Sancaktepe Avukatlık Bürosu

Sancaktepe avukatlık bürosu olarak başta İstanbul ve ilçeleri olmak üzere tüm Türkiye’de hizmet vermekteyiz. Hukuki problemleriniz hakkında çeşitli alanlarda uzmanlaşmış avukatlarımızla sizlerin hizmetindeyiz. Sancaktepe avukatlık bürosu olarak hukuki danışmanlık, dava yönetimi, uzlaştırma ve arabuluculuk gibi konularda da hukuki yardım sağlamaktayız.

Günümüzde bilim ve teknikte yaşanmış olan süratli gelişmelerin etkisiyle insanoğlu arasındaki toplumsal ve ekonomik etkileşim de hızla artmakta ve çeşitlenmektedir. Bunun bir yansıması olarak, uyuşmazlıkların ve hukuki çekişmelerin sayısında da gün geçtikçe artış gözlenmektedir. Ancak mahkemelerin mevcut yapısı, bu süratli gelişime ayak uyduramamakta, iş yükü gün geçtikçe artmakta; buna paralel olarak uyuşmazlıkların çözüme ulaşması daha da uzamaktadır.

Bu nedenle pek fazla ülkede, adaletin geç işlediğinden yakınılmakta ve bunun çözüme ulaşması için emek harcanmaktadır. Öncelikle Anglo-Sakson kökenli olarak ABD Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve vakit içinde birçok ülkede yaygınlaşan ve nihayet son zamanlarda Kıta Avrupası hukuk sistemlerinin uygulanmış olduğu ülkelerde de benimsenmeye başlayan “Alternatif Uyuşmazlık Çözümü” bunlardan biridir. Alternatif uyuşmazlık çözümü, uyuşmazlıkların mahkeme dışındaki çözüm yollarıyla etkin, süratli ve daha düşük maliyetle çözüme kavuşturulması amacıyla düzenlenmiş olup aslına bakarsanız mahkemelere bir alternatif değil, onların tamamlayıcısı niteliğinde bir çözüm yoludur. Tahkim, arabuluculuk ve uzlaşma bahsi geçen alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından en çok bilinip tercih edilenleridir. Sancaktepe avukatlık bürosu bu yönüyle size arabuluculuk, tahkim ya da uzlaştırma ihtiyacınız halinde profesyonel destek sağlamaktadır.

Arabuluculuk Hizmetleri

Arabuluculuk, bazı teknikler uygulayarak müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında yazışma döneminin kurulmasını elde eden, ihtisas eğitimi almış yansız ve bağlı olmayan bir arabulucunun katılımıyla ve isteğe bağlı olarak seçilmesi mümkün olan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuğun tarihi, günümüzden 4000 sene öncesine dayanmakta olup Mezopotamya uygarlıkları ile baş göstermiştir. M.Ö. 750’de Homeros’un İlyada eserinde, M.Ö. 500’de Sophocles’in Ajax adlı eserinde arabuluculuğun temel taşlarının atıldığı görülmekte; hatta daha sonraları Roma’da ve Konfüçyüs etiklerinin uygulanmış olduğu Çin’de bu yapının uygulamalarının başlamış olduğuna şahitlik edilmektedir. Ülkemizde ise “Arabuluculuk” ilk defa 2000li yılların başında, bilimsel niteliği olan çevreler ile alakalı kuruluş ve kuruluşlarca kritik edilmeye başlanmıştır. Bu alandaki ilk ilmi çalışmalara ise 2006 senesinde başlanmış ve aynı sene, ülkemizin elit hukukçu akademisyenlerinden, uygulamadan gelen hukukçulardan, Barolar ve muhtelif meslek ve tecim örgütü temsilcilerinden bir Bilim Komisyonu oluşturulmuştur. Bu komisyon tarafınca hazırlanan kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 07.06.2012 tarihindeki oturumunda kabul edilerek yasalaşmış ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile arabuluculuk, Ülkemizde bir “alternatif uyuşmazlık çözüm” yolu olarak uygulanmaya başlamıştır. Sancaktepe hukuk bürosu arabuluculuk faaliyetlerinizi de yürütebilmektedir.

Uzlaşma Hizmetleri

Uzlaşma, yansız bir üçüncü kişinin, muhtelif çözüm önerilerini uyuşmazlık taraflarına sunup onların bu çözüm önerileri hakkındaki görüşme etmesini ve bunlardan biri hakkındaki anlaşmaya varmalarını amaçlayan bir “Alternatif uyuşmazlık çözüm” yöntemidir. Arabuluculuktan değişik olarak, tarafların menfaatlerinin korunmasını elde eden ve hedefleyen çözüm seçenekleri üretilip taraflara sunulmaktadır. Yine “Arabuluculuk” un aksine uyuşmazlık çözüm yolunda, hak ve haklılık esastır. Ülkemizde “uzlaşma” yolu ayrı bir mevzuatla düzenlenmemiştir. 5271 sayılı CMK’nın ve Avukatlık Kanunu’nun “Uzlaşma Sağlama” başlıklı 35/A maddesinde, “uzlaşma” yöntemi ile alakalı olarak düzenlemeler yer almaktadır. Biz de Sancaktepe hukuk bürosu olarak Otluoğlu & Yılmaz Hukuk ve Danışmanlık faaliyetleri kapsamında siz değerli müvekkillerimize tüm bu hizmetleri sağlamaktayız.

Oretra