ceza avukatı

Ümraniye Ceza Avukatı

Ümraniye ceza avukatı arayışınızı en süratli ve faal çözümleri elde edebileceğiniz şekilde  sonlandırıyoruz. Ceza davası ile alakalı lüzumlu prosedürlere hakim, deneyimli ceza avukatı kadromuzla yanınızdayız. Savunmanın hazırlanmasından davanın açılmasına, duruşma takibinden lehte netice alma çabalarına kadar bütün süreçlerde müvekkillerimizin hizmetindeyiz.

Yapacağınız Ümraniye ceza avukatı aramalarında pek oldukça değişik adresle karşılaşmanız mümkün. Ümraniye Otluoğlu Hukuk Bürosu ile tanışmadan davanın kazanılmasına kadar geçen müddette verdiği kapsamlı yardımıyla benzerlerinden ayrılmaktadır. İstanbul’da ve Ümraniye etrafında en iyi ceza avukatları ile alakalı malumat alabilmek için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Ceza Hukuku Temel Kavramları Nelerdir

İyi bir ceza avukatının hangi özelliklere haiz olması icap ettiğini merak ediyor olabilirsiniz. Yahut Ümraniye ceza avukatı ile alakalı inceleme yaparken karşınıza çıkan temel ceza hukuku kavramlarına dair de sorularınız olabilir. Tüm bunlar için deneyimli ceza avukatlarımıza danışabilirsiniz. Bu sayede temel kavramlara, alakalı kanun maddeleri ve geçmiş dava sonuçlarına dair detayları direkt uzman ceza avukatlarından alma şansına haiz olacaksınız.

Herhangi bir mağduriyete sebep vermemek adına titizlikle çalışmakta olan uzman avukat kadromuz yardımıyla, dava sürecinde ve hemen sonra karşılaşmanız olası olumsuzlukları ve yaptırımları ceza avukatlarımızın geçmiş tecrübeleri yardımıyla evvelde öngörme şansına haiz olabilirsiniz. Buna ayrıca maruz kaldığınız suçlamalarda, suçun mahiyeti, kanundaki alakalı hükümleri ve geçmiş dava kararlarına dair birincil elden emin malumat alabilirsiniz.

Türk Ceza Kanunu gereğince bireylerin özgürlüklerini kısıtlayan, amme sağlığına ve çevreye zarar veren, toplumsal barışı zedeleyen her unsurla baş etmek suretiyle birtakım prosedürlere uygun olarak davalar görülmektedir. İhtiyaçlarınızı tespit ederek hukuki uyuşmazlıkların ortadan kaldırılması ve ceza hukukunun gereğince davaların usulüne müsait bir biçimde görülmesi için bize ulaşabilir, sorularınızı Ümraniye ceza avukatı kadromuza sorabilirsiniz.

Ceza Avukatı Nasıl Seçilmelidir

Ceza hukuku davaları kapsamı itibariyle ciddi neticeleri olabilen ve hayatınızı etkileyebilecek durumlar yaratabilen davalardır. Bu sebeple hangi ceza avukatı ile çalışacağınız büyük ehemmiyet taşımaktadır. Kadromuzdaki deneyimli ceza avukatları ve biriktirdiğimiz geniş dava tecrübesi ile müvekkillerimize ceza hukuku alanında da hizmeti sunmaktayız.

Ümraniye ceza avukatı ile yapacağınız görüşmeler yardımıyla davanıza dair ilk yorumu alabilir, geçmiş dava tecrübelerine dayanarak bir öngörü edinebilirsiniz. Aynı zamanda bu görüşmeler yardımıyla deneyimli bir ceza avukatı ile çalışmanın önemini, dava sürecine iyi mi yaklaşmanız icap ettiğini ve haklarınızı koruma noktasında almanız ihtiyaç duyulan pozisyonu öğrenebilirsiniz. Online ya da karşı karşıya müzakere talepleriniz için iletişim sayfamız vasıtasıyla bize ulaşabilir, buluşma alabilirsiniz.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar

Daha adaletli bir çevrede yaşayabilmemiz için birtakım hukuk kurallarına göre hareket edilmelidir. İş hayatında, toplumsal hayatta ya da kamusal alanlarda yaşadığımız uyuşmazlıkların çözümü ile ilgilenen değişik hukuk alanları bulunmaktadır. Savcılığın bir bireyin kabahat işlediği ile alakalı ehil şüpheye haiz olarak açmış olduğu amme davaları ceza davası kapsamına girmektedir.

Ümraniye Otluoğlu Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak öteki hukuk alanlarında olduğu şeklinde ceza hukuku kapsamına giren davalarda da siz müvekkillerimize hukuki danışmanlık yapmaktayız. Deneyimli Ümraniye ceza avukatı kadromuzla görüşmek, davanız ile alakalı sorularınızı sormak için İletişim sayfamız vasıtasıyla bize ulaşabilir, sorularınızı direkt sorabilirsiniz.

Ümraniye Ceza Avukatı Hukuki Danışmanlık

Ümraniye ceza avukatı olarak hukuki danışmanlık verdiğimiz müvekkillerimizle dava periyodunun başından sonuna kadar beraber çalışmakta, lüzumlu hazırlıkları iş donanması içinde yapmaktayız. Zira delillerin toplanmasından davanın seyri sırasındaki hal ve tutuma kadar her şey mahkeme heyetini ve dolayısıyla kararlarını etkilemektedir. Bu noktada geçmiş tecrübelere dayalı ustalaşmış bir ceza avukatı başarıya ulaşmış netice alma şansınızı yükseltecektir.

Sancaktepe Ceza Avukatı

Sancaktepe ceza avukatı ceza hukuku ile ilgili tüm sorunlarınızda sizin yanınızda olan avukattır. Adaletin sağlanmasında şüphesiz hukuk sistemi olanaklar sağlamaktadır. Bu hukuk sisteminde de en komplike olan ve mesuliyet gerektiren davalar ceza davalarıdır. Çünkü ceza davaları neticeleri insanların özgürlüklerinin kısıtlanması ile sonuçlanabilen türden davalardır. Bu biçim davalarda da en fazla mesuliyeti üstüne alan kişilerde şüphesiz ki sanıkların avukatlarıdır.

Sancaktepe ceza avukatı, ceza hukuk kurallarına karşı yapılma yanlış davranışlarda şahısların dava süresi süresince haklarını doğru bir biçimde korumak için çaba gösteren avukatlardır. Yani çoğu zaman ceza avukatları müvekkillerinin savunmasını sağlamaktadır. Davalılar hakkındaki tahkikat kapsamında olmak şartı ile deliller bulma, daha sonra toplanan bu delillerin mahkemeye sunulması ve davalı dosyası içine cezai işlemlerin işlenmesi benzer biçimde görevlerde ceza avukatlarının görevleridir. Yani davanın açılması, tahkikat süreci, neticelenmesi ve dosyanın kapanmasına kadar olan süreçler ile ceza avukatı ilgilenmektedir.

Adam Öldürme Suçunda Ceza Avukatı ve Görevleri

Kasten öldürme suçu, ceza miktarı yönünden ve suçun niteliğinden ötürü ağır ceza avukatı tarafınca savunulması mecbur suçlardandır. Ağır ceza avukatı, kasten öldürmenin nitelikli yahut basit halinin unsurlarının bulunması neticesinde savunmalarını ve iddialarını hazırlar. Ceza avukatına asliye ceza ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren davalarda büyük iş düşmektedir ve bu durumları ortaya çıkartmakta üzerlerine büyük sorumluluk yüklenmektedir. Nitelikli durumların gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya çıkartmak adına tarafların vaka öncesi, vaka sırası ve sonrasındaki davranışları takip edilmelidir.

Ceza yargılamalarında şayet haksız tahrik varsa failin cezasında indirime gidilebilir. Bu indirimi meydana getirilen tahrikin derecesi de etkilemektedir. Burada avukatın tahrik durumunun olup olmadığı durumunu araştırması gerekmektedir. Meşru savunma yapma amacı ile öldürme suçunda fail ceza almaz. Avukatlar bu duruma da dikkat etmelidir. Sancaktepe ceza avukatı size bu konuda ayrıntılı bilgiyi verecektir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda Kasten Öldürme Suçunda Ceza ve Görevleri

Nitelikli dolandırıcılık dosyalarında avukat dosyada suçun teknik malumatının lüzumlu olup olmadığına dikkat etmelidir. Eğer hukuk dışı teknik malumat yer ediniyor ise bunu bir uzman sayesinde yapmalıdır. Kişi şayet alacağı olup bu alacağını tahsilat sebebiyle bu suça başvuruyor ise failin cezasında uygun düzeyde bir indirim uygulanır. Davada delilleri bu yönde ortaya konulmalıdır. Sancaktepe ceza avukatı nitelikli dolandırıcılık suçunda da size hukuki desteği verecek kişidir.

Parada Sahtecilik Suçunda Ceza Avukatı ve Görevleri

Üretilen düzmece paraların basılması, muhafaza etmek, nakletmek benzer biçimde suçlardır. Bu biçim davalarda failin suçu kasten yapmış olup yamadığı, özgür iradesinin oluşup oluşmadığını özenle incelemelidir. En önemlisi paranın aldatıcılık özellikte olup olmadığı da bilimsel mütalaa ve raporlar ile açıklanmalıdır.

Otluoğlu Hukuk ve Danışmanlık bürosu Sancaktepe ceza avukatı olarak siz değerli müvekkillerimizi en doğru şekilde yönlendirebilme amacıyla hizmet vermektedir. Ceza evinde bulunan hükümlü, tutuklu ve hükümözlü kişilerle Sancaktepe Ceza Hukuku Avukatımız görüşmeler sağlayabilmektedir.

Sancaktepe Ceza Avukatlarımız Sulh Ceza Mahkemelerinin vereceği kararlara karşı itiraz kanun yolunu kullanmakta, savcılık makamlarının vereceği takipsizlik kararlarına karşı Sulh Ceza Mahkemelerine yapılacak olan itirazlara karşı hukuki yardım vermektedir. Bununla beraber Sancaktepe Hukuk Bürosu ilk aşama mahkemelerinin vereceği kararlara karşı Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf kanun yolunda etken hukuki hizmet vermektedir. Sancaktepe ceza hukuku avukatımız Uyuşturucu Madde Ticareti, Kasten Yaralama, Hırsızlık, Güveni Kötüye Kullanma, Taksirle Yaralama, Vergi Kaçakçılığı, Uyuşturucu Madde Kullanma, Alkollü Araç Kullanma ile alakalı suçlamalarda ceza davalarında yapılacak savunmalarda ceza hukuku alanında hukuki yardıma gereksinim duyan müvekkillerine hizmet vermektedir.

İstanbul Ceza Avukatı

İstanbul ceza avukatı ceza hukuku alanında uzmanlaşmış olan avukatların genel ismidir. Ceza hukuku, bireylerin maruz kaldıkları haksızlıklar sebebiyle oluşturdukları talepleri ceza kavramları açısından inceleyen bir hukuk dalıdır. Aynı halde kişilerin icra ettikleri hatalı eylemler sebebiyle de karşılaşacakları cezalar bu hukuk dalı kapsamında incelenmektedir. Hukuki süreç süresince müvekkillerin haklarını gözetmek için hizmet veren kişilere ise İstanbul ceza avukatı denmektedir.

Ceza avukatları, yargılamalar sırasında vekil veya müdafi olarak görev almaktadırlar. Bu unvan yasal bir unvan değildir. Ceza davalarına bakan avukatlara halk nezdinde verilmiş bir isimdir. Yani ceza avukatlığı diye resmi bir avukatlık branşı bulunmamaktadır. Bu alanda danışmanlık hizmeti vermekte olan avukatlar, topluluğun en duyarlı konularının bulunmuş olduğu hukuki süreçlerde yer alır. Bireylerin özgürlüğü ve mağdur edilmesi bu kapsamdadır. Ayrıca bu davalarda mahkeme tarafınca çıkacak sonuçların fazlaca ciddi boyutları olabilir. Bu sebeple hizmet alınacak ceza avukatının hukuksal anlamda fazlaca donanımlı ve tecrübe sahibi olması önemlidir. İstanbul ceza avukatı da bu anlamda hürriyeti bağlayıcı cezalar içeren suçlar konusunda tecrübelidir.

Ceza Avukatı

Hukuk büromuz bünyesinde, Ceza hukuku alanında üst seviye uzmanlığa haiz avukatlar bulunmaktadır. Bizi tercih etmeniz durumunda bünyemizdeki avukatlar davalarınızın hukuki süreçlerini en iyi halde yönetecek, durumun lehinize neticelenmesi adına bütün hukuksal yollara başvurmaktan çekinmeyecektir. Ayrıca bunu şeffaf, güvenilirlik ve içtenlik çerçevesinde gerçekleştiren hukuk büromuz ve ekibimizle size hizmet vermekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgiye ulaşmak için Otluoğlu & Yılmaz Hukuk Bürosu yazışma araçlarını kullanabilirsiniz.

Ceza Avukatının Savunma İşlevi

Bir bireye kabahat isnadı yapılırsa, müdafaa faaliyeti o noktada başlar. Ceza avukatı diye adlandırılan avukatların rolü ise bu kişileri yöneltilen suça karşı koruma işlemidir. Bu sayede ferdin müdafaa hakkı da güvence altına alınmış olunur. Ayrıca faaliyetlerin maddi gerçekliğinin ortaya konulmasını sağlar. Savunma yapılırken kabahat vasfı, avukatlar için fazlaca önemlidir. Suç vasfının belirlenmesine bakılarak savunmanın genel hatları ortaya çıkar. Suç vasıflarına göre avukatları aşağıda detaylandırdık.

Adam Öldürme Suçunda Ceza Avukatı

Adam öldürme suçu savunması, suçun niteliği bakımından ağır ceza avukatları tarafınca yapılması gerekir. Öncelikle suçun basit hali mi yoksa nitelikli hali mi olduğuna karar verilir. Ardından bu doğrultuda müdafaa hazırlanır. Suçun niteliğini kanıtlayabilmek birçok vakit zordur. Ceza avukatı, niteliğin ispatına gerektiğinde katkı sağlayabilir. Otluoğlu & Yılmaz Hukuk Bürosu olarak kasten adam öldürme davalarında tecrübe sahibi bir ekibe sahibiz. Davanın niteliğine bakılmak suretiyle büromuzda bulunan avukatlar ekip halinde emek vererek haklarınızı en iyi halde savunmaktadır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda Ceza Avukatı

Nitelikli dolandırıcılık değişik yöntemlerle işlenebilen bir tür malvarlığı suçudur. Çoğu vakit yalnızca ceza hukuku bilgisi ehil olmaz. Ceza hukuku alanında hizmet veren avukatın fiil gerçekleşirken meydana gelen teknik detayları de araştırması elzemdir. Bu da sadece avukatın, uzman bir kişiden mütalaa almasıyla başarılır. Örnek vermek gerekirse bilişim yöntemiyle bir nitelikli dolandırıcılık gerçekleştirildiyse, delillerin net bir halde incelenebilmesi için bir bilişim uzmanının desteğine gereksinim duyulur. Yukarıda belirttiğimiz suç çeşitlerini daha çok genişletmek mümkündür. Otluoğlu & Yılmaz Hukuk Bürosu olarak avukatlık hizmeti sağladığımız suç vasıflarından bazıları şunlardır:

Hırsızlık suçunda ceza avukatı,

Rüşvet suçunda ceza avukatı,

İhaleye fesat karıştırma suçunda ceza avukatı,

Bilişim suçlarında ceza avukatı,

Sahtecilik suçlarında ceza avukatı,

Adam yaralamada ceza avukatı.

İstanbul ceza avukatı sizi özgürlüğünüze kavuşturacak avukat olabilir, bu sebeple doğru tercihte bulunmanız diğer tüm hukuk süreçlerinden daha büyük önem taşımaktadır.

Çekmeköy Ceza Avukatı

Çekmeköy ceza avukatı ceza yargılamanız sırasında sizi en iyi şekilde yönlendirecektir. Yazımızda Çekmeköy ceza avukatı ile ilgili olarak sizi genel bir bilgilendirmeye tabi tutacağız. Adli yargıda ilk aşama mahkemeleri hukuk ve ceza mahkemeleri olup adli hüküm ikinci aşama mahkemeleri bölge adliye (istinaf) mahkemeleridir. Ceza mahkemeleri ise, asliye ceza mahkemeleri, ağır ceza mahkemeleri ile hususi kanunlarla kurulan öteki ceza mahkemeleridir.

Kanunların ek olarak sorumlu kılmış olduğu haller saklı kalmak kaydı ile, sulh ceza hakimliği ve ağır ceza mahkemelerinin rolü haricinde kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemeleri tarafınca bakılır. Yine yasaların ek olarak sorumlu kıldığı haller saklı kalmak kaydı ile, Türk Ceza Kanununda yer alan;

  • Yağma (md. 148),
  • İrtikap (md. 250/1 ve 2),
  • Resmi belgede sahtecilik (md. 204/2),
  • Nitelikli dolandırıcılık (md. 158),
  • Hileli iflas (md. 161) suçları,
  • Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (md. 318, 319, 324, 325 ve 332. maddeler hariç),
  • 12/04/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar sebebi ile oluşturulan davalar,
  • Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ile on yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar,

ile alakalı dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın yargılayacağı kişilere ilişik hükümler, askeri mahkemelerin görevlerine ilişik hükümlerle küçüklere has takibat hükümleri saklıdır.

Ceza Avukatı Kimdir

Ceza avukatları, özetlemek gerekirse tercihen ceza hukuku alanında görev alan avukatlar olarak açıklanabilir. Ceza muhakemesinde “müdafi”, “şüpheli” yahut “sanığın” ceza muhakemesinde savunmasını icra eden avukatı olarak tanımlanmıştır. Bu vesile ile “vekil” ise davaya katılan, suçtan zarar gören ya da malen sorumlu tutulacak kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatıdır.

İstanbul en iyi ceza avukatı yahut meşhur ceza avukatı şeklinde kavramlar ise kişiyi yanlış yönlendirebilir. Bunun sebebi, şahıs için en iyi avukatın, bireyin kendi seçtiği, inandığı, güvenilmiş olduğu avukat olmasıdır. Çekmeköy ceza avukatı sizin seçeceğiniz ve sizi doğru temsil edeceğine inandığınız kişidir.

Soruşturma ve Kovuşturma İle Alakalı Kavramlar

Soruşturma evresi, kanuna bakılırsa yetkili mercilerce kabahat şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi temsil eder. Kovuşturma evresi ise iddianamenin kabulü ile süregelen ve hükmün kesinleşmesine kadar geçen evredir. İfade alma ise kabahat şüphesi altında bulunan bireyin (şüphelinin) kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısınca suça konu kabahat ile alakalı olarak dinlenmesi anlamına gelir.

Sorgu, ceza muhakemesinde şüpheli yahut sanığın hakim ya da mahkeme tarafınca tahkikat ya da takibat mevzusu kabahat ile alakalı olarak dinlenmesi olarak tanımlanmıştır. Toplu kabahat,  aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç ya da daha çok şahıs tarafınca işlenen suçu anlatmaktadır. Çekmeköy ceza avukatı bu kavramlara ve usullere fazlasıyla hakim olan ceza hukukuçusur.

Çekmeköy Ceza Avukatı Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Hukuk büromuz bütün İstanbul genelinde ve ceza avukatı istanbul mevzusunda hukuki yardımcı ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Çekmeköy ceza avukatı olarak size soruşturma ya da kovuşturma aşamasında olan davanızla ilgili ayırt etmeksizin en iyi hizmeti verecektir.

Çekmeköy Ceza Avukatı İçin İletişim Bilgileri

Otluoğlu Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ulaşmak ve hukuki yardım talebinde bulunmak için ofisimize ilişik (0216) 706 79 56 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Çekmeköy ceza avukatı arayışınıza son vermek ve sizleri en iyi şekilde temsil etmek bize mutluluk verecektir.

Ataşehir Ceza Avukatı

Ataşehir ceza avukatı ceza hukuku alanında size haklarınızı savunmanız bakımından en iyi yardımı sunacak kişidir. Ağır ceza davalarında soruşturmanın başından kovuşturmanın sonuna kadar, hatta zaman zaman da takibat evresinden sonrasında bile müvekkilini her aşamada en iyi halde temsil etmek için bütün hukuki işlemleri gerçekleştirmektedir. Müvekkilinin haklarını en iyi halde korumak ve savunmasını en müessir halde sağlamak, ağır ceza avukatının temel görevleri içinde yer almaktadır. Özellikle tahkikat aşamasında ifadenin uzman ağır ceza avukatı ile verilmesi sürecin işleyişi açısından ehemmiyet taşımaktadır. Aynı zamanda mahkeme huzurunda gerçekleştirilecek olan savunmalar, dilekçelerin yazılması ve takibi, delillerin toplanması ve sunulması işlemlerinin doğru ve kusursuz bir halde gerçekleştirilmesi de Ataşehir ceza avukatı vazife alanını oluşturmaktadır.

Ağır ceza avukatının görevlerinin içinde ilk aşama mahkemesinin vermiş olduğu karara karşı istinaf mahkemelerine ve Yargıtay’a başvurma süreçleri de yer almaktadır. Elbette ağır ceza avukatının görevleri belirtmiş olduklarımızla sınırı olan değildir. Soruşturma sürecinden kovuşturmanın sonuna kadar birçok yeni durumla karşılaşılması olası olduğu için Ağır Ceza Avukatlarının görevleri buna bakılarak farklılık göstermektedir. Netice olarak şunun altını çizmeliyiz ki Ağır Ceza Mahkemelerinin vazife alanına giren suçlarla alakalı bir hukuki sürecin yürütülmesinde; sanık, müşteki ve mağdurların temsil edilmesinde ne olursa olsun uzman bir Ağır Ceza Avukatıyla çalışılmalıdır.

Ağır Ceza Mahkemelerinde Görülen Davalar Nelerdir?

Ağır Ceza Mahkemeleri tarafınca görülmekte olan davalar, CMK ve sair kanunlar ile ek olarak meydana getirilen görevlendirmeler saklı kalmak kaydıyla Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen irtikap suçu, yağma suçu, nitelikli dolandırıcılık suçu, kasten öldürme suçu, örgütlü suçlar, soykırım suçu, işkence suçu, cinsel saldırı suçu, çocukların cinsel istismarı suçu vb. gibi sıralanabilir. Aynı zamanda ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis ve 10 yıldan uzun süreli hapis cezasını gerektiren suçlara dair davalar da Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmekte olup Ataşehir Ceza Avukatı vazife alanı içinde yer almaktadır.

Ağır Ceza Avukatı Ücretleri

Hukuk sistemimizde kaide olarak avukatla temsil mecbur değildir. Bu nedenle birtakım insanlar ücretlerin kayda değer derecede yüksek olmasından ötürü spesifik davalarda tecrübeli bir avukat olmaksızın hukuki işlemler gerçekleştirmektedir. Bunun neticesinde de telafisi olası olmayan hak ve çıkar kayıplarıyla karşılaşmaktadır. Ataşehir ceza avukatı bu hak kaybını yaşamamanız için emek harcayacaktır.

Ağır ceza mahkemelerinde görülen ağır ceza davalarında ise CMK tarafınca ayrı bir tertip yapılmış; ağır ceza mahkemesinde yargılanan bir sanığın avukat ile savunma edilmesi mevzuatımızca mecbur tutulmuştur. Bu düzenlemeye bakılırsa; şüpheli ya da sanık niteliğinde bulunan kimse avukat seçemeyecek durumda bulunduğunu belirttiği takdirde alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan ötürü kendisi hakkındaki yapılacak olan tahkikat ve takibat aşamalarında kendisine bir müdafii atanacaktır. Söz konusu tertip ilebirlikte “müdafii ile savunulma sistemi” yaşamımıza girmiştir. Müdafisi bulunmayan bir kimse çocuk veyahut kendini savunamayacak derecede sağır ve dilsiz ise istek aranmaksızın Barolar tarafınca müdafii tayini gerçekleştirilecektir.

Sözgelimi; sanık ya da şüpheliler için ağır ceza dava ve soruşturmalarında devam eden yargılamalarda avukat ile temsil edilmek mecbur tutulmuştur. Kişi istemese bile bir avukat ile temsil edilmek zorunda olduğu için ötürü yetkili Baro tarafınca kendisine bir avukat atanacaktır. Söz mevzusu durumda “Ağır Ceza Avukatlarının Ücretleri” mevzusu akla gelmektedir. Tahmin edileceği suretiyle ağır ceza davaları neticesinde oldukça ağır hürriyeti bağlayıcı cezalar mümkün olduğu için ötürü bu tür davalar tecrübeli ve uzman Ataşehir ceza avukatı varlığını mecbur kılmaktadır. Bu nedenle Ağır Ceza Avukatı Ücretleri mevzusunda iyi bir inceleme yapmış olup bütçenize müsait bir Ağır Ceza Avukatı ile temsil sağlanmalıdır.

pendik ceza avukatı alper otluoğlu

Pendik Ceza Avukatı

Pendik ceza avukatı, ceza mahkemelerinde görülmekte olan yargılamalarda müvekkillerini savunan, haksız yere mağduriyet durumunun ortaya çıkmaması için çabalayan ve adil yargılama için çalışan avukatlar olarak tanımlanabilen ve bu özellikleriyle öne çıkan avukatlardır. Türk Ceza Kanunu başta olmak suretiyle kanunlarımız ülke bireylerinin sıkıntısız bir biçimde yaşamasını sağlayıp bu hayatı regüle etmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu düzeni bozan bireylerde Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen cezalara çarptırılmaktadır. Bu düzene uyulmaması halinde uyumsuzluğu ortaya çıkaran kişilere karşı ceza davaları açılır. Ceza davalarına bakan avukatlar ise çoğu zaman ceza avukatı olarak tanımlanmaktadır. Pendik ceza avukatı ise yalnızca Pendik ve çevresinde değil, tüm Türkiye’de görülen ve görülecek ceza davalarına bakan avukattır.

En İyi Ceza Avukatı Pendik 

Anadolu yakası ceza avukatı yukarıda bahsi geçen davaların hukuki şartlar altında devam ettirilmesinde ve mağdur yahut sanığın hukuki haklarını korumada görev almaktadır. Takdir edersiniz ki her alanın olduğu şeklinde hukukun da kendine özgü işleyişi ve dili vardır. Her insan bu işleyiş ve dili yönetemeyebilir. İşte bu aşamada Pendik ceza avukatı hizmetlerinden yararlanarak herhangi bir negatif durumun başınıza gelmesine karşı tedbir alabilirsiniz.

Ceza avukatları hakkındaki sıklıkla merak edilenlerden birisi de hangi davalarla ilgilendikleri olarak öne çıkıyor. Ceza avukatları hemen hemen her davada vazife alabilmektedir. Pendik ceza Avukatı ve öncelikle savunmaya yönelik açıklamalar yapabilmek için ortada suçun ve bu suçun isnat edilmiş olduğu bir bireyin olması gerekmektedir. İşte tam olarak bu aşamada kabahat isnadıyla yüz yüze kalan bireyi savunacak şahıs ceza avukatıdır. Pendik ceza avukatı asli rolü mevzuatlara ve kanuna paralel bir biçimde müdafisini en etken ve faal halde savunmaktır. Savunma, ceza mahkemesinin oldukça mühim bir parçası olarak kabul edilmektedir. Savunma yardımıyla maddi gerçek en doğru bir biçimde ortaya çıkartılırken aynı zamanda şüphelinin temel hukuki hakları garantiye alınmış olur. Ceza avukatının rolü kollukta başlarken, takibat evresi tamamlanıncaya dek devam etmektedir. Hatta aleyhe çıkan kararlarda da İstinaf ve Yargıtay’a giden yolda rol üstlenmektedir.

Savcılık makamı işlenen suça dair, kanıtlarıyla beraber iddianame hazırlar ve mahkemeye sunar. Savcılığın mahkemeye sunduğu iddianame kabul edilmiş olduğu ve herhangi bir noksan görülmediği takdirde dava görülmeye başlanabilir. Bu noktada ceza avukatının iddianamenin tam içeriğini iyi bir biçimde biliyor olması, etkili bir müdafaa açısından çok büyük bir öneme sahiptir.

Pendik Ceza Avukatı Tavsiye 

Günümüzde birçok şahıs Anadolu yakası Pendik ceza avukatı şeklinde aramalar yapıyor ve iyi bir ceza avukatı bulmak için çevresinden öneriler alıyor. Ceza davalarında şüphelinin yahut suçlunun iyi bir avukatla çalışması, lehine netice alınabilmesi adına çok önemlidir. İyi bir ceza avukatı en önce suçun vasfına itina göstermelidir. Aksi durumda müdafi açısından negatif sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Çünkü müdafaa yaparken avukatın ilk dikkat etmesi ihtiyaç duyulan şey savunduğu bireyin hangi kabahat yahut suçlardan yargılandığı olmalıdır. Bu ayrımın net bir biçimde yapılması, faal savunmanın temelini oluşturur.

Pendik Ceza Avukatı Ücreti 

Pendik ceza avukatı tutarı mevzusunda herhangi net bir ücretin varlığından konuşabilmek olası değildir. Çünkü ceza davaları fazlaca geniş mevzulara haiz olup, davalar içinde büyük farklılıklar mevcuttur. Ceza avukatının alacağı ücret davanın boyutu, niteliği şeklinde esaslar doğrultusunda değişim göstermektedir. Dava süresi, tahkikat şeklinde aşamalar sırasında avukatın üzerine düşen görevler şeklinde etmenler; fiyatın belirlenmesi üstünde en mühim unsurlar olarak göze çarpıyor. Ayrıca ceza avukatlığı ücretlerinin öteki avukatlık hizmetlerine göre nispeten daha maliyetli bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü ceza davalarında avukatın rolü, öteki davalara göre daha geniştir. Ceza avukatları, güvenlik ve savcılık soruşturmaları başta olmak suretiyle iddianame aleyhinde kanıt toplanması şeklinde birçok işi yerine getirirler. Ayrıca dava süresi olarak da öteki davalara oranla daha uzun bir süreçtir. Ek olarak, barolar tarafınca ceza davaları için belirlenmiş kati bir ücret bulunmamaktadır.

Kartal Ceza Avukatı

Kartal Ceza Avukatı

Kartal Ceza Avukatı 

Kartal ceza avukatı ceza davanızı en iyi şekilde yürütecek ceza avukatlarının başında gelmektedir. Ceza davası cumhuriyet savcısının kontrolünde tahkikat aşaması ile başlayıp daha sonra Asliye Ceza Mahkemesi ya da Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edecek olan bir yargılamadır. Tüm bu süreçlerde gözaltı, tutuklama, el koyma, anlatım verme, adli kontrol. (Yurtdışı yasağı, imza atma yükümlülüğü) şeklinde birçok hürriyeti ve yaşantıyı kısıtlayan önlem ile yüz yüze kalmanıza sebep olabilecek nitelikte bir hukuk dalı olan ceza hukuku alanındaki davalarınıza bu bakımdan daha dikkatli şekilde vekil seçmelisiniz.

Kartal ceza avukatı, ceza dosyalarına bakan, tahkikat, takibat ve olağan ile olağanüstü kanun yollarını yürüten avukattır. Modern ceza hukuku genel hatlarıyla iki kısımdan oluşur: Genel ve hususi yani özel kısım. Ceza kanunlarının “özel” kısmı, yasa koyucu tarafınca ceza yaptırımları ile yasaklanan suçlardan oluşurken; genel bölümde, hususi bölümde öngörülen suçlara uygulanacak ortak kurallar bulunur.

Ceza Kanununun hususi kısmını gerçekleştiren hükümler ile genel kısmını gerçekleştiren hükümler içinde çok ciddi yapısal farklılıklar bulunmaktadır. Özel kısım hukuk düzeni tarafınca ceza ile tehdit edilen fiillerin bir bir sayılması şeklinde oluşur. Yani hangi fiillerin kabahat olduğunu, bunların unsurlarını ve yaptırımlarını nasıl biteceğini düzenler. Bu anlamda bütün suçlar için ortak prensip ve kurallar getiren genel kısım işte bu hususi bölümde tatbik alanı bulur.

Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin kaçınılmaz sonucu olarak ceza özel hukuku ile karşılaşırız. Bilindiği suretiyle prensip şudur; kanun tarafınca açıkça öngörülen haller haricinde bir kişinin keyfiyetten cezalandırılması yasaktır. Bununla beraber bu prensip olmasaydı dahi hususi kısma gereksinim olacaktı. Zira hukuk terminolojisindeki kıyas terimi ceza hukuku hakkında uygulanmadığı için tüm cezaların ve suçların ayrıca ve açıkça düzenlenmesi şarttır.

Ceza Muhakemesi Kanunu ise bir suçun işlenmesi sonucunda uygulanacak hükümleri, yapılacak işlemleri ve dönemi düzenleyen kitaplar. Sonuç olarak ceza kanunu ile ceza muhakemesi kanunu kül halinde suçun işlenmesinden yargılamanın tamamlanmasına dek bu prosedürü baştan sona düzenlemektedir.

Tüm bu süreçleri tahkikat aşamasından başlayarak, takibat ve devamında istinaf ve temyiz süreçlerini yürüten avukata ceza avukatı denir. Kartal ceza avukatı, ceza kanunlarına hakim, şüpheli/sanık yada müşteki/katılanının haklarını korumak için çaba sarf eden avukattır. Kartal ceza avukatı arayışınız için tüm detaylar yukarıda verilmiştir.

Kartal Ağır Ceza Avukatı 

Kartal ceza avukatı sonrasında Kartal ağır ceza avukatı ise ceza avukatının aksine ancak ağır ceza davalarına bakan avukattır. Kartal ceza avukatı ceza davalarının görüldüğü Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemelerinde çalışmaktadır. Ağır ceza avukatı bu şekilde belirtilen davalardan ancak Ağır Ceza Mahkemesinin vazife alanına giren davalara bakan avukattır.

Basitçe tarif etmek gerekirse, Ağır Ceza Mahkemeleri cezası ve niteliği ağır olan davalara bakan mahkemedir. Tek tek saymak gerekirse Ağır Ceza Mahkemeleri; kanunların ek olarak sorumlu kıldığı haller saklı kalmak suretiyle, Türk Ceza Kanununda yer edinen yağma (m.148), irtikap (m. 250/1 ve 2), resmi belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflas (m. 161), cinsel saldırı, kasten öldürme, taksirle birden fazla kişiyi öldürme, çocuğun cinsel istismarı, soykırım, işkence, örgütlü suçlar şeklinde suçlar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla alakalı dava ve dosyalara bakmakla görevlidir.

Öte yandan, üstte sayılan tüm bu suç tiplerinden bağımsız olarak; 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar da Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına görmektedir. Bu davaları da ağır ceza avukatı yürütür. Ağır ceza mahkemesinde görülen suç tiplerinin daha ciddi olması ve yürütülecek yargılama aşamasından sonra verilecek olan cezaların üst ve alt sınırlarının görece daha yüksük tutulmasından dolayıdır. Bu sebeple ağır ceza mahkemelerinin teşekkülü bir başkan, 2 üye olmak suretiyle üç hakim ile teşekkül etmektedir. Kartal ceza avukatı size ağır ceza avukatı olarak da hizmet vermektedir.

Ceza Avukatı Arıyorum 

Ceza avukatı arıyorum cümlesi hepimiz tarafınca zikredilebilir. Çünkü yaşamımız süresince ne ile karşılaşacağımızı asla bilemeyiz. Bu sebeple Google ve diğer pek çok arama motorları aracılığıyla sıkça aratılan bir cümledir. Kartal ceza avukatı size ceza avukatı arayışınız için fayda sağlayacaktır.

Ceza avukatı arıyorum gibi ceza avukatı arayışına giren kişilerin dikkatli ve itinalı hareket etmesi gereklidir. Zira web ortamı yanıltmaya ve değişik halde aktarmaya oldukça müsait ortamdır. Bu sebeple arayışınızın kararı hüsranla sonuçlanmaması için bulduğunuz avukatın adını internette yine araştırmanızı öneririz. Zira ceza avukatı ararken boşanma avukatı ya da asla avukat olmayan biriyle karşılaşabilirsiniz.

Ceza avukatı arayışınız siz değerli ziyaretçilerimizin yaşamını kurtaracak dönemi anlatım eder. Bu süreçte titiz olmanın faydalı olduğu söylenebilir. Ceza hukuku üstte belirtildiği suretiyle ihtisas ve emek gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle uzman ceza avukatını bulmanız ve Kartal ceza avukatı ile çalışmanız siz değerli ziyaretçilerimizin menfaatine olacaktır.

Şile Ceza Avukatı

Ceza Avukatı

Şile Ceza Avukatı 

Şile ceza avukatı asliye ve ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarınızda yardım alabileceğiniz avukatlardan oluşur. Toplumsal yaşamda hepimiz her an bir kabahat mağduru olabilir ve bundan dolayı ceza hukuku mevzuatı kapsamına giren davalarda yer bulabiliriz. Bu davalarda uzmanlaşan avukatlara ise ceza avukatı veya Şile ceza avukatı denmektedir. Ceza hukukuna ilişik mağduriyetin yahut isnatların muhatabı olmanın ise öteki hukuk dallarına oranla tesiri oldukça ağır olabilmektedir. Ceza mahkemelerinin kararları, şahıs hak ve özgürlüklerine en derin müdahalelerin olduğu kararlardır. Bu nedenlerle mesuliyet sahibi olup empati yapabilecek bir ceza avukatı ihtiyacı büyük ehemmiyet taşımaktadır.

Ceza hukuku kapsamında bir eylemin kabahat teşkil edip etmediği, hangi eylemin kabahat sayıldığı, birbirinden ayrılan yönleri, maddi ve manevi unsurları, kapsamı ve sınırları, hangi suçun oluştuğu, ceza tayini şekli ve usulü, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler, uygulanması ihtiyaç duyulan temel ilkeler bir bir üzerinde durularak normlarla düzenlenmiştir.

Ceza Hukukuna bakılırsa bir ferdin gerçekleştirdiği eylemin kabahat teşkil ettiğini bilmediğini iddia etme hakkı yoktur. Kişiler (bu şahıs mağdur dahi olsa) ceza kanununu ve öteki kanunları bilmediği iddiasına sığınamaz. Bu prensip gereğince mağdur ve şüpheli/sanıkların kendilerinin vekil ile temsil edilmesinin önü açılmış ve CMK ile vekil belirleme sistemi getirilmiştir. Bu yolla kişilerin haklarının garantiye alınması sağlanmaya çalışılmıştır. Lakin, öteki ülkelere göre Türkiye’de birçok ceza avukatı barodan gelen dosyalara pek itina göstermemekte, dosyalara ancak yapılması ihtiyaç duyulan asgari düzeyde işlemleri yapmaktadır. Bu vaziyet alakalı savcılıklar ve mahkemelerce de tenkit ve şikayet mevzusu yapılmaktadır. Uygulamada ceza avukatının duruşmayı kaçırmasını geçin, her türlü mahkeme ilamlarına karşı üst mahkemeye başvuru sürelerini kaçırdığına dahi rastlanmaktadır. Bu durumda normal olarak ki Şile ceza avukatı büyük sorumluluklara sahiptir ama ferdin telafisi mümkün olmayan zararlara uğratılmış olduğu hakikatı ise yadsınamayacak kadar elzem bir konudur. Bu nedenle dosyada ceza avukatının vazife alması muhakkak ki haklarının güvence altına alınacağı anlamına gelmemektedir. Kişi davasını her ihtimalde takip etmeli, bu yolla hem kendine aynı zamanda hüküm merciine destek olmalıdır. Dosyanızı uzman Şile ceza avukatı ile takip etmeniz bu sürecin rahat bir biçimde yürütülmesini ve haklarınızın korunmasını sağlayacaktır.

Ceza Avukatının Görevleri Nelerdir? 

Ceza avukatı, ceza mahkemelerinde görülen davalarda kişilerin özgürlüklerini, haklarını en iyi biçimde savunur. Ceza avukatı tahkikat ve takibat aşamalarında da gerçeğin ortaya çıkmasına en çok katkıda bulunan kişilerden birisi konumunda yer alıyor. Ceza davaları neticesinde kişiler özgürlüklerini yitirme riski ile yüz yüze kalmış olduğu için bu vaziyet oldukça daha mühim bir hale geliyor. Bununla beraber ceza avukatının müvekkilini mahkemenin her aşamasında en iyi biçimde temsil edip haklarını savunması gerekiyor.

Ayrıca ceza avukatı, suçlanan ferdin ifadesini verdiği andan itibaren muhtemel bir temyiz, istinaf başvurularına kadar ferdin yanında olur. Bu nedenle ceza avukatının vazife tanımı fazlasıyla geniş bir yelpazede değerlendirilir.

Ceza Mahkemesi Nedir? 

Ağır ceza mahkemesi, Türk ceza yargılamasında öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakmakla sorumlu mahkemedir. Ağır Ceza Mahkemesinin rolü 5235 sayılı kanunun 12. Maddesinde düzenlenmiştir. İsnat edilen suçun ağır ceza mahkemelerinin vazife alanına girip girmediği hususu da tekrar 5235 sayılı kanunun 12. Maddesi çerçevesinde belirlenmektedir. Ağır Ceza Mahkemesinin rolü alanına girmiş olduğu açıkça belirtilmeyen suçlar ile alakalı ise Asliye Ceza Mahkemeleri görevlidir. Sanığın 18 yaşından daha küçük olduğu durumda o suçu yargılama görevi ise kanunlar uyarınca Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinindir. Şile ceza avukatı sizi ağır ceza, çocuk ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinde savunacak yetkinliğe sahip olan avukattır.

Oretra