İstanbul Ceza Avukatı

İstanbul Ceza Avukatı

İstanbul ceza avukatı ceza hukuku alanında uzmanlaşmış olan avukatların genel ismidir. Ceza hukuku, bireylerin maruz kaldıkları haksızlıklar sebebiyle oluşturdukları talepleri ceza kavramları açısından inceleyen bir hukuk dalıdır. Aynı halde kişilerin icra ettikleri hatalı eylemler sebebiyle de karşılaşacakları cezalar bu hukuk dalı kapsamında incelenmektedir. Hukuki süreç süresince müvekkillerin haklarını gözetmek için hizmet veren kişilere ise İstanbul ceza avukatı denmektedir.

Ceza avukatları, yargılamalar sırasında vekil veya müdafi olarak görev almaktadırlar. Bu unvan yasal bir unvan değildir. Ceza davalarına bakan avukatlara halk nezdinde verilmiş bir isimdir. Yani ceza avukatlığı diye resmi bir avukatlık branşı bulunmamaktadır. Bu alanda danışmanlık hizmeti vermekte olan avukatlar, topluluğun en duyarlı konularının bulunmuş olduğu hukuki süreçlerde yer alır. Bireylerin özgürlüğü ve mağdur edilmesi bu kapsamdadır. Ayrıca bu davalarda mahkeme tarafınca çıkacak sonuçların fazlaca ciddi boyutları olabilir. Bu sebeple hizmet alınacak ceza avukatının hukuksal anlamda fazlaca donanımlı ve tecrübe sahibi olması önemlidir. İstanbul ceza avukatı da bu anlamda hürriyeti bağlayıcı cezalar içeren suçlar konusunda tecrübelidir.

Ceza Avukatı

Hukuk büromuz bünyesinde, Ceza hukuku alanında üst seviye uzmanlığa haiz avukatlar bulunmaktadır. Bizi tercih etmeniz durumunda bünyemizdeki avukatlar davalarınızın hukuki süreçlerini en iyi halde yönetecek, durumun lehinize neticelenmesi adına bütün hukuksal yollara başvurmaktan çekinmeyecektir. Ayrıca bunu şeffaf, güvenilirlik ve içtenlik çerçevesinde gerçekleştiren hukuk büromuz ve ekibimizle size hizmet vermekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgiye ulaşmak için Otluoğlu & Yılmaz Hukuk Bürosu yazışma araçlarını kullanabilirsiniz.

Ceza Avukatının Savunma İşlevi

Bir bireye kabahat isnadı yapılırsa, müdafaa faaliyeti o noktada başlar. Ceza avukatı diye adlandırılan avukatların rolü ise bu kişileri yöneltilen suça karşı koruma işlemidir. Bu sayede ferdin müdafaa hakkı da güvence altına alınmış olunur. Ayrıca faaliyetlerin maddi gerçekliğinin ortaya konulmasını sağlar. Savunma yapılırken kabahat vasfı, avukatlar için fazlaca önemlidir. Suç vasfının belirlenmesine bakılarak savunmanın genel hatları ortaya çıkar. Suç vasıflarına göre avukatları aşağıda detaylandırdık.

Adam Öldürme Suçunda Ceza Avukatı

Adam öldürme suçu savunması, suçun niteliği bakımından ağır ceza avukatları tarafınca yapılması gerekir. Öncelikle suçun basit hali mi yoksa nitelikli hali mi olduğuna karar verilir. Ardından bu doğrultuda müdafaa hazırlanır. Suçun niteliğini kanıtlayabilmek birçok vakit zordur. Ceza avukatı, niteliğin ispatına gerektiğinde katkı sağlayabilir. Otluoğlu & Yılmaz Hukuk Bürosu olarak kasten adam öldürme davalarında tecrübe sahibi bir ekibe sahibiz. Davanın niteliğine bakılmak suretiyle büromuzda bulunan avukatlar ekip halinde emek vererek haklarınızı en iyi halde savunmaktadır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda Ceza Avukatı

Nitelikli dolandırıcılık değişik yöntemlerle işlenebilen bir tür malvarlığı suçudur. Çoğu vakit yalnızca ceza hukuku bilgisi ehil olmaz. Ceza hukuku alanında hizmet veren avukatın fiil gerçekleşirken meydana gelen teknik detayları de araştırması elzemdir. Bu da sadece avukatın, uzman bir kişiden mütalaa almasıyla başarılır. Örnek vermek gerekirse bilişim yöntemiyle bir nitelikli dolandırıcılık gerçekleştirildiyse, delillerin net bir halde incelenebilmesi için bir bilişim uzmanının desteğine gereksinim duyulur. Yukarıda belirttiğimiz suç çeşitlerini daha çok genişletmek mümkündür. Otluoğlu & Yılmaz Hukuk Bürosu olarak avukatlık hizmeti sağladığımız suç vasıflarından bazıları şunlardır:

Hırsızlık suçunda ceza avukatı,

Rüşvet suçunda ceza avukatı,

İhaleye fesat karıştırma suçunda ceza avukatı,

Bilişim suçlarında ceza avukatı,

Sahtecilik suçlarında ceza avukatı,

Adam yaralamada ceza avukatı.

İstanbul ceza avukatı sizi özgürlüğünüze kavuşturacak avukat olabilir, bu sebeple doğru tercihte bulunmanız diğer tüm hukuk süreçlerinden daha büyük önem taşımaktadır.

Çekmeköy Ceza Avukatı

Çekmeköy ceza avukatı ceza yargılamanız sırasında sizi en iyi şekilde yönlendirecektir. Yazımızda Çekmeköy ceza avukatı ile ilgili olarak sizi genel bir bilgilendirmeye tabi tutacağız. Adli yargıda ilk aşama mahkemeleri hukuk ve ceza mahkemeleri olup adli hüküm ikinci aşama mahkemeleri bölge adliye (istinaf) mahkemeleridir. Ceza mahkemeleri ise, asliye ceza mahkemeleri, ağır ceza mahkemeleri ile hususi kanunlarla kurulan öteki ceza mahkemeleridir.

Kanunların ek olarak sorumlu kılmış olduğu haller saklı kalmak kaydı ile, sulh ceza hakimliği ve ağır ceza mahkemelerinin rolü haricinde kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemeleri tarafınca bakılır. Yine yasaların ek olarak sorumlu kıldığı haller saklı kalmak kaydı ile, Türk Ceza Kanununda yer alan;

  • Yağma (md. 148),
  • İrtikap (md. 250/1 ve 2),
  • Resmi belgede sahtecilik (md. 204/2),
  • Nitelikli dolandırıcılık (md. 158),
  • Hileli iflas (md. 161) suçları,
  • Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (md. 318, 319, 324, 325 ve 332. maddeler hariç),
  • 12/04/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar sebebi ile oluşturulan davalar,
  • Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ile on yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar,

ile alakalı dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın yargılayacağı kişilere ilişik hükümler, askeri mahkemelerin görevlerine ilişik hükümlerle küçüklere has takibat hükümleri saklıdır.

Ceza Avukatı Kimdir

Ceza avukatları, özetlemek gerekirse tercihen ceza hukuku alanında görev alan avukatlar olarak açıklanabilir. Ceza muhakemesinde “müdafi”, “şüpheli” yahut “sanığın” ceza muhakemesinde savunmasını icra eden avukatı olarak tanımlanmıştır. Bu vesile ile “vekil” ise davaya katılan, suçtan zarar gören ya da malen sorumlu tutulacak kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatıdır.

İstanbul en iyi ceza avukatı yahut meşhur ceza avukatı şeklinde kavramlar ise kişiyi yanlış yönlendirebilir. Bunun sebebi, şahıs için en iyi avukatın, bireyin kendi seçtiği, inandığı, güvenilmiş olduğu avukat olmasıdır. Çekmeköy ceza avukatı sizin seçeceğiniz ve sizi doğru temsil edeceğine inandığınız kişidir.

Soruşturma ve Kovuşturma İle Alakalı Kavramlar

Soruşturma evresi, kanuna bakılırsa yetkili mercilerce kabahat şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi temsil eder. Kovuşturma evresi ise iddianamenin kabulü ile süregelen ve hükmün kesinleşmesine kadar geçen evredir. İfade alma ise kabahat şüphesi altında bulunan bireyin (şüphelinin) kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısınca suça konu kabahat ile alakalı olarak dinlenmesi anlamına gelir.

Sorgu, ceza muhakemesinde şüpheli yahut sanığın hakim ya da mahkeme tarafınca tahkikat ya da takibat mevzusu kabahat ile alakalı olarak dinlenmesi olarak tanımlanmıştır. Toplu kabahat,  aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç ya da daha çok şahıs tarafınca işlenen suçu anlatmaktadır. Çekmeköy ceza avukatı bu kavramlara ve usullere fazlasıyla hakim olan ceza hukukuçusur.

Çekmeköy Ceza Avukatı Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Hukuk büromuz bütün İstanbul genelinde ve ceza avukatı istanbul mevzusunda hukuki yardımcı ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Çekmeköy ceza avukatı olarak size soruşturma ya da kovuşturma aşamasında olan davanızla ilgili ayırt etmeksizin en iyi hizmeti verecektir.

Çekmeköy Ceza Avukatı İçin İletişim Bilgileri

Otluoğlu Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ulaşmak ve hukuki yardım talebinde bulunmak için ofisimize ilişik (0216) 706 79 56 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Çekmeköy ceza avukatı arayışınıza son vermek ve sizleri en iyi şekilde temsil etmek bize mutluluk verecektir.

Şile Ceza Avukatı

Ceza Avukatı

Şile Ceza Avukatı 

Şile ceza avukatı asliye ve ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarınızda yardım alabileceğiniz avukatlardan oluşur. Toplumsal yaşamda hepimiz her an bir kabahat mağduru olabilir ve bundan dolayı ceza hukuku mevzuatı kapsamına giren davalarda yer bulabiliriz. Bu davalarda uzmanlaşan avukatlara ise ceza avukatı veya Şile ceza avukatı denmektedir. Ceza hukukuna ilişik mağduriyetin yahut isnatların muhatabı olmanın ise öteki hukuk dallarına oranla tesiri oldukça ağır olabilmektedir. Ceza mahkemelerinin kararları, şahıs hak ve özgürlüklerine en derin müdahalelerin olduğu kararlardır. Bu nedenlerle mesuliyet sahibi olup empati yapabilecek bir ceza avukatı ihtiyacı büyük ehemmiyet taşımaktadır.

Ceza hukuku kapsamında bir eylemin kabahat teşkil edip etmediği, hangi eylemin kabahat sayıldığı, birbirinden ayrılan yönleri, maddi ve manevi unsurları, kapsamı ve sınırları, hangi suçun oluştuğu, ceza tayini şekli ve usulü, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler, uygulanması ihtiyaç duyulan temel ilkeler bir bir üzerinde durularak normlarla düzenlenmiştir.

Ceza Hukukuna bakılırsa bir ferdin gerçekleştirdiği eylemin kabahat teşkil ettiğini bilmediğini iddia etme hakkı yoktur. Kişiler (bu şahıs mağdur dahi olsa) ceza kanununu ve öteki kanunları bilmediği iddiasına sığınamaz. Bu prensip gereğince mağdur ve şüpheli/sanıkların kendilerinin vekil ile temsil edilmesinin önü açılmış ve CMK ile vekil belirleme sistemi getirilmiştir. Bu yolla kişilerin haklarının garantiye alınması sağlanmaya çalışılmıştır. Lakin, öteki ülkelere göre Türkiye’de birçok ceza avukatı barodan gelen dosyalara pek itina göstermemekte, dosyalara ancak yapılması ihtiyaç duyulan asgari düzeyde işlemleri yapmaktadır. Bu vaziyet alakalı savcılıklar ve mahkemelerce de tenkit ve şikayet mevzusu yapılmaktadır. Uygulamada ceza avukatının duruşmayı kaçırmasını geçin, her türlü mahkeme ilamlarına karşı üst mahkemeye başvuru sürelerini kaçırdığına dahi rastlanmaktadır. Bu durumda normal olarak ki Şile ceza avukatı büyük sorumluluklara sahiptir ama ferdin telafisi mümkün olmayan zararlara uğratılmış olduğu hakikatı ise yadsınamayacak kadar elzem bir konudur. Bu nedenle dosyada ceza avukatının vazife alması muhakkak ki haklarının güvence altına alınacağı anlamına gelmemektedir. Kişi davasını her ihtimalde takip etmeli, bu yolla hem kendine aynı zamanda hüküm merciine destek olmalıdır. Dosyanızı uzman Şile ceza avukatı ile takip etmeniz bu sürecin rahat bir biçimde yürütülmesini ve haklarınızın korunmasını sağlayacaktır.

Ceza Avukatının Görevleri Nelerdir? 

Ceza avukatı, ceza mahkemelerinde görülen davalarda kişilerin özgürlüklerini, haklarını en iyi biçimde savunur. Ceza avukatı tahkikat ve takibat aşamalarında da gerçeğin ortaya çıkmasına en çok katkıda bulunan kişilerden birisi konumunda yer alıyor. Ceza davaları neticesinde kişiler özgürlüklerini yitirme riski ile yüz yüze kalmış olduğu için bu vaziyet oldukça daha mühim bir hale geliyor. Bununla beraber ceza avukatının müvekkilini mahkemenin her aşamasında en iyi biçimde temsil edip haklarını savunması gerekiyor.

Ayrıca ceza avukatı, suçlanan ferdin ifadesini verdiği andan itibaren muhtemel bir temyiz, istinaf başvurularına kadar ferdin yanında olur. Bu nedenle ceza avukatının vazife tanımı fazlasıyla geniş bir yelpazede değerlendirilir.

Ceza Mahkemesi Nedir? 

Ağır ceza mahkemesi, Türk ceza yargılamasında öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakmakla sorumlu mahkemedir. Ağır Ceza Mahkemesinin rolü 5235 sayılı kanunun 12. Maddesinde düzenlenmiştir. İsnat edilen suçun ağır ceza mahkemelerinin vazife alanına girip girmediği hususu da tekrar 5235 sayılı kanunun 12. Maddesi çerçevesinde belirlenmektedir. Ağır Ceza Mahkemesinin rolü alanına girmiş olduğu açıkça belirtilmeyen suçlar ile alakalı ise Asliye Ceza Mahkemeleri görevlidir. Sanığın 18 yaşından daha küçük olduğu durumda o suçu yargılama görevi ise kanunlar uyarınca Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinindir. Şile ceza avukatı sizi ağır ceza, çocuk ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinde savunacak yetkinliğe sahip olan avukattır.

İSTANBUL CEZA AVUKATI

İstanbul Ceza Avukatı 

İstanbul ceza avukatı ceza hukuku alanında uzmanlaşmış olan avukatların genel ismidir. Ceza hukuku, bireylerin maruz kaldıkları haksızlıklar sebebiyle oluşturdukları talepleri ceza kavramları açısından inceleyen bir hukuk dalıdır. Aynı halde kişilerin icra ettikleri hatalı eylemler sebebiyle de karşılaşacakları cezalar bu hukuk dalı kapsamında incelenmektedir. Hukuki süreç süresince müvekkillerin haklarını gözetmek için hizmet veren kişilere ise İstanbul ceza avukatı denmektedir.

Ceza avukatları, yargılamalar sırasında vekil veya müdafi olarak görev almaktadırlar. Bu unvan yasal bir unvan değildir. Ceza davalarına bakan avukatlara halk nezdinde verilmiş bir isimdir. Yani ceza avukatlığı diye resmi bir avukatlık branşı bulunmamaktadır. Bu alanda danışmanlık hizmeti vermekte olan avukatlar, topluluğun en duyarlı konularının bulunmuş olduğu hukuki süreçlerde yer alır. Bireylerin özgürlüğü ve mağdur edilmesi bu kapsamdadır. Ayrıca bu davalarda mahkeme tarafınca çıkacak sonuçların fazlaca ciddi boyutları olabilir. Bu sebeple hizmet alınacak ceza avukatının hukuksal anlamda fazlaca donanımlı ve tecrübe sahibi olması önemlidir. İstanbul ceza avukatı da bu anlamda hürriyeti bağlayıcı cezalar içeren suçlar konusunda tecrübelidir.

Ceza Avukatı 

Hukuk büromuz bünyesinde, Ceza hukuku alanında üst seviye uzmanlığa haiz avukatlar bulunmaktadır. Bizi tercih etmeniz durumunda bünyemizdeki avukatlar davalarınızın hukuki süreçlerini en iyi halde yönetecek, durumun lehinize neticelenmesi adına bütün hukuksal yollara başvurmaktan çekinmeyecektir. Ayrıca bunu şeffaf, güvenilirlik ve içtenlik çerçevesinde gerçekleştiren hukuk büromuz ve ekibimizle size hizmet vermekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgiye ulaşmak için Otluoğlu Hukuk Bürosu yazışma araçlarını kullanabilirsiniz.

Ceza Avukatının Savunma İşlevi 

Bir bireye kabahat isnadı yapılırsa, müdafaa faaliyeti o noktada başlar. Ceza avukatı diye adlandırılan avukatların rolü ise bu kişileri yöneltilen suça karşı koruma işlemidir. Bu sayede ferdin müdafaa hakkı da güvence altına alınmış olunur. Ayrıca faaliyetlerin maddi gerçekliğinin ortaya konulmasını sağlar. Savunma yapılırken kabahat vasfı, avukatlar için fazlaca önemlidir. Suç vasfının belirlenmesine bakılarak savunmanın genel hatları ortaya çıkar. Suç vasıflarına göre avukatları aşağıda detaylandırdık.

Adam Öldürme Suçunda Ceza Avukatı 

Adam öldürme suçu savunması, suçun niteliği bakımından ağır ceza avukatları tarafınca yapılması gerekir. Öncelikle suçun basit hali mi yoksa nitelikli hali mi olduğuna karar verilir. Ardından bu doğrultuda müdafaa hazırlanır. Suçun niteliğini kanıtlayabilmek birçok vakit zordur. Ceza avukatı, niteliğin ispatına gerektiğinde katkı sağlayabilir. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak kasten adam öldürme davalarında tecrübe sahibi bir ekibe sahibiz. Davanın niteliğine bakılmak suretiyle büromuzda bulunan avukatlar ekip halinde emek vererek haklarınızı en iyi halde savunmaktadır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda Ceza Avukatı 

Nitelikli dolandırıcılık değişik yöntemlerle işlenebilen bir tür malvarlığı suçudur. Çoğu vakit yalnızca ceza hukuku bilgisi ehil olmaz. Ceza hukuku alanında hizmet veren avukatın fiil gerçekleşirken meydana gelen teknik detayları de araştırması elzemdir. Bu da sadece avukatın, uzman bir kişiden mütalaa almasıyla başarılır. Örnek vermek gerekirse bilişim yöntemiyle bir nitelikli dolandırıcılık gerçekleştirildiyse, delillerin net bir halde incelenebilmesi için bir bilişim uzmanının desteğine gereksinim duyulur. Yukarıda belirttiğimiz suç çeşitlerini daha çok genişletmek mümkündür. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak avukatlık hizmeti sağladığımız suç vasıflarından bazıları şunlardır:

Hırsızlık suçunda ceza avukatı,

Rüşvet suçunda ceza avukatı,

İhaleye fesat karıştırma suçunda ceza avukatı,

Bilişim suçlarında ceza avukatı,

Sahtecilik suçlarında ceza avukatı,

Adam yaralamada ceza avukatı.

İstanbul ceza avukatı sizi özgürlüğünüze kavuşturacak avukat olabilir, bu sebeple doğru tercihte bulunmanız diğer tüm hukuk süreçlerinden daha büyük önem taşımaktadır.

Oretra