Çekmeköy Ceza Avukatı

Çekmeköy ceza avukatı ceza yargılamanız sırasında sizi en iyi şekilde yönlendirecektir. Yazımızda Çekmeköy ceza avukatı ile ilgili olarak sizi genel bir bilgilendirmeye tabi tutacağız. Adli yargıda ilk aşama mahkemeleri hukuk ve ceza mahkemeleri olup adli hüküm ikinci aşama mahkemeleri bölge adliye (istinaf) mahkemeleridir. Ceza mahkemeleri ise, asliye ceza mahkemeleri, ağır ceza mahkemeleri ile hususi kanunlarla kurulan öteki ceza mahkemeleridir.

Kanunların ek olarak sorumlu kılmış olduğu haller saklı kalmak kaydı ile, sulh ceza hakimliği ve ağır ceza mahkemelerinin rolü haricinde kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemeleri tarafınca bakılır. Yine yasaların ek olarak sorumlu kıldığı haller saklı kalmak kaydı ile, Türk Ceza Kanununda yer alan;

  • Yağma (md. 148),
  • İrtikap (md. 250/1 ve 2),
  • Resmi belgede sahtecilik (md. 204/2),
  • Nitelikli dolandırıcılık (md. 158),
  • Hileli iflas (md. 161) suçları,
  • Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (md. 318, 319, 324, 325 ve 332. maddeler hariç),
  • 12/04/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar sebebi ile oluşturulan davalar,
  • Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ile on yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar,

ile alakalı dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın yargılayacağı kişilere ilişik hükümler, askeri mahkemelerin görevlerine ilişik hükümlerle küçüklere has takibat hükümleri saklıdır.

Ceza Avukatı Kimdir

Ceza avukatları, özetlemek gerekirse tercihen ceza hukuku alanında görev alan avukatlar olarak açıklanabilir. Ceza muhakemesinde “müdafi”, “şüpheli” yahut “sanığın” ceza muhakemesinde savunmasını icra eden avukatı olarak tanımlanmıştır. Bu vesile ile “vekil” ise davaya katılan, suçtan zarar gören ya da malen sorumlu tutulacak kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatıdır.

İstanbul en iyi ceza avukatı yahut meşhur ceza avukatı şeklinde kavramlar ise kişiyi yanlış yönlendirebilir. Bunun sebebi, şahıs için en iyi avukatın, bireyin kendi seçtiği, inandığı, güvenilmiş olduğu avukat olmasıdır. Çekmeköy ceza avukatı sizin seçeceğiniz ve sizi doğru temsil edeceğine inandığınız kişidir.

Soruşturma ve Kovuşturma İle Alakalı Kavramlar

Soruşturma evresi, kanuna bakılırsa yetkili mercilerce kabahat şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi temsil eder. Kovuşturma evresi ise iddianamenin kabulü ile süregelen ve hükmün kesinleşmesine kadar geçen evredir. İfade alma ise kabahat şüphesi altında bulunan bireyin (şüphelinin) kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısınca suça konu kabahat ile alakalı olarak dinlenmesi anlamına gelir.

Sorgu, ceza muhakemesinde şüpheli yahut sanığın hakim ya da mahkeme tarafınca tahkikat ya da takibat mevzusu kabahat ile alakalı olarak dinlenmesi olarak tanımlanmıştır. Toplu kabahat,  aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç ya da daha çok şahıs tarafınca işlenen suçu anlatmaktadır. Çekmeköy ceza avukatı bu kavramlara ve usullere fazlasıyla hakim olan ceza hukukuçusur.

Çekmeköy Ceza Avukatı Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Hukuk büromuz bütün İstanbul genelinde ve ceza avukatı istanbul mevzusunda hukuki yardımcı ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Çekmeköy ceza avukatı olarak size soruşturma ya da kovuşturma aşamasında olan davanızla ilgili ayırt etmeksizin en iyi hizmeti verecektir.

Çekmeköy Ceza Avukatı İçin İletişim Bilgileri

Otluoğlu Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ulaşmak ve hukuki yardım talebinde bulunmak için ofisimize ilişik (0216) 706 79 56 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Çekmeköy ceza avukatı arayışınıza son vermek ve sizleri en iyi şekilde temsil etmek bize mutluluk verecektir.