pendik boşanma avukatı

Pendik Boşanma Avukatı

Pendik’de boşanma avukatları, boşanma sürecinde size yol gösterecek, haklarınızı koruyacak ve hukuki süreci yönetecek uzmanlardır. Boşanma süreci boyunca size destek olacak ve en iyi çözümü bulmanıza yardımcı olacaklar.

Boşanma süreci, evlilik birliğinin sona ermesiyle ilgili bir dizi adımdan oluşur. Boşanma davası açma, mal paylaşımı, velayet davaları gibi konular bu sürecin bir parçasıdır. Boşanma avukatları, bu adımları takip etmenize ve gerekli belgeleri düzenlemenize yardımcı olacaklardır.

Boşanma süreci sırasında mal paylaşımı da önemli bir konudur. Boşanma avukatınız, mal varlığınızın adil bir şekilde bölüşülmesi için size rehberlik edecektir. Ayrıca, çocukların velayetinin nasıl belirlendiği ve velayet davaları süreci hakkında da bilgilendirme yapacaklardır.

Boşanma nedenleri de boşanma sürecinde önemli bir rol oynar. En sık karşılaşılan boşanma nedenleri hakkında bilgi sahibi olmanız, hukuki sonuçları ve haklarınızı anlamanız açısından önemlidir. Boşanma avukatınız, size bu konuda gerekli bilgileri sağlayacak ve en iyi çözümü bulmanıza yardımcı olacaktır.

Türk boşanma hukuku hakkında genel bilgiler de bu makalenin bir parçasıdır. Boşanma sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve boşanma davası açma süreci hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca, boşanma sonrası haklarınızın neler olduğu ve nafaka, mal paylaşımı ve çocuklarla ilgili haklarınız hakkında da bilgilendirme yapılacaktır.

Boşanma Süreci

Boşanma süreci oldukça karmaşık ve duygusal bir süreçtir. Bu süreçte birçok adım ve belge gerekmektedir. İlk olarak, boşanma sürecini başlatmak için bir boşanma dilekçesi hazırlamanız gerekmektedir. Bu dilekçede boşanma nedenlerinizi belirtmeniz ve boşanmayı istediğinizi açıklamanız gerekmektedir.

Boşanma dilekçesini hazırladıktan sonra, dilekçeyi mahkemeye sunmanız gerekmektedir. Mahkeme, dilekçenizi inceleyecek ve boşanma davasının açılmasına karar verecektir. Davanın açılmasıyla birlikte, mahkeme size ve eşinize birer davetiye gönderecektir. Davetiye üzerinde belirtilen tarihte mahkemeye gitmeniz gerekmektedir.

Mahkeme sürecinde, her iki tarafın da avukatları bulunması önemlidir. Avukatlar, sizin haklarınızı korumak ve süreci yönlendirmek için size yardımcı olacaklardır. Mahkemede, boşanma nedenleriniz ve talepleriniz hakkında ifade vermeniz gerekecektir. Mahkeme, tarafların beyanlarını dikkate alacak ve kararını verecektir.

Boşanma sürecinde gereken belgeler arasında evlilik cüzdanı, nüfus kayıt örneği, gelir belgesi ve mal varlığına ilişkin belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler, mahkeme tarafından istenebilir ve sürecin hızlı ilerlemesi için eksiksiz olarak sunulmalıdır.

Boşanma süreci boyunca duygusal ve zorlu anlar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle, bir boşanma avukatıyla çalışmanız size büyük bir destek sağlayacaktır. Avukatınız, süreci yönetmek ve haklarınızı korumak için size rehberlik edecektir. Ayrıca, boşanma sürecinde duygusal olarak destek alabileceğiniz bir danışmanla da çalışmanız faydalı olacaktır.

Mal Paylaşımı

Boşanma durumunda mal paylaşımı, çiftlerin evlilik süresince edindikleri mal varlığının nasıl paylaşılacağını belirleyen bir süreçtir. Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik birliği sırasında edinilen mal varlığı, eşler arasında eşit olarak paylaşılmalıdır.

Mal paylaşımı sürecinde, çiftlerin mal varlığı detaylı bir şekilde incelenir ve bu varlığın hangi mal rejimi altında olduğu belirlenir. Türk hukukunda genel olarak mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimidir. Bu rejime göre, evlilik süresince elde edilen tüm mal varlığı, eşler arasında eşit olarak paylaşılır. Ancak bazı durumlarda, çiftler arasında önceden yapılmış bir mal rejimi sözleşmesi bulunabilir ve bu durumda mal paylaşımı farklı şekilde gerçekleşebilir.

Velayet Davaları

Velayet davaları, çocukların velayetinin nasıl belirlendiği ve velayet davaları süreci hakkında bilgi sağlar. Velayet, boşanma durumunda çocukların ebeveynler arasında nasıl paylaşıldığını ve çocukların günlük yaşamlarını nasıl sürdüreceğini belirler. Bu süreçte çocuğun en iyi çıkarları göz önünde bulundurulur ve mahkeme tarafından karar verilir.

Velayet davaları, çocukların fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasını amaçlar. Mahkemeler, çocuğun sağlığı, eğitimi, güvenliği ve refahı gibi faktörleri dikkate alarak velayet kararını verir. Bu karar, çocuğun en iyi çıkarlarını korumak için yapılır.

Velayet davaları sürecinde, ebeveynlerin çocuğun velayetini paylaşma veya bir ebeveynin tek velayetini talep etme seçenekleri vardır. Ebeveynler, çocuğun yaşına, sağlığına ve diğer faktörlere göre velayet düzenlemelerini tartışır ve mahkemenin kararına sunar. Mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek velayet kararını verir.

Velayet davalarında, ebeveynlerin çocuğun velayetini paylaşma konusunda anlaşmaya varmaları tercih edilir. Ebeveynler, çocuğun yaşamında aktif bir rol oynamak ve çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte çalışmalıdır. Ancak, ebeveynler anlaşmazlığa düşerse, mahkeme çocuğun en iyi çıkarlarını göz önünde bulundurarak velayet kararını verir.

Velayet davaları sürecinde, çocuğun ihtiyaçlarına ve çıkarlarına odaklanmak önemlidir. Ebeveynler, çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için birlikte çalışmalı ve çocuğun hayatında istikrar sağlamalıdır. Mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek velayet kararını verir ve ebeveynlerin çocuğun ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar.

Boşanma Nedenleri

Boşanma, evlilik birliğinin sona ermesi anlamına gelir ve birçok farklı nedenle gerçekleşebilir. Türkiye’de en sık karşılaşılan boşanma nedenleri arasında uyumsuzluk, sadakatsizlik, şiddet, maddi sorunlar ve iletişim eksikliği yer alır. Bu nedenler, evlilikteki temel sorunların yanı sıra çiftlerin birbirleriyle uyum sağlayamamasından kaynaklanabilir.

Boşanma nedenleri, hukuki sonuçları da beraberinde getirebilir. Örneğin, sadakatsizlik nedeniyle boşanma durumunda, sadakatsiz olan tarafın maddi ve manevi tazminat ödemesi gerekebilir. Aynı şekilde, şiddet nedeniyle boşanma durumunda, mağdur tarafın korunması için mahkeme tarafından alınacak tedbirler söz konusu olabilir.

Boşanma nedenleri hukuki süreçte de önemlidir. Mahkemeler, boşanma nedenlerini değerlendirirken çiftlerin taleplerini ve evlilik birliğinin sürdürülemez hale gelip gelmediğini göz önünde bulundurur. Bu nedenle, boşanma davası açarken veya boşanma sürecinde nedenlerinizi doğru bir şekilde ifade etmek önemlidir.

Boşanma nedenleri, her çift için farklılık gösterebilir ve her durumda hukuki sonuçları da değişebilir. Bu nedenle, boşanma sürecinde profesyonel bir boşanma avukatından destek almak önemlidir. Bir boşanma avukatı, size boşanma süreci hakkında bilgi verebilir, haklarınızı koruyabilir ve size en iyi hukuki çözümü sunabilir.

Boşanma Hukuku

Türk boşanma hukuku, Türkiye’de evlilik birliğinin sona erdirilmesiyle ilgili yasal düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Boşanma sürecinde dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunmaktadır.

Öncelikle, Türk boşanma hukuku, evlilik birliğinin sona erdirilmesi için çiftlere farklı yollar sunmaktadır. Bunlar arasında anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma ve ayrılık kararı gibi seçenekler bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma, çiftlerin boşanma konusunda anlaşmaya vardığı ve mahkemeye başvurduğu bir süreçtir. Çekişmeli boşanma ise çiftlerin anlaşmaya varamadığı durumlarda mahkemeye başvurdukları bir süreçtir. Ayrılık kararı ise çiftlerin bir süreliğine ayrı yaşamayı tercih ettiği ve mahkemeden ayrılık kararı aldığı bir süreçtir.

Boşanma sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise mal paylaşımıdır. Türk boşanma hukuku, evlilik birliği süresince edinilen mal varlığının nasıl paylaşılacağını düzenlemektedir. Mal paylaşımı genellikle eşler arasında anlaşma yoluyla gerçekleştirilir. Ancak, anlaşmaya varılamadığı durumlarda mahkeme mal paylaşımını karara bağlar. Bu süreçte adil bir mal paylaşımının sağlanması önemlidir.

Boşanma sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise çocukların velayeti ve çocukla ilişki düzenlemesidir. Türk boşanma hukuku, çocukların en iyi çıkarlarını gözeterek velayetin nasıl belirleneceğini düzenlemektedir. Mahkeme, çocuğun sağlıklı ve güvenli bir ortamda yetişmesini sağlamak amacıyla velayetin hangi ebeveynde olacağına karar verir. Ayrıca, çocukla ilişki düzenlemesi de boşanma sürecinde önemli bir konudur ve çocuğun diğer ebeveyniyle düzenli olarak görüşmesini sağlamak amacıyla düzenlenir.

Boşanma Davası Açma

Boşanma süreci oldukça hassas ve karmaşık bir süreçtir. Eğer evliliğinizde sorunlar yaşanıyorsa ve boşanma kararı almışsanız, boşanma davası açmanız gerekmektedir. Peki, boşanma davası nasıl açılır? Gerekli belgeler nelerdir ve süreç nasıl işler?

Boşanma davası açmak için öncelikle bir avukata başvurmanız gerekmektedir. Boşanma davaları, mahkemelerde görülen hukuki süreçlerdir ve profesyonel bir avukatın rehberliği olmadan bu süreci takip etmek oldukça zordur.

Boşanma davası açarken bazı belgeleri hazırlamanız gerekmektedir. Bu belgeler arasında evlilik cüzdanı, nüfus kayıt örneği, boşanma nedenlerine dair deliller ve varsa çocuklarla ilgili belgeler bulunmaktadır. Avukatınız size hangi belgelerin gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacaktır.

Boşanma davası süreci, genellikle dava dilekçesinin mahkemeye sunulmasıyla başlar. Dava dilekçesinde boşanma nedenleri ve talepler açık bir şekilde belirtilir. Daha sonra mahkeme, tarafları dinler ve gerekli delilleri inceler. Bu süreçte mahkeme, tarafların anlaşmazlıklarını çözmek için arabuluculuk veya uzlaşma yoluna da başvurabilir.

Boşanma davası süreci genellikle uzun ve yorucu olabilir. Bu nedenle, bir avukatın desteği ve rehberliği önemlidir. Avukatınız, size süreç hakkında detaylı bilgi verecek ve haklarınızı korumanız konusunda size yardımcı olacaktır.

Unutmayın, boşanma davası açma süreci karmaşık olabilir ve hukuki bir süreç olduğu için profesyonel bir avukatın rehberliği önemlidir. Avukatınızla iletişim kurarak süreci başarılı bir şekilde yönetebilir ve haklarınızı koruyabilirsiniz.

Boşanma Sonrası Haklar

Boşanma sonrası, birçok hakka sahip olursunuz. Bu haklar, boşanma sürecinde belirlenen nafaka, mal paylaşımı ve çocuklarla ilgili haklarınızı içerir. Boşanma sonrası haklarınızı bilmek, sizin için önemli bir adımdır ve size adil bir şekilde davranılmasını sağlar.

Nafaka:

Boşanma sonrası nafaka, ekonomik olarak desteklenmenizi sağlar. Eşinizin maddi durumu ve sizin ihtiyaçlarınız göz önüne alınarak belirlenir. Nafaka miktarı, mahkeme tarafından belirlenir ve düzenli olarak ödenmesi gereken bir ödemedir. Nafaka, geçim sıkıntısı çeken tarafın ekonomik güvencesini sağlar.

Mal Paylaşımı:

Boşanma durumunda, evlilik süresince edinilen mal varlığı eşler arasında adil bir şekilde paylaşılır. Mal paylaşımı, evlilik süresince birlikte edinilen malların ve borçların nasıl bölüşüleceğini belirler. Bu süreçte, eşlerin mülkiyet hakları ve mal varlığı üzerindeki hakları göz önüne alınır. Mahkeme, adil bir mal paylaşımı yapılmasını sağlar.

Çocuklarla İlgili Haklar:

Boşanma sonrasında, çocuklarla ilgili haklarınız da önemlidir. Velayet davaları, çocukların velayetinin nasıl belirleneceğini ve ebeveynlerin çocuklarla olan ilişkilerini düzenler. Mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını gözetir ve velayetin nasıl paylaşılacağına karar verir. Ayrıca, boşanma sonrasında çocuklarınızla olan görüşme ve iletişim hakkına da sahip olursunuz.

Boşanma sonrası haklarınızı bilmek ve bu hakları korumak için bir boşanma avukatıyla çalışmanız önemlidir. Bir avukat, size hukuki danışmanlık sağlayacak ve haklarınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın, boşanma sonrası haklarınızı bilmek, size adil bir şekilde davranılmasını sağlar ve geleceğiniz için önemlidir.

pendik en iyi avukat alper otluoğlu

PENDİK AVUKATLIK BÜROSU

Pendik en iyi avukat, siz değerli müvekkillerimizi en doğru hukuki yönlendirmelere tabi tutacağımız Otluoğlu Hukuk Bürosu’nda hizmet vermektedir. Kişilerin zorlu hukuki süreçlerle baş edebilmeleri bakımından yoğun emek ve çaba sarf eden Pendik en iyi avukat, engin bilgi birikimiyle ve dava tecrübeleriyle sizlere danışmanlık vermek için sabırsızlıkla beklemektedir. Başta ceza ve aile hukuku olmak üzere, birçok alt sınıfta da hizmet vermekte olan ofisimiz sizlerle çalışmaktan onu duyacaktır. Marka ve patent, ticaret davaları, bilişim hukuku ve benzeri süreçlerde arayış içinde olduğunuz Pendik avukatlık bürosu ile dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

Pendik Avukatlık Bürosu Hangi Davalara Bakar 

Pendik en iyi avukat arayışınız herhangi bir alana özgü olabilir. Biz alanında yetkin avukat kadromuzla size en iyi hizmeti, ihtiyacınız olan konuda vermeye hazırız. Özellikle boşanma dava süreçleri, çiftler için fazlaca yıpratıcı olabilmektedir. Bu yıpratıcı dava boyunca ustalaşmış yardımcı almanız, zorlukların üstesinden gelmenizi oldukça kolaylaştıracaktır. Adından da anlaşılacağı benzer biçimde aile hukuku, aileye ilişik oluşabilecek bütün sorunların (Evlilik, nişanlanma, boşanma ve çocuk velayetleri vb.) çözümü için devreye giren hukuk mekanizmasıdır.

Bunların yanı sıra hukuk büromuz sizlere, kişilerin özgürlüklerinin mevzu bahis olduğu ceza hukuku alanında da hizmet vermektedir. Öte yandan ticari davalarınız ile marka hukukuna ilişkin davalarınızda da ekibimizden uzman bir avukatla çalışmanız olasıdır.

En İyi Boşanma Avukatı- Pendik En İyi Avukat 

En iyi boşanma avukatı arama motorlarında sıklıkla aranan bir kavramdır. Pendik en iyi avukat ile kastedilen işinde uzman bir boşanma avukatı, ceza ya da ticaret avukatı olabilmektedir. Boşanma avukatı, boşanma süreçlerini titizlikle takip eder ve müvekkillerini dava akışı mevzusunda bilgilendirir. İlk etapta boşanma davası açılıp açılamayacağını netleştirebilmek için gerekli durumların varlığını irdeler. Boşanma nedenlerinin titizlikle ve doğru bir şekilde tespit edilmesi boşanma davası için çok önemlidir. Zira mahkemeler, davayı boşanma sebeplerine nazaran incelerler. Tüm bu süreçlerin yürütülmesi aşamasında alanında uzman bir avukat ile çalışmak son aşama önemlidir.

Bir boşanma davasını ele alacak olursak, bu dava için öncelikle boşanma nedeni tespit edilmelidir. Bu aşamadan sonrasında duruma nazaran dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Bir sonraki hiyerarşi ise tarafların birbirinden talepleri olup olmadığı, var ise ne tür talepler olduğu netleştirilmesi aşamasıdır. Bu taleplerin maddi içerikli yahut yalnızca velayet gibi talepler olması mümkündür. Belirtilen bu tarz talepler doğrultusunda dava dilekçesi yazılır ve dava dosyası hazırlanır. Diğer ayrıntıların da tamamlanmasıyla beraber dava harç ve giderleri vezneye yatırılarak dosya teslim edilir ve böylelikle dava açılmış olur.

Pendik en iyi avukat size davanız hangi konuya ve hukuka ilişkinse yukarıdaki anlatıma benzer nitelikte bir süreç sağlayacaktır. Dava hakkındaki ayrıntıları sizden öğrenecek, akabinde gerekliyse karşı tarafla görüşecek ve taleplerini size iletecektir. Bunlardan sonra ise anlaşma sağlayamadığı takdirde dava dilekçenizi hazırlayarak davanızı açacaktır.

Dava süreçleri fazlasıyla sıkıntılı ve yıpratıcı süreçlerdir. Bu sıkıntılı durumda hukuki yükünüzü hafifletebilecek uzman desteği almanız da bu bakımdan sizi hem maddi hem de manevi olarak koruma altına alacaktır.

Otluoğlu Hukuk Bürosu, çeşitli hukuk alanlarında uzmanlaşmış ve tecrübeli ekibi ile çağdaş hukukun alt dalı olan aile hukuku ile yeni nesil gelişmelere uygun olarak bilişim, marka, ticaret uyuşmazlıklarından doğan çeşitli davaların yasal süreçlerinin başlatılması, sürdürülmesi ve sonuçlandırılması hususunda ustalaşmış hizmet desteği vermektedir. Pendik en iyi avukat arayışınıza son vermeden önce bizimle iletişime geçmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

pendik bosanma avukati

Pendik Boşanma Avukatı

Pendik Boşanma Avukatı 

Pendik boşanma avukatı, boşanma davası açmak isteyen kişiler alanında en iyi avukatlar ile çalışmak isteyenlerin tercihidir. Çağlayan Adliyesi, Bakırköy Adliyesi dahil olmak suretiyle Avrupa Yakasındaki davalara ve Anadolu yakasındaki davalarda da hizmet veriyoruz. Bu alanda sorularınız için bizlere Whatsapp’tan yazabilir yahut ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması 

Kısaca şiddetli geçimsizlik olarak açıklayabileceğimiz genel boşanma sebebidir. Bu sebebin içerisine pek fazla vaziyeti sığdırmak mümkündür. Her somut vakaya bakılırsa değişim göstereceğinden, tarafların şiddetli geçimsizlik iddiaları mahkemece değerlendirilecek ve buna bakılırsa boşanmaya karar verilecektir. Fakat bu vaziyet tek başına boşanma için ehil değildir. Evlilik birliğinin temelden sarsılması ile ortak yaşamın artık sürdürülemeyeceği de ispatlanmalıdır. Pendik boşanma avukatı boşanma davanızda sizi doğru yönlendirmekle yükümlü olan avukattır.

Boşanma Davasında Deliller Nelerdir 

Deliller fazlaca önemlidir. Şayet boşanma davası ile iddiasını ileri devam eden eş, bu iddiasını deliller ile kanıtlayamazsa boşanma davası reddedilecektir. Deliller açısından fazlaca mühim olan bir başka nokta ise delillerin hukuka uygunluğudur. Hukuka aykırı elde edilen deliller hiç bir biçimde davanın mevzusu olamazken hukuka müsait biçimde elde edilmiş her türlü kanıt mahkeme tarafınca dikkate alınacaktır. Mahkemede iddia edilen vakıaların ispatında hususi yaşamın gizliliği ihlal edilmemeli, kişisinin onurunu ve haysiyetini zedeleyici deliller sunulmamalıdır. Tanık, sms, Whatsapp mesajları, telefon kaydı, sosyal medya hesaplarından meydana getirilen paylaşımlar, fotoğraflar, kamera görüntüleri, banka kayıtları vs., hukuka aykırı olmadığı takdirde, kanıt olarak kullanılabilecektir. Pendik boşanma avukatı bu delillerden hangilerinin kullanıldığı ve hangilerinin kullanılmadığı konusunda sizi yönlendirecektir.

Bir Taraf Boşanmak İstemezse Ne Olur 

Eşlerden biri boşanmak istemezse boşanmanın gerçekleşmeyeceği hususu doğruluğu karıştırılan konular arasındadır. Boşanmak isteyen eş iddialarını ispatlamakla yükümlüdür. Bazı durumlarda boşanma nedeninin ispatı yanında, bu sebep ile ortak yaşamın çekilmez hale geldiği de ispatlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonrasında eşlerden biri boşanmak istemediği takdirde anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına döner.

Boşanmada Nafaka Nedir 

Koşullar müsait ise, nafaka da tazminat da boşanma dava sürecinde talep edilebilir nitelikteki alacaklardır. Kusursuz ya da daha azca kusurlu tarafın tazminat istemesi mümkündür. Taraflardan birinin manevi tazminat talebinde bulunabilmesi için, boşanmaya sebep olan vakalar yüzünden kişilik hakkı zarara uğramış olması gerekir. Boşanma ile gündeme gelebilecek çeşitli nafakalar mevcuttur. Tedbir nafakası, eş ya da ergin olmayan evlatların geçinmesini sağlamak için hükmedilebilecek olan nafaka türüdür ve boşanma davasının basında hükmedilir. İştirak nafakası; velayeti kendisine verilmemiş eş aleyhine, ergin olmayan çocuk lehine herhangi bir istek olmaksızın da hükmedilebilen bir nafaka türüdür. Yoksulluk nafakası ise boşanma halinde bir eş yoksulluğa düşecek olması halinde öteki eşten alınabilecek olan nafaka türüdür. Bu nafakaların talebinde sorun yaşamamak ve bu hakkınızdan mahrum kalmamak adına Pendik boşanma avukatı sizi yönlendirecektir.

Boşanmada En İyi Avukat Nedir 

Hukuk sistemimizde dava veya işlerin avukat ile takip zorunluluğu bulunmamaktadır. Dileyen kişiler davalarını kendi kendilerine takip edebilirler. Ancak, dava döneminin sadece dilekçe hazırlamakla bitmediğini hatırlatmakta yarar var. Dava devam ederken pek fazlaca usul işlemi yapılmaktadır ve bu işleri bir avukat olmadan takip etmek fazlaca zordur. Hak kayıplarına mahal vermemek, mağduriyetler yaşamamak adına bir avukat aracılığı ile davanın takip edilmesi icap ettiğini düşünmekteyiz. Pendik boşanma avukatı boşanmada en iyi avukat arayışınız için mükemmel bir çözüm olacaktır. Boşanma sürecinizi bizle görüşmeden önce başlatmamanızı öneririz.

 

Oretra