Pendik İcra Avukatı

Pendik İcra Avukatı, Pendik bölgesinde alacaklı ve borçlu arasındaki İcra ve İflas Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıklar için çalışmaktadır.

Sosyokültürel ve ekonomik değişimlerin getirdikleriyle birlikte bireylerin her zamankinden daha fazla hukuki danışmanlık almaya ihtiyacı bulunmaktadır. Avukatlar eliyle yürütülen hukuki süreçlerde hukuki uyuşmazlıkların takibinde danışanlara kaliteli hizmet sunmak büyük önem arz etmektedir.

İcra avukatı, borçlu ile alacaklı arasındaki hukuki ilişkilerde borcun hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halinde hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Vekaletname yoluyla yetkilendirilen ve görevlendirilen avukatlar İcra Müdürlükleri aracılığıyla ilamlı ya da ilamsız icra takipleri başlatarak hukuki süreçleri yürütmektedir. İcra takibinin başlatılmasını takiben icra takibinin kesinleşmesi ve malvarlığına haciz konması sonrası, hacze konu malın satılması ve borcun ödenmesiyle icra takibi süreci tamamlanacaktır. İcra ve İflas Hukuku kapsamında hukuki süreçlerin yürütülmesi adına yetkilendirilecek ve görevlendirilecek avukatın ikna kabiliyetinin yüksek olması, oluşabilecek sorunlar karşısında soğukkanlılıkla süreci yönetmesi son derece önemlidir. Tüm bu sebepler göz önüne alındığında hem alacaklı hem de borçlu tarafın İcra ve İflas Hukuku alanında uzman bir avukatla çalışması süreci daha rahat atlatmalarını sağlayacaktır. Bu kapsamda Pendik İcra Avukatı sizlere yardımcı olacaktır.

İcra ve İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku olarak bilinen yargılama usul hukukunun önemli bir uzantısıdır. Yargılama sonucunda mahkeme tarafından verilen kararların icra edilmesinde İcra Müdürlükleri oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Burada hakkın gereği İcra Müdürlükleri aracılığıyla yerine getirilmekte, devlet eliyle hakkı ihlal edilene karşı hakkın yeniden tesisi amaçlanmaktadır.

Pendik İcra Avukatının Görevleri

İcra ve İflas Hukuku yukarıda genel bir şekilde açıklandığı üzere her ne kadar kolaylıkla yürütülecek bir süreç gibi görünse de hukuki süreçlerin çok yakından alanında uzman kişilerce takip edilmesi gerekmektedir. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak alanında uzman ve deneyimli avukat kadromuz ile İcra ve İflas Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Yukarıda belirtilen hizmetlere ek olarak Pendik İcra Avukatı,

  • İcra ve İflas Hukuku alanında danışmanlık ve öğrenim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, Borçlu
  • kişiyle sözlü iletişim yolları kullanılarak, icra takibi başlatılmadan hukuki uyuşmazlığın sona erdirilmesi,
  • Borçlu ile uzlaşılamadığı takdirde icra takibinin başlatılması ve icra takibine ilişkin tüm hukuki süreçlerin yürütülmesi,
  • İcra ve İflas Hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda dava süreci sonuçlanana değin gerçek ve tüzel kişilerin haklarının savunulması,

konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Yukarıda Pendik İcra Avukatı hakkında tarafınıza bilgi sağlanmıştır. İcra ve İflas Hukuku alanında Pendik bölgesinde danışmanlık ve avukatlık hizmetine ihtiyacınız olması halinde deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile ihtiyaçlarınıza en doğru, şeffaf ve güvenilir hukuki hizmeti Otluoğlu Hukuk olarak sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.

Oretra