miras avukatı

Çekmeköy Miras Avukatı

Çekmeköy Miras Avukatı 

Çekmeköy miras avukatı aile hukukundan kaynaklanan bir durum olan miras ile ilgili uyuşmazlıklarda size yol göstermektedir.  Miras ve mirasçılık, hukukumuzda pek fazla ihtilafa düşülen ve dört gözle beklenen mevzular içinde yer almakta olup hukuk ofisimiz Çekmeköy miras avukatı ve mirasçılıkla alakalı her türlü uyuşmazlıklar için hizmetler sunmaktadır.

Sevdiğimiz birini kaybetmek, arkadaşımız, ailemizden biri, iş ortağımız ya da kim olursa olsun bizi derinden üzer. Bunun yanında mirasın açılması, paylaşımı, mirasçılık hakları mevzularında anlaşmazlığa düşülmesi sorunları daha da içerisinden çıkılmaz hale getirebilecektir. Aşağıda miras bırakanın yasal mirasçıları olanlar ile bu mirasçıların saklı payları hakkındaki bir kaç mühim bilgiye yer vereceğiz. Detaylı bilgi, hukuki yardım ve danışmanlık hizmetleri için ise miras hukuku alanında hizmetler veren hukuk ofisimizle kolayca iletişime geçebilirsiniz.

Miras Bırakanın Yasal Mirasçıları 

Kanunda dört ana kategoride sayılan yasal mirasçılar kan hısımları, sağ kalan eş, evlatlık ve devlettir. Kan hısımlarını da kendi içinde dörde ayrılmakta olup, alt soy, ana baba, büyük anne ve büyük baba ile evlilik dışı hısımlar benzer biçimde birbirinden ayrılmaktadır.

Mirasçılarından alt soyu, anne ve babası ya da eşi bulunan miras bırakan, mirasının saklı paylar haricinde kalan kısmında birtakım alım satım işlerinde bulunma hakkına sahiptir. Saymış olduğumuz bu mirasçılardan asla birinin bulunmaması halinde miras bırakan mirasının tüm bunlar üstünde tasarrufta bulunabilir. Bu ve bunlar gibi durumlarda Çekmeköy miras avukatı size yardımcı olacaktır.

Mirasçıların Saklı Payları Nelerdir

Mirasçıların saklı payları, Türk Medeni Kanunumuzda açıklanmıştır. Buna göre miras hukukunda saklı paylar;

  • Mirasçının alt soyu için yasal miras payının 1/2si,
  • Mirasçının ana ve babasından her biri için yasal miras payının 1/4ü,
  • Mirasçının sağ kalan eşi için, alt soy yahut ana ve baba zümresi ile beraber mirasçı olması halinde yasal miras payının tümü, öteki hallerde yasal miras payının 3/4ü,

biçiminde düzenlenmiştir. Miras bırakanın malvarlığı üstünde tutum sağlayabileceği yani tasarrrufta bulunabileceği kısım, terekenin miras bırakanın ölümü tarihli durumuna göre hesaplanacaktır. Bu hesap yapılırken;

  • Miras bırakanın borçları,
  • Miras bırakanın cenaze masrafları,
  • Terekenin mühürlenmesi ve yazımı giderleri,
  • Miras bırakan ile beraber yaşayan ve miras bırakan tarafınca bakılan kişilerin üç aylık geçim giderleri,

şeklinde kalemler terekeden indirilir. Miras bırakanın sağlar arası gerçekleştirmiş olduğu karşılıksız kazandırmalar belli şartlar altında saklı pay hesabında terekeye eklenmektedir.

Miras bırakanın;

  • Kendi ölümünde ödenmesi için üçüncü şahıs lehine yaşam sigortası sözleşmesi yapması,
  • Böyle bir kişiyi sonradan lehdar olarak atama etmesi,
  • Sigortacıya karşı sahip olunan hakkı üçüncü kişiye devretmesi,

halinde, sigorta alacağının miras bırakanın ölümü tarihli satın alma kıymeti terekeye eklenecektir.

Miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufları, mirasçılar açısından büyük problemler yaratabilir. Özellikle günümüzde şahsi ya da aileyle ilgili servetin giderek artması neticesinde bu tür sorunlar gün yüzüne çıkmaktadır. Bu tür planlamaların sıhhatli yapılabilmesi için Çekmeköy miras avukatı ve hukuki danışmanlık, gereken hizmetler içinde yer almaya başlamıştır.

Bu sebeple ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların evvelde tespiti ve gerektiğinde hukuksal planlamaların evvelce yapılması, gittikçe artan bir gereksinim haline gelmektedir. Hukuk ofisimiz hem miras bırakan, bununla birlikte mirasçılar açısından bu kapsamda gereken hukuki danışmanlık hizmetlerini vermektedir. Çekmeköy miras avukatı size miras hukukundan kaynaklı durumlar için yardımcı olacaktır. Siz de gerek miras planlaması yapmak gerekse miras hukuku ile alakalı uyuşmazlıklarınızı çözümlemek için ofisimizle bağlantı kurabilirsiniz.