Çekmeköy Boşanma Avukatı

Çekmeköy boşanma avukatı İstanbul’un birçok ilçesinde hizmet veren hukuk büromuzun boşanma hukuku alanında uzmanlaşmış olan avukatlarına verilen isimdir. Aile hukuku davaları, aile mahkemesinde görülen ve adından da anlaşılacağı suretiyle aile ve feri mevzuları kapsama alan davalardır. Boşanma davaları, velayet davaları, nafaka davaları, aile alakalı olan tazminat davaları ve türevleri aile hukuku başlığı altında mütalaa edilir.

Yasal olarak meydana gelen evlilik, hukuki boşanma nedenlerinin varlığı halinde anlaşmalı yahut çekişmeli boşanma davası açılarak sonlandırılabilir. Aile hukukunun en bariz dava tipi, boşanma davaları olarak karşımıza çıkar. Boşanma davaları; çiftlerin, şiddetli geçimsizlik, aldatma, zina, hayata kast, terk, akıl sağlığı vb. sebeplere dayanılarak açılmaktadır.

Boşanma davaları, çekişmeli olabileceği şeklinde çekişmesiz olarak da görülebilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında, taraflardan biri ya boşanmayı istememekte ya da karşı tarafın iddialarına katılmamakta yahut da velayet, nafaka şeklinde unsurlarda anlaşamamaktadır. Bu nedenle bu dava, çekişmeli bir davaya dönüşmektedir. Çekişmesiz- anlaşmalı boşanma davasında ise, dava öncesinde ya da dava sırasında, taraflar aralarında anlaşarak şartları konuşurlar. Bu doğrultuda velayet hakkı, mal paylaşımı ve nafaka şeklinde asli unsurlarda mutabakat sağlanır ve uygun bir protokol olarak düzenlenir. Daha sonra hazırlanan bu protokol mahkemeye sunulur ve tarafların kabulü ile beraber birçok vakit boşanma işlemi çekişmesiz olarak tamamlanır. Çekmeköy boşanma avukatı size bu süreçte yardımcı olacak avukatınızdır.

Boşanma davasının açılması ile beraber yalnızca evliliğin sonlandırılması değil; nafaka, mal tasfiyesi, tazminat, evlatların velayeti şeklinde öteki durumlar da ortaya çıkar. Bahsi geçen bu durumlar, evliliğin sona erdirilmesi kadar ehemmiyet arz etmektedir. Boşanma davası alanında Çekmeköy boşanma avukatı ile iletişime geçerek hizmet alabilirsiniz.

Boşanma Sebepleri Nelerdir [H2]

Boşanma davası iki şekilde açılabilir. Bir boşanma davasının anlaşmalı olarak açılabilmesi için; her iki tarafın da boşanmanın ortaya çıkaracağı bütün sonuçlarda anlaşmış ve bunu anlaşmalı boşanma protokolü ile imza etmiş olmaları gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davasında kusur ilkesi olarak bilinen ilke geçerli olup kararlar bu ilke baz alınarak verilmektedir. Buna göre hakim, eşlerden hangisinin diğerine göre daha çok kusurlu bulunduğunu tespit eder ve buna göre karar verir. Çekişmeli boşanma davası, genel boşanma nedenleri yahut hususi boşanma sebeplerine dayanılarak açılabilir.

Genel Boşanma Sebepleri: Kanunda sayılmamış, tahdidi olmayan, eşlerin evliliğini bir halde yaşanmaz kılan sebeplerdir. Örneğin; şiddet, küfür, eşin ailesine saygısızlık, küçüklere bakmama, oldukça fazla borçlu olma, şiddetli geçimsizlik şeklinde birçok sebep zikredilebilir.

Özel Boşanma Sebepleri: Kanunda sayılmış olan sayılı ve sınırlı olan boşanma nedenleridir. Bunlar:

  • Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası
  • Hayata kast, pek fena ya da haysiyet kırıcı huy nedeniyle boşanma davası
  • Suç işleme ve onursuz yaşam sürme sebebiyle boşanma davası
  • Terk sebebiyle boşanma davası
  • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası

Özel boşanma sebeplerinde kusur ilkesi geri planda kalır. Özel boşanma sebeplerinde kimin kusurlu olduğu için ziyade, bir hususi boşanma nedeninin var olup olmadığı inceleme mevzusu olur.  Anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası ve öteki davalar ile alakalı olarak Çekmeköy boşanma avukatı hizmeti için bizimle iletişime geçin.

Boşanma Davası Çekmeköy Avukat Hangi Alanlarda Hizmet Verir [H2]

Çekmeköy boşanma avukatı olarak; boşanma davası açma, oluşturulan boşanma davasına yanıt verme, mal paylaşımı ve nafaka işlemlerinde yazılı ya da sözlü beyanda bulunma, verilen kararların aleyhe olması niteliğinde üst aşama mahkemesine kanun yolu ile başvurma (istinaf – temyiz), hükmedilen nafakanın itirazı, nafaka artırımın talebi, nafaka istemleri ve öteki boşanma davası işlemleri tarafımızca yürütülmektedir.