Pendik Miras Avukatı

Pendik miras avukatı özel olarak miras hukuku ile ilgilenen ve size bu konuda hizmet verebilecek olan avukattır. Miras ve mirasın paylaştırılması hukuk sistemimizde düzenlenmiş ve en temel kavramlar arasında yer alan konulardan tanesidir. Aile yapısı içinde elde edilmiş malların üstsoyun vefat etmesi sonrasında altsoy ve yansoylara kalması olarak tanımlanabilecek miras; bazen çekişmeli davaların mevzusu olabilmektedir. Bu nedenle miras paylaşımı fazlaca tartışılan ve araştırılan hukuki konulardan bir tanesidir.

Miras paylaşımı hakkındaki bilinmesi gerekenler diğer makalelerimizde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Pendik miras avukatı makalemizde de bunlara kısaca değinirken bununla birlikte miras davaları ile alakalı da bilgi sunacağız. Açıklamalarımız tümüyle bilgilendirme amaçlı olup iyi bir avukatla hukuki işlerinizi yapmanızı öneririz.

Miras paylaşımı sırasında tereke üzerinde miras hakkı olan yasal ve atanmış mirasçılar içinde paylaşım yapılır. Medeni Kanun’da açıkça belirlenmiş olan bu 2 tür mirasçıları şu halde açıklamak mümkündür;

Yasal Mirasçı: Miras bırakan bireyin iradesi haricinde miras hakkı dünyaya gelen kimselerdir. Medeni Kanun’un alakalı maddelerinde sayılan yasal mirasçılar; kan hısımları, evlatlık, altsoy ve eş olarak kabul edilir.

Atanmış Mirasçı: Miras bırakan bireyin iradesi ile belirlenmiş mirasçılardır.

Türk Hukuk Sistemi’ne bakılırsa miras paylaşımı yapılırken kişinin altsoyları zümrelere ayrılmış olup zümrenin anlamı mirasın paylaşımında esas alınan sınıflardır ve bu sınıflar bazı kurallara tabidir. Bu uygulamada mirasçıların mirastan faydalanabilmeleri için birtakım koşullar vardır.

Zümre başları ya da kök başlarının hayatta olması bu kişilerin altsoylarının mirasçı olmasına engeldir. Miras paylaşımı yapılırken derecelere bakılırsa ilerlenir. Önce birinci aşama mirasçılar bunlar yoksa ikinci aşama ve ondan sonra üçüncü aşama mirasçılar içinde paylaşım yapılır. Miras bırakanın eşi hayatta ise her derecede belli oranlarda miras hakkına haiz olur. Mal paylaşımı için bir Pendik miras avukatı ile anlaşmanızı öneririz

Miras Paylarının Devri

Mirasçılar kendilerine miras olarak kalan tereke üstündeki paylarını öteki mirasçılara veya üçüncü kişilere karşılıklı ya da bedelsiz olarak devredebilir Miras paylarının dönemi yapılırken birtakım şartların sağlanması gerekir

  • Miras payının devredilmesi için miras bırakanın ölmesi ve payların tamamıyla dağıtılmamış olması gerekir. Bu nedenle payların dağıtılmasından sonrasında miras payının devredilmesi gibi bir durum meydana gelemeyecektir.
  • Mirasçı sayısı birse bu durumda miras payının devri durumu olmayacaktır. Çünkü mirasçının mirası devredebileceği başka hiçbir mirasçı yoktur.
  • Miras oranı devrinde mirasçı payını başka bir mirasçıya bırakıyorsa bu durumda adi yazılı sözleşme yeterli ve geçerli olurken oranı devralacak şahıs mirasçı dışında 3.bir şahıs ise noter yöntemiyle resmi bir sözleşme yapılması gereklidir.

Miras payının devrinde herhangi bir haksızlıkla karşılaşmamanız için Pendik miras avukatı yararlı olacaktır.

Miras Payı Hesaplama

Miras oranı hesaplaması yapılırken daha öncesinden aksi kararlaştırılmamışsa mirasçılar yasal miras oranı üstünden miraslarının sahibi olacaklardır. Eşin miras durumu mirastan faydalanmış olduğu zümreye bakılırsa farklılık gösterebilmektedir. Bazı durumlarda miras bırakanın evlatları da vefat etmiş olabilir. Bu durumda miras bırakanın torunları mirasçı olacaktır. Bunun mevzu olduğu durumlarda ilk önce miras bırakanın evlatları içinde bir dağıtım yapılır. Miras oranı hesaplama işi için Pendik miras avukatı ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

Miras Pay Oranları

Miras hisse oranları; miras hesaplamasında açıklanmış olduğu suretiyle hayatta olan mirasçılar ve onların zümrelerine bakılırsa yukarıdan aşağıya doğru gider. 1. zümredeki tüm mirasçıların hayatta olması 2. zümrenin devreye girmemesine yol açar. Ancak 1. zümredeki bir ya da birden fazla mirasçının vefat etmiş olması 2. zümredeki altsoyun mirasçı vasfı kazanmasına sebebiyet verir. Bu da kardeş sayısı ile direkt bağlantılıdır.