Kadıköy İcra Avukatı

Kadıköy İcra Avukatı, İcra ve İflas Hukuku kapsamında borçlu ve alacaklıya hukuki hizmet sağlayan kişidir.

Avukatlar, ekonomik ve kültürel değişim ve gelişimin bir yansıması olarak insanların hukuki anlamda yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurmaktadır. İcra ve İflas Hukuku’nda ticaret ve ekonominin gelişmesiyle avukat ihtiyacı oldukça artmıştır. Bu anlamda alacaklı ve borçluların İcra ve İflas Hukuku’na ilişkin hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi hakkında avukatlarla çalışılması büyük kolaylık sağlamaktadır. Alacaklı kişiler tarafından hukuki ilişkiye konu borç borçludan tahsil edilemediği hallerde, icra avukatı alacaklı ve borçlu kişilerin yaşadıkları hukuki problemleri İcra ve İflas Müdürlükleri yoluyla çözecektir. Bu sürecin başlatılmasını takiben ilgili İcra ve İflas Müdürlüğü tarafından borçlu kişinin malvarlığı kalemleri belirlenecek ve borçlu kişiden borcun tahsili için icra süreçleri yürütülecektir. Avukatlar icra ve iflasa ilişkin hukuki süreçleri yürütürken alacaklı ve borçlu nam ve hesabına hareket etmektedir. Bu nedenle icra ve iflasa ilişkin hukuki süreçlerde oluşabilecek komplikasyonlar karşısında dikkatle hareket edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple alanında bilgi sahibi, ortaya çıkabilecek sorunları soğukkanlılıkla çözme becerisine sahip avukatlardan danışmanlık almak büyük önem arz etmektedir. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak alanında uzman ve deneyimli avukat kadromuz ile siz danışanlarımıza alacak tahsili, ihtiyati haciz ve alacak takibi gibi İcra ve İflas Hukuku’nu ilgilendiren konular hakkında hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Kadıköy İcra Avukatı ihtiyacınız İcra ve İflas Hukuku kapsamında tarafımızca kolaylıkla karşılanmaktadır.

Kadıköy İcra Avukatının Görevleri

Yukarıda kısaca açıklandığı üzere İcra ve İflas Hukuku’ndan doğacak hukuki süreçlerin yürütülmesi kapsamında alacaklı ile borçlu arasındaki hukuki ilişkinin niteliği, borcun miktarı ve nevi gibi konular yüksek önem arz etmektedir. Bu alanda titizlikle çalışmalı ve İcra ve İflas Hukuku’na ilişkin tüm hukuki süreçlerin düzenli olarak takibi yapılmalıdır. Bu niteliklere sahip bir Kadıköy İcra Avukatının diğer görev ve özellikleri arasında;

  • İcra ve İflas Hukuku alanında danışmanlık ve öğrenim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Borçlu kişiyle anlaşmaya varılması ve borcun tahsil edilmesi,
  • Borçlu ile uzlaşılamadığı takdirde icra takibinin başlatılması ve icra takibine ilişkin tüm hukuki süreçlerin yürütülmesi,
  • İcra ve İflas Hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda dava süreci sonuçlanana değin gerçek ve tüzel kişilerin haklarının savunulması,
  • Karşılıksız çek davasının açılması ve buna ilişkin dava süreçlerinin takibinin yapılması,

Yer almaktadır.

Yukarıda Kadıköy İcra Avukatı hakkında tarafınıza bilgi sağlanmıştır. İcra ve İflas Hukuku alanında Kadıköy bölgesinde danışmanlık ve avukatlık hizmetine ihtiyacınız olması halinde deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile ihtiyaçlarınıza en doğru, şeffaf ve güvenilir hukuki hizmeti Otluoğlu Hukuk olarak sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.