maddi veya manevi anlamda kayıplarının giderilmesi adına Tazminat Hukuku alanında uzman ve tecrübeli avukatlar tarafından dava süreçleri başlatılmakta ve yürütülebilmektedir. Maddi ve manevi kayıpların kısa zamanda giderilmesi adına Tazminat Hukuku alanında uzman avukatlarla çalışmak büyük önem arz etmektedir. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak Tazminat Hukuku alanında uzman ve tecrübeli avukat kadromuz ile siz danışanlarımıza hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Pendik Tazminat avukatı ihtiyacınız bu anlamda tarafımızca rahatlıkla karşılanmaktadır.

Pendik Tazminat Avukatı Önemi

Tazminat davalarına bakan avukatların birinci önceliği maddi ve manevi açıdan mağdur olan bireylerin mağduriyetinin giderilmesidir. Tazminat Hukuku’na ilişkin hukuki süreçlerin yürütülmesinin yanısıra avukatların müzakere süreçlerini de doğru bir şekilde yönetmeleri gerekmektedir. Arabuluculuğun zorunlu olduğu hukuki uyuşmazlıklarda tazminat avukatının diğer bir görevi ise arabuluculuk süreçlerini yürütmektir. Bu takiplerin sonucunda eğer dava açılmadan çözülebilecek yollar var ise bu alternatif çözüm yolları ile hukuki uyuşmazlığın çözülmesi sağlanabilecektir. En son olarak unutulmamalıdır ki tazminat davaları birbirlerinden farklıdır. Davanın açılacağı mahkemenin doğru olması büyük önem taşımaktadır. Eğer uyuşmazlık yaşanır ise mahkemenin yetkisizliğine veya görevsizliğine ve yargı sürecinin uzamasına yol açabilmektedir.

Pendik Tazminat Avukatı Görevleri

Pendik tazminat avukatı tazminat hukuku kapsamında tazminat talebiyle dava açtığı takdirde taraflar arasındaki hukuki ilişkinin mahiyeti, davanın takibi süreci ve talepte bulunacağı tazminat kalemlerinin neler olacağı hakkında birçok detaylı hususa dikkat etmelidir. Otluoğlu Hukuk olarak tazminat hukuku kapsamında sağladığımız hukuki hizmetler şu şekildedir:

  • Aile Hukukundan doğan hukuki uyuşmazlıklar için açılacak olan tazminat talepli davaların açılması ve takibinin yapılması,
  • Sözleşmenin ihlali çerçevesinde sözleşme hükümleri ve diğer zararların tazmini talepli davaların açılması ve takibinin yapılması,
  • Sözleşmenin feshi sonucu uğranılan zarara ilişkin tazminat davasının açılması ve takibinin yapılması,
  • Haksız fiil sonucu ortaya çıkacak zararlara ilişkin tazminat talepli dava süreçlerinin yürütülmesi,
  • İş Hukuku’ndan kaynaklı işçi veya işveren tarafının tazminat talepli davalarının (iş kazası, haksız nedenle iş sözleşmesinin feshi vb.) yürütülmesi.

Yukarıda Pendik Tazminat Avukatı hakkında tarafınıza bilgi sağlanmıştır. Tazminat Hukuku kapsamında Pendik bölgesinde danışmanlık ve avukatlık hizmetine ihtiyacınız olması halinde deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile ihtiyaçlarınıza en doğru, şeffaf ve güvenilir hukuki hizmeti Otluoğlu Hukuk olarak sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.