Kartal İşçi Avukatı

Kartal işçi avukatı iş hukuku alanında yaşadığınız olumsuzluklarda size destek verecek hukuki danışmanınızdır. İş, işçi ve işveren haklarını korumak için tercih edilen iş hukuku uyuşmazlıkların düzenlenmesi ve hakların korunması için etkinlik yayınlayan bir hukuk dalıdır. İşçi sınıfı olarak vasıflandırılan çalışanın da işverenin de her türlü uyuşmazlık ve kontrat mevzusundaki yasal süreçleri bu hukuk dalı kapsamında nitelendirilir.

Kartal işçi avukatı neler yapar? Sizleri ne şekilde korumaktadır? Bu yazımızda detaylıca malumat vereceğiz. Çalışma ve istihdam hukuku ile alakalı yasal görünüm her vakit değişmektedir. Tahmine dayalı planlama ve ücretli rahatsızlık izni şeklinde mevzularla alakalı yeni yasalar devamlı olarak değişebilmektedir. Her bir belirsizlik için bir avukat tutmak maddiyat olarak sizleri zorlayacaktır. Ancak muayyen durumları müessir bir biçimde ele almak için ne olursa olsun bir iş ya da istihdam avukatına ihtiyacınız olacaktır. Kartal işçi avukatı ya da işveren ihtiyacınız olup olmadığına karar verirken, senelik bazda hizmet aldığınız durumları gözden geçirmeniz yerinde olacaktır. Bir Kartal İşçi Avukatı, işverenlerin ya da çalışanların müzakerelere girmesi ya da anlaşmazlıkları çözmesi için çalışır. İş kanunlarının katı yasal tanımının dışına çıkmaksızın, bir iş avukatı dosyanızı yürütebilmektedir.

İş Hukuku Nedir?

İş Mahkemesi ve iş hukuku işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi inceleyen ve uyuşmazlıkları düzenleyen hukuk dallarından biridir. İş hukuku için lüzumlu olan davaların görülmesi sürecinde iş mahkemeleri vazife yapmaktadır. Bireysel ve toplu iş hukuku olarak iki ana kategoride değerlendirilebilen iş hukukunda süreçler toplu müracaat veya bireysel başvuruyla işlemektedir. Kartal işçi avukatı bu bilgilerin tamamını size ayrıntılı olarak verecektir.

4857 Sayılı İş Kanunu Neleri Kapsar?

Kartal işçi avukatı, işçi ve işveren arasındaki süreçlerin takip edilmesini sağlarken, 4857 Sayılı İş Kanunu ve benzer maddeleri değerlendirerek yasal yaptırımları sizin anlayabileceğiniz sadelikte aktarır. Kanunun alakalı maddeleri değerlendirilerek işçi ve işveren sorunlarının yasal yoldan çözülmesini gaye edinen iş kanunu kapsamında fazla mesai, işten çıkarılma, toplu kontrat, iş akdi ve tazminat şeklinde mevzular kanuni olarak garanti ve hüküm altına alınır. Bir avukat bütün davalara bakar, sadece birtakım mevzularda daha çok deneyimli sahibi olduğu şeklinde ihtisas alanını da hususi hukuk alanlarında yapmış olabilir. Bu yüzden deneyimli avukatlar her vakit tercih edilir.

İş Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

İş avukatı bilhassa haksız yere işten çıkarılan ve ücretini alamayan işçilerin haklarını korumak için çaba sarf etmek için hususi bir ihtisas gerektiren bir alandır. İş Kanunu kapsamında düzenlenen iş sözleşmeleri ve işçinin mağduriyetleri şeklinde birçok mevzu ile alakalı malumat sahibi olmayan birinin hakkını savunması da basit değildir. İşçi avukatı bu hakları savunarak, doğru adımları atmanızı sağlamaktadır.

İş Mahkemeleri de bu sürecin yasal olarak işlediği makamlardır. İş Kanunu dahilindeki konuların incelenmiş olduğu ve yasal sonuca bağlandığı iş mahkemeleri, işçi ve iş veren haklarını gözeten ve mağduriyetleri gideren en yetkili kurumdur. Yargılama mevzusunda çözümler bulmak ve hak kaybı yaşamamak için ne olursa olsun bir iş hukuku avukatından yardımcı almanız gerekmektedir.

İş Hukuku Avukatı ve Önemi

İş hukuku, hukuk türleri içinde vatandaşlar için en mühim alanlardan birisi sayılır. Çünkü insanların günlük yaşamlarını idame edebilmeleri işlerine bağlıdır. Ek olarak kıdem tazminatı şeklinde önemi fazlaca yüksek davalar da iş hukuku kapsamına girer.  Bu nedenle iş hukuku kapsamında yaşanabilecek bir itilaf niteliğinde Kartal işçi avukatı tarafınca bir yardım, yaşamsal ehemmiyet taşır. Kartal işçi avukatı, işçilerin durumlarını gözeterek uzman iş avukatı ekibi ile hizmet vermekte olup İstanbul iş avukatı için web sitemizden bizimle iletişime geçebilirsiniz.